Фанаттар Куранда жок тыюуларды чыгарышат, бирок аларды өздөрү да орундатышпайт

(Ойдон) Чыгарышкан кечилдикти болсо Биз аларга жазган (буйруган) жокпуз. Аллахтын ыраазылыгына жетүүнү көздөп (ойлоп чыгарышты), бирок аны да жакшылап аткарышкан жок. (Хадид Сүрөсү, 27)

Фанатизм Аллах жөнөткөн динге эмес, ата-бабаларынан үйрөнгөн мушриктикке жана ойдон чыгарылган өкүмдөргө ылайык жашоого таянган бир система. Тарых бою бүт пайгамбарлар бир эле атеизм менен эмес, өз доорунун фанаттары, мушриктери (Аллахка шерик кошкондор) менен да күрөшүшкөн.

Фанаттардын эң негизги өзгөчөлүгү болсо, алар пайгамбарларды жактырбай, диндин оңой болушуна ишенбей, Аллах арам кылгандан (тыюу салгандан) башка арамдарды чыгарышкан. Бир аятта мушриктердин мындай мүнөзү төмөнкүчө кабар берилет:

Тилдериңер менен калптарды чыгарып, бул адал, тигил арам дебегиле. Себеби Аллахка карата жалган чыгарган болосуңар. Күмөнсүз, Аллахка карата жалган чыгаргандар кутулууга жетишпейт. (Нахл Сүрөсү, 116)

Чындыгында болсо, адал жана арамдар Куранда апачык айтылган. Адалдар өтө көп, дин оңой. Мусулмандар Аллах кабар берген чектердин ичинде өтө эркин жашашат. Раббибиз «Аллах силерге жеңилдик каалайт, кыйынчылык каалабайт» (Бакара Сүрөсү, 185) деп айткан. Фанаттар үчүн болсо дин канчалык оор болсо, ошончолук жакшы болот. Оордоштуруу үчүн Пайгамбарыбыз (сав) жана сахабалардан чындыкка сыйбас мисалдарды келтиришет. Ал чындыкка сыйбас нерселерди кылбагандар болсо Пайгамбарыбыздын (сав) шапаатына жете албайт, ал тургай, каапыр болот дешет. Ал тургай, өздөрү ойлоп чыгарган ал системага моюн сунбагандар менен «согушуу» керек дешет. Ошентип өзүн өзү туюкка салган бир системаны пайда кылышат.

Сүннет-и мүеккедени (Пайгамбарыбыз дайыма кылган иштерди) таштоо арамга жакын. Шапааттан ажырап калууну зарыл кылат. Себеби Расулуллах (сав): «Ким менин сүннөтүмдү таштаса, шапаатыма жете албайт» деген.

Сүннөттү биротоло таштагандар жөнүндө Имам Мухаммед «согушулат», Имам Эбу Йусуф болсо «жазаландырылып тарбияланат» деген.

Ахли сунна имамдарыбыз мындай дешкен; бир адамга «тырмактарыңды ал» деп айтылса жана ал адам сүннөттөн жүз буруу максатында «албайм» десе, каапыр болот. (Ибни Хажер Хейтеми)

Фанаттар мындай сөздөрү менен Пайгамбарыбызга (сав) да жалаа жапкан болушат. Муну унутпаш керек: Пайгамбарыбыз (сав)дын сүннөтү – бул Куран. Расулуллах (сав) Куранга туура келбеген эч нерсени эч качан айтпайт жана кылбайт.

Фанаттардын мындай системасынын эң жаман тараптарынын бири болсо, өздөрү да айткандарын кылышпайт. Куранда жок арамдарды, тыюуларды чыгарышып, ал тыюуларга өздөрү да моюн сунушпайт, тыюуларга моюн сунбаганы үчүн дайыма басынып жүрүшөт. Себеби өздөрүнүн эки жүздүүлүгүнө өздөрү күбө болушат. Буга кээ бир мисалдарды келтире кетели:

Фанаттар күлүү арам (күнөө) дешет, бирок өз ара маектеринде көп көп күлүп, тамашалашышат

«Аз күл. Себеби көп күлүү жүрөктү өлтүрөт (катуулаштырат).» (Тирмизи, Зүхд, 2; Ибн Маже, Зүхд, 19)

«Каткыруу шайтан.» (Ыйман жана күфүр китеби / Усул-у Кафи китеби / Эль-Кулейни, 1068-б.)

«(Ашыкча) тамашалашуулардан, күлдүрүүлөрдөн алыс болгула; себеби ал адамдын жүзүнүн суусун кетирет.» (Ыйман жана күфүр китеби / Усул-у Кафи китеби / Эль-Кулейни, 1068-б.)

Чындыгында болсо аз күлүү жана бактысыздык – Куран боюнча, Аллах каапырларга жана мүнафыктарга (эки жүздүүлөргө) берген бир балээ:

Демек кылгандарынын жазасы катары аз күлүп, көп ыйлашсын. (Тообо Сүрөсү, 82)

Бактысыздар отто, алар ал жерде (азап менен) дем алып, чыгарышат. (Худ Сүрөсү, 106)

Ыймандуулар болсо Аллахты өтө сүйүүнүн, Аллах берген жакшылыктарды көрүп шүгүр кылуунун кубанычына бөлөнүп жашашат. Аллах жараткан бүт нерсенин жакшылык экенин билип, кубанычта жана бейпил өмүр сүрүшөт. Дүйнөдө да, акыретте да бактылуу болушат.

Немат-жакшылыктын кубанычын сен алардын жүздөрүнөн көрөсүң. (Мутаффифин Сүрөсү, 24)

Фанаттар аял менен эркектердин бир жерде болушу арам (болбойт) дешет. Бирок күн сайын автобуста, маршруткада, окуу жайында, ишканада аялдар менен аралаш жүрүшөт. Интернетте да аялдар эркектер менен, эркектер аялдар менен сырдашып, достошушат.

«Бир эркек менен (бейтааныш) бир аял жалгыз калбасын, антпесе алардын үчүнчүсү шайтан болот.» (Тирмизи риваят кылган, Элбани болсо «Сахихуъл-Жами», №2165- хадисте бул хадис сахих (ишенимдүү) деген.)

Жаштык жиндиликтин бир бөлүгү, аялдар болсо шайтандын тузагы. (Э.Нуайм)

«Силерден бирөөңөрдүн башына темирден бир ийненин сайылышы ага адал болбогон (бейтааныш) бир аялга тийип кетишинен жакшыраак болот.» (Таберани жана Бейхаки, Макъал б. Йесардан риваят кылган, Элбани болсо «Сахихуъл-Жами», №5045- хадисте бул хадис сахих (ишенимдүү) деген.)

Аялдар менен кол алышкан тозокко кирет дешет, бирок жумушта, окуу жайда, чогулуштарда аялдар менен кол алышып көрүшүшөт.

(аялдар) кол алышкандын колдору түбүнөн байланып, тозокко салынат. Керексиз жана жактырып-каалоо менен сүйлөгөн ар бир сөзү үчүн миң жыл тозокто калат. (Р. Насыхин)

Аялдын бетин кароо да арам (күнөө) дешет, бирок көп жерлерде чогуу болуп, жүзүн карап сүйлөшөт, ал тургай, тамашалашышат. Телевизор программаларында аялдардын жүзүн карап сүйлөшөт.

Бейтааныш аялды көргөндө, жүзүңөрдү андан бургула! Күтүүсүздөн көрүп калуу күнөө болбосо да, кайра караган күнөө болот. (Эбу Давуд, Дарими)

Куранда аял менен эркек жакын келбесин деген өкүм жок. Пайгамбарыбыз (сав) доорунда да аял жана эркек сахабалар чогуу согушка барышкан. Ал тургай, бир идиштен даарат алышкан. Ажылыкта аялдар менен эркектер чогуу ибадат кылышат. Аллах аял менен эркектин бир жерде, чогуу болушуна эмес, никесиз байланышка тыюу салган.

Курандагы Йусуф кыссасында (баянында) Аз. Йусуф вазирдин үйүндө жашап, ал үйдө вазирдин аялы да болот жана Аз. Йусуф менен вазирдин аялы бир жерде болушат. Ал тургай, вазирдин аялы шаардын атактуу аялдарын чакырган бир конокто Аз. Йусуф да болгон жана аялдар Аз. Йусуфтун сулуулугунан катуу таасирлеришкен. Катуу таасирленүүдөн улам колдорундагы мөмөнүн ордуна колдорун кесип алышкан. Аз. Йусуф вазирдин аялы менен сүйлөшүп, маектешкен. Бирок никесиз байланышка эч жакындаган эмес, андан болгон күчү менен алыс болуп, өзүн коргогон.

Үйүндө жашаган аял аны менен болгусу келди жана эшиктерди бекем жаап: «Каалоолорум сен үчүн, келчи» деди. (Йусуф) Мындай деди: «Аллах сактасын. Себеби Ал менин Кожоюнум, ордумду сонун кылган. Чындыгында, заалымдар кутула алышпайт.» Ант болсун, аял аны каалаган эле, эгер Раббиңдин (зынага (никесиз байланышка) тыюу салган) анык далилин көрбөгөндө, ал да (Йусуф да) аны каалаган эле. Ошентип Биз андан жамандыкты жана никесиз байланышты артка кайтаруу үчүн (ага далил жөнөттүк). Себеби ал мухлис (чын ыкластуу) кулдарыбыздан эле. (Йусуф Сүрөсү, 23-24)

(Аял) Алардын кылгандарын укканда, аларга (бир чакыруучу) жөнөтүп, отуруп сүйөнө турган орундар даярдады жана ар биринин колуна (алдыларындагы мөмөлөрдү аарчуу үчүн) бычак берди. (Йусуфка болсо:) «Чык, аларга (көрүн)» деди. Ошентип алар аны (укмуш сулуулугун) көргөндө (адамзаттан жогорку бир заттай) өтө жогору көрүп, (таң калгандан) колдорун кесип алышты жана: «Аллахты аруулайбыз, бул бир адам баласы эмес. Бул жогору бир периште» дешти. (Йусуф Сүрөсү, 31)

Аз. Муса кыссасында болсо Аз. Шуайбдын кыздары Аз. Мусанын жанына келип, аны менен сүйлөшүп, андан жардам сурашкан. Аз. Муса аларга жардам берген соң Аз. Мусаны аталары менен тааныштыруу үчүн да алар алпарышкан. Аталарына Аз. Мусанын ишенимдүү жана күчтүү бир адам экенин айтышкан.

Медйен суусуна барганда, суу алып жаткан бир топ адамдарды көрдү. Алардын артында (жаныбарларын сууга алып баруудан тартынган) эки аял көрдү. (Ал) Айтты: «Бул кандай абал?» «Чабандар малдарын сугармайынча, биз сугара албайбыз; атабыз жашы улгайган бир киши.» дешти. Ошол замат алардын малдарын сугарып берди, андан соң көлөкөгө барып айтты: «Раббим, чындыгында мага берчү ар кандай жакшылыгыңа муктажмын.» Көп өтпөстөн ал эки (аял)дын бири (уялган абалда) басып, ага келди. «Атам биздин ордубузга малдарды сугарып бергениң үчүн сени сыйлоого сени чакырып жатат» деди. Анан ага келип, болуп өткөндөрдү айтып бергенде, ал: «Коркпо» деди. «Заалымдар коомунан кутулдуң.» Алардан (аялдардан) бирөө: «Эй атаке, аны акы төлөп жалда; себеби акы төлөп жалдагандарыңдын эң жакшысы ошол күчтүү, ишенимдүү (бир адам).» (Касас Сүрөсү, 23-26)

Аз. Сулайман Саба ханышасын динге чакырып, бир жерде, чогуу болуп маек курушкан. Ал тургай, Аз. Сулайман Саба ханышасы үчүн бассейн сыяктуу көрүнгөн бир жертаман даярдап, Саба ханышасы аны көргөндө, Аз. Сулаймандын алдында этегин жогору көздөй тарткан. Саба ханышасы Аз. Сулайманга «Сулайман» деп аты менен кайрылган.

Ага: «Сарайга кир» деп айтылды. Аны көргөндө терең бир суу деп ойлоду жана (этегин жогору көтөрүп) буттарын ачты. (Сулайман:) Мындай деди: «Чындыгында бул тунук айнектен жасалган бир сарайдын жертаманы.» «Раббим, чындыгында мен өзүмө зулумдук кылдым; (эми) мен Сулайман менен бирге ааламдардын Рабби Аллахка моюн сундум» деди. (Немл Сүрөсү, 44)

Пайгамбарыбыз (сав) да Указ жарманкесинде аял-эркек деп бөлбөстөн, бүт баарын динге чакырган. Аялдар менен сүйлөшкөн. Мусулман болгон аялдар да дайыма Пайгамбарыбыз (сав) менен эч тартынбай диалог түзүшүп, ар кандай темада аны менен кенен сүйлөшүшкөн. Ошондуктан фанаттар айткандай аялды бөлүп, аял менен сүйлөшүүгө, маектешүүгө тыюу салган бир түшүнүк Куранда жок.

Фанаттар сүрөт арам дешет. Бирок окуган жана жазган бүт журналдарында, гезиттеринде, интернет сайттарында сүрөт бар.

«Тозокто эң күчтүү азапка кабыла турган кишилер – сүрөтчүлөр.» (Бухари-Тесавир, 89)

«Ким сүрөт тартса, Аллах аны кыямат күнү тарткан сүрөтү үчүн аларга рух үйлөгөнгө чейин азаптайт. Эч качан рух үйлөй да албайт.» (Кутуби Ситта, хадис №2168)

Сүрөткө түшүү арам (күнөө) дешет, бирок өздөрүн көп көп сүрөткө тартып социалдык медиада бөлүшүшөт. Сүрөттү илип коюу да күнөө дешет, бирок жумуштарында, үйлөрүндө, саясий чогулуштарында, бүт жерде сүрөттөрдү асып коюшат.

Мевдуди айтат: Лидерлерден сүрөттөрү же плакаттары, митинг жана жүрүштөрүнүн сүрөттөрү эч динге туура келбейт жана чыныгы муктаждык жана мажбурлукка жатпайт. Өзгөчө лидерлердин сүрөттөрү Аллахтын кулдарын сүрөттүн арам кылынышына себеп болгон коркунучка өтө жакындатат.

«Аллахтын жанында азабы эң оор болгон адамдар сүрөт тарткандар же сүрөткө тарткандар.» (Муслим 6:369)

Ал эми Куранда болсо сүрөттүн же фотографиянын арам (күнөө) экендиги жөнүндө бир дагы аят жок. Сүрөт да, фотография да Аллахтын чеберчилигинин бир чагылуусу. Эгер бир адам өзүн кудаймын деп сүрөт тартып же сүрөткө тартып жатса, бул ал адамдын акылынын кемдигин жана уятсыздыгын көрсөтөт. Бир адамдын туура эмес ойдо болушу Аллахтын чеберчилигинин миллиондогон адамга жетишине себепчи боло турган бир сулуулукка тыюу салганга эч себеп болбойт.

Фанаттар музыка угуу арам (күнөө) дешет. Бирок өздөрү музыка угуп, ал тургай, социалдык тармактарда музыканы бөлүшүшөт. Тойлордо, аскерге жөнөткөндө жана башкаларда баары чогуу музыка угуп, бийлешет.

«Ким болсо да бир музыкалуу чогулушта бир ырчы кыз ырдаган ырды укса, акырет күнү анын кулактарына ээриген коргошун куюлат.»

Музыка уккан бир кишиге бейиште руханийлерди угууга уруксат берилбейт. (Куртуби 14/53)

Аллах ырды, аны алып-сатууну, акчасын, үйрөтүүнү жана угууну арам кылган (тыюу салган). (Мухаммед Газали, Небеви Сүннет)

«Ыр жүрөктө нифак (бузукулук) пайда кылат.» (Эбу Давуд)

«Музыка-ыр зынаага (никесиз байланышка) алпарчу бир тепкич сыяктуу.» (Бихар-үл Энвар, 79-т., 247-б.)

Музыка – Аллах адамдарга тартуулаган эң сонун жакшылыктардын бири. Рухка таасир берген бул жакшылык ыймандуулардын шүгүр кылышына жана Аллахка жакындашына себепчи болот. Бейиште болсо музыканын эң сонуну болот. Бир ырдын сөзүндө динге туура келбеген сөздөр бар болсо, албетте, аны укпаш керек, бирок бул бүт ырларга тыюу салууну талап кылбайт. Куранда да музыканын арам (күнөө) экени жөнүндө аят жок.

Фанаттар ырды арам (күнөө) дешет, бирок өздөрү ыр окушат.

«Силерден бирөөңөрдүн ичинин ... канга толо болушу ырга толо болушунан жакшыраак.» (М. Месабих 4/4809)

Фанаттар сакалды алуу арам (күнөө) дешет, бирок күн сайын эрте менен жумушка баратып сакалын алышат, көпчүлүгүнүн сакалы жок.

«Чач жана сакал алып мүчө алгандын (сакал алууну мүчө алуу катары көрүшүүдө) Аллах Кабатында насиби жок.»

Эль-Менхелүъл-азбул Мевруд» аттуу китепте мындай деп айтылган: «Сакал алуу мужтахид имамдар Эбу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи жана Имам Ахмед жана башкалардын пикиринде арам (күнөө). Аят жана хадистерден өкүм чыгаруу милдетин аткарган бүт фукаханын (шарият аалымдарынын) сөздөрү сакал алуунун арам экендиги тууралуу ачык.» (эль-Менхел:1/186-188)

Сакал алуу Аз. Пайгамбарыбыздын (сав) келбетинен чыгуу болот. Аллахтын пайгамбары сакалын эч алган эмес. Аз. Пайгамбар (сав) Мырзабыз сакалсыз элчилерден жийиркенчү. Бир жолу алдына келген Йемен элчилеринин сакалсыз абалын көргөндө жийиркенип, жүзүн бурган.

Көрүнүп тургандай, фанатизм – динде жок тыюуларды чыгарып, ал тыюуларга өздөрү да моюн сунбаган бир система. Өз колдору менен түзгөн негизсиз диндин өкүмдөрүн өздөрү да толук аткарышпайт. Бул өздөрүн мүнафыктай (эки жүздүүдөй) көрүп, дайыма басынып жашашына себеп болот. Ошондуктан чын ниеттен динге жана Аллахка бурулушпайт.

Бул негизсиз, жасалма системанын ичинен чыгуунун жалгыз жолу – бул Куранга толук моюн сунуу. Куранды толук ээрчиген кутулат. Муну унутпаш керек, Аллахтын дини оңой, Аллах кулдарына кыйынчылыкты жана зулумдукту каалабайт:

Аллахтын жолунда чындап (бүт мүмкүнчүлүгүңөр менен) күрөшкүлө. Ал силерди тандап алды. Ал силер үчүн диниңерге (ашыкча) оорчулук жүктөгөн жок, атаңар Ибрахимдин дини(нде болгон сыяктуу). Ал (Аллах) мындан мурда да, мында (Куранда) да силерди «мусулмандар» деп атады, элчи силерге күбө болушу үчүн, силер да (башка) адамдарга күбө болушуңар үчүн. Эми намазды толук (туура) окугула, зекетти бергиле жана өзүңөрдүн (чыныгы) Кожоюнуңар – Аллахка бекем (ыклас менен) байлангыла. Ал кандай жакшы Кожоюн (Мевла) жана кандай жакшы Жардамчы. (Хаж Сүрөсү, 78)

2014-10-20 20:35:38

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."