MP4 : Дүйнө жашоосунун чыныгы жүзүFLV : Дүйнө жашоосунун чыныгы жүзүMP4 FOR IPOD (edge) : Дүйнө жашоосунун чыныгы жүзүMP3 : Дүйнө жашоосунун чыныгы жүзү