MP4 : Терең ой жүгүртүүFLV : Терең ой жүгүртүүMP4 FOR IPOD (edge) : Терең ой жүгүртүүMP3 : Терең ой жүгүртүү