< <
1 / total: 15

Киришүү: Адам Денесинде Кыска Бир Сапар

Бул китепте адам денесиндеги кээ бир системалардын кантип иштеши каралып, ал системалардын бөлүктөрүнөн мисалдар келтирилет. Бирок адам денеси жөнүндө жазылган көптөгөн китептерден айырмаланып бул китепте көп жолу басым жасалган кээ бир маанилүү нерселер бар. Бул жерде маалыматтар терең каралып, адам денесинин ар бир миллиметр квадратындагы укмуш долбоорго көңүл бурулуп, денеде керемет процесстерди жасаган клеткалар, кыртыштар, молекулалар жана секрециялар алдыңкы планга чыгарылат.

Мындан тышкары, китепте кээ-кээде тема жөнүндө илимий маалыматтар да берилет. Андагы максат адамдын өз денесиндеги комплекстүү түзүлүштү жакшыраак түшүнүшүнө шарт түзүү. Жана адамдын өз денесинде болуп жаткан окуяларга ачык акыл менен карашына негиз түзүп, аны терең ойлонууга чакыруу.

Ошондуктан китепти окуп жатканда эң биринчиден өз денеңиздин ичинде бир сапарга чыктым деп элестетиңиз. Бул сапарда сизди укмуш сюрприздер күтүүдө. Жүрөгүңүздүн ичинде бир генератор бар экенин, ал генератор иштен чыкканда запаста турган бир генератордун ишке киришээрин көрөсүз. Ичке ичегиңиздеги клеткалардын алдынан өткөн жүздөгөн түрдүү заттын арасынан темир атомун таанып, кармай алаарына күбө болосуз. Баш тарабыңызда жайгашкан гормоналдык бир безде чыгарылган гормон молекуласынын узун бир сапардан соң абдан алыстагы бир максатына –мисалы бөйрөгүңүзгө- жеткенин жана ал жердеги клеткаларга буйрук бергенин көрөсүз. Бул сапар учурунда төрөлгөн күнүңүздөн бери «менин денем», «мага тиешелүү» деп ээ чыккан өз денеңиздин ичинде, териңиздин бир канча миллиметр астынан баштап тереңине чейин ар бир чекиттеги керемет окуяларга күбө болосуз.

Адам денеси, бул жагынан караганда, өз ичинде өзүнчө бир «аалам», өзүнчө бир «шаар» сыяктуу. Ал шаардын ичинде транспорт жолдору, имараттар, заводдор, инфраструктура системасы, эң алдыңкы технологиядан да жогорку технологиялуу жабдыктар, алардан эч күтүлбөгөн акылдуу иштерди жасаган, өз тармагында адистешкен жумушчулар (клеткалар, гормондор, бездер), толук куралданган аскерлер жана дагы көптөгөн нерселер бар. Болгондо да бул «аалам» бир эле сиздин денеңиздин ичинде эмес. Айланаңыздагы ар бир адамда, апаңызда, атаңызда, бир тууганыңызда, досторуңузда, кесиптештериңизде, көчөдө жаныңыздан өткөн адамдарда, телевизордогу актерлордо, кыскасы жер жүзүндө учурда жашап жаткан миллиардаган адамда ушул кереметтүү «аалам» бар. Ошол сыяктуу, мындан жүздөгөн, миңдеген жыл мурда жашаган, биздин заманга чейинки доорлордо жер жүзүндө жашаган, ал тургай, алгачкы адам жаралгандан бери жашап өткөн бүт адамдарда да ушул кереметтүү «аалам» болгон. Дал азыркы учурда жашап жаткан адамдар сыяктуу илгери жашаган адамдардын денелеринде да кемчиликсиз системалары, акылдуу триллиондогон клеткалары, чечим чыгаруучу механизмдүү секреция бездери, жогорку технологиялуу органдары бар эле.

Бул кичинекей «ааламдын» ичинде болуп жаткан окуяларды ойлонуу жана баалоо өтө маанилүү. Себеби муну ойлонуп баштаган адам чоң бир гипноздон кутулууда алгачкы кадамын таштаган болот. Өз денесиндеги –мисалы өз жүрөгүндөгү- системалардын кемчиликсиздигин билген жана бул системанын долбоорундагы акылды түшүнгөн бир адамга «жүрөктөгү мындай өзгөчөлүктөр кокустан келип чыккан» деп эволюционист жомокторду айтуу мүмкүн болбой калат. Ал адам аң-сезими жок атомдордун жыйындысынан турган клеткаларынын булардын баарын өз алдынча жасай албашын билет жана клеткалардагы бул акыл кимге тиешелүү деген суроонун жообун тапканга аракет кылат.

Өзү да эттен турган ашказан эттерди сиңирүүчү кислоталарды чыгарганда өзүн өзү сиңирбеш үчүн атайын бир системанын курулганын билген, бир жери кесилгенде кан уюшу үчүн эң аз 20 ферменттин өтө кылдат бир план менен ишке киришкенин, андагы процесстердин эч башаламандыксыз жана катасыз кезек менен болушу керек экенин билген бир адам булардын эч биринин эволюционисттер айткандай акырындап, этап этабы менен пайда боло албашын түшүнөт.

Терең ойлонгон адам кичинекей бир аалам болгон денесинин бир Жаратуучусу бар экенин түшүнүп, окуган маалыматтарын Жаратуучусун таануунун бир жолу катары көрөт. Дененин ичиндеги системалардагы тартипти, жогорку долбоорду көргөн ар бир адам теңдешсиз кудуреттүү, улуу бир акылдын адам денесин жаратканын апачык түшүнөт. Аяттарда мындай деп айтылат:

Асмандарда жана жердегинин баары Аныкы (Ага тиешелүү). Күмөнсүз, Аллах – эч нерсеге муктаждыгы жок (Ганий), мактоого татыктуу. Аллахтын жердегилерди жана деңизде Анын буйругу менен сүзүп жүрүүчү кемелерди силердин пайдаланууңарга бергенин көргөн жоксуңбу. Жана (Өз) уруксаты болмоюнча, асманды жердин үстүнө түшүүдөн сактайт. Күмөнсүз, Аллах адамдарга карата боорукер, абдан мээримдүү. Силерди тирүү туткан, анан өлтүрүп, анан тирилте турган Ал. Чындыгында адам өтө нашүгүр (жакшылыкты билбейт). (Хаж Сүрөсү, 64-66)

Китепте бериле турган мисалдардан да апачык көрүнүп тургандай, адам денесиндеги болжол менен 100 триллион клетканын, секреция бездеринин, көптөгөн органдын, кыртыштын ээси жана Жаратуучусу – улуу кудуреттүү Аллах. Аллах адамды бүт бөлүктөрү менен бирге, толук кылып жараткан жана Аны таанып билиши үчүн далилдерин көрсөткөн. Раббибиз Куранда кабар бергендей;

Эгер Аллахтын немат-жакшылыктарын санагыңар келсе, аны топторго бөлүп да санай албайсыңар. Чындыгында Аллах – кечиримдүү, боорукер. (Нахл Сүрөсү, 18)

Демек, булардын баарын билген адам Аллахтын ага кылган жакшылыктарын түшүнүшү керек. Жашоосун Аллахтын ыраазы кылууга арнап, ар күнү эрте менен турганда ага тартуу кылынган жаңы бир күндүн жана денесинин Аллахтын бир жакшылыгы экенин билип, дайыма шүгүр кылышы керек.

Мага эмне болду, мени Жаратканга кулчулук кылбагыдай? Силер Ага кайтарыласыңар. Мен Андан башка кудайлар тутунмак белем, Рахман (Аллах) мага бир зыян кааласа, алардын шапааты да мага пайда бербейт, алар мени куткара да алышпайт. (Йасин Сүрөсү, 22-23)

Акылдуу Долбоор, Б.А. Жаратуу:

Аллах жаратуу үчүн план түзүүгө муктаж эмес...

Китепте колдонулган «долбоор, план» сөзүн туура түшүнүү өтө маанилүү. Аллахтын кемчиликсиз бир долбоор жаратканы Раббибиз алгач план түзүп, анан жараткан деген мааниге келбейт. Асмандардын жана жердин Раббиси Аллахтын жаратуу үчүн эч кандай «долбоор, план» түзүүгө муктаж эмес экенин билүү керек. Аллахтын долбоорлошу менен жаратышы бир учурда болот. Аллах мындай кемчиликтерден аруу, таза.

Аллах бир нерсенин же бир иштин болушун кааласа, ал үчүн «Бол!» деп коюшу гана жетиштүү болот.

Аяттарда мындай деп айтылат:

Бир нерсени каалаганда, Анын буйругу бир гана: «Бол» деп айтуу; ал ошол замат болуп калат. (Йасин Сүрөсү, 82)

Асмандарды жана жерди (өрнөксүз) жараткан. Ал бир иштин болушун кааласа, ага «БОЛ» деп гана айтат, ал ошол замат болуп калат. (Бакара Сүрөсү, 117)

Do you not see that Allah has subjected to you everything in the heavens and Earth and has showered His blessingsupon you, both outwardly and inwardly?
(Surah Luqman:20)

 

1 / total 15
You can read Harun Yahya's book Адамдагы Керемет online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top