ААЛАМДАГЫ КЕМЧИЛИКСИЗ ЖАРАТЫЛЫШ КОКУСТУК ЭМЕС

«Кокустуктар атеизм катары көрүнүп, тымызын сыйынылган бир кудай абалына келген.» (Pierre Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, Academic Press, 1977, s.107)

Бул сөздөр өзү да эволюционист болгон, Франция илимдер академиясынын мурдакы башчысы атактуу зоолог Пьер Поль Грассеге тешелүү. Грассе эволюционисттердин «кокустук» түшүнүгүн кандайча өздөрүнө кудай кылып алгандыгын бул сөздөрү менен таамай айткан.

Эволюция теориясы бойунча жандуулар сөз жүзүндө толугу менен табигый себептер менен кокустуктар натыйжасында пайда болгон жана кайра эле кокустуктар менен өнүккөн.

Башкача айтканда, дарвинисттер кокустуктарды кудай катары кабыл алышууда, кокустуктарды бүт ааламдагы абдан так иштеген системаларды жана жандууларды жарата ала турган деңгээлде акылдуу, аң-сезимдүү жана күчтүү деп айтышат. (Аллахты аруулайбыз).

Дарвинисттердин жаңылыш ойлору бойунча;
- биз ичинде жашаган жана сансыз так тең салмактуулуктарга ээ аалам,
- миллиондогон ар түрдүү жандуулардын түрлөрү,
- бул жандуулардын абдан комплекстүү системаларга жана өзгөчөлүктөргө ээ түзүлүштөрү
убакыттын өтүшү менен кокустуктар натыйжасында пайда болгон.
Чындыгында болсо бүгүнкү күндө биология, палеонтология, генетика, биохимия, микробиология сыяктуу илим тармактары жандуулардын эч качан кокустуктар жана табигый шарттардын натыйжасында өзүнөн-өзү жарала албастыгын далилдеди.

Себеби бир даана жандуу клетка да «кокустук» түшүнүгүн толугу менен жараксыз кылган чоң бир жаратылуу укмушу.
Жандуулардагы мындай таң калаарлык система аларды жогорку акыл жана чексиз илим ээси Аллах жараткандыгынын далилдеринен.

Бул фильмде ааламдагы кемчиликсиз системалардын жана жандуулардагы укмуштуу түзүлүштөрдүн дарвинисттердин «кокустуктан пайда болгон бир жашоо» көз-карашын кандайча кыйратаарын көрөбүз.

Эволюционисттердин чексиз күч-кудурет ээси болгон Аллахтын бар экендигинин ап-ачык далилдерин кабыл албоо үчүн өздөрүн кокустук тупигине кандайча такашканына күбө болобуз.
 


КОКУСТУК КӨЗ-КАРАШЫНЫН АКЫЛГА СЫЙБАСТЫГЫ

Эрте менен тургандан баштап көргөн нерселериңизди бир ойлонуп көрүңүз...

Ар күнү эрте менен турганда өзүңүздү каранган күзгү, машинаңыздын эшигин ачуу үчүн колдонгон ачкыч, жолдогу светофорлор, жолдогу ар кандай жазуулар, машиналар...

Ар биринин чөйрөңүздө бар болушунун атайын бир себеби, атайын бир максаты бар.

Шек жок, бүт бул нерселер көптөгөн адамдар тарабынан ойлонулуп, эмгек жана убакыт коротулуп, белгилүү бир максат үчүн пландалып жасалган жана сизге келген.

Бул жөнүндө эч шектенбейсиз.

Жана эч ким буларды эрте менен турганда, дал болушу керек болгон жерде, кокустуктан алдыңыздан чыкты деп айта албайт.

Себеби булардын ар бири ээ болгон бир топ татаал детальдары менен бирге бир пландалып жасалган нерсе экенин көрсөтөт.

Жолдо баратканда көргөн адамдарыңыз, жанынан өткөн дарактар, алдыңыздан чыккан ит, сонун жыттуу гүлдөр, жогору караганда көргөнүзүң асманчы?

Сиздин ойуңуз бойунча бул нерселердин пайда болуу себеби кокустуктар болушу мүмкүнбү?

Эч кандай алдын-ала ойлорго алданбастан, акылы жана ариети менен ой жүгүрткөн ар бир адам бүт жандуулардын жана адамдардын кокустуктар жараткан нерселер эмес экендигин заматта түшүнөт.

Бүт нерселерди жараткандын жогорку акыл, чексиз илим жана күч-кудурет ээси болгон Аллах экендигин түшүнөт.

Бирок ар кайсы доордо ушунчалык ачык бир чындыкты көрө албаган, тагыраак айтканда, көрүп туруп көрбөгөн сыяктуу болгон адамдар жашаган.

Бул адамдар кээде алдыбыздан узак убакыттар бойу илим алган профессорлор, изилдөөчүлөр, палеонтологдор катары чыгат.

Дарактардын, канаттуулардын, булуттардын, үйлөрдүн, машиналардын, адамдардын жана жандуу-жансыз бүт нерсенин, кыскача айтканда биз жашаган ааламдын көр кокустуктардын чыгармасы экендигин айтышат. (Аллахты аруулайбыз)

Тарых бойунча адамдар кандайча өздөрү жонуп жасаган айкелдерди, тотемдерди кудай катары кабыл алып, таштан-топурактан жасалган айкелдердин жаратуучу боло алаарына ишене турган деңгээлде аң-сезимдерин жоготушкан болсо, бүгүнкү күндө да кокустуктарды кудай кылып алган бул адамдар алар менен бирдей деңгээлде.

Аллах бул адамдар жөнүндө Куранда мындайча сөз кылат:

Асмандардын жана жердин мүлкү Ага тиешелүү; (Ал) балалуу болгон эмес. Ага мүлкүндө орток жок. Бүт нерсени жараткан, ага бир калып берген, белгилүү бир өлчөө менен жараткан. Аны койуп, эч нерсе жаратпаган, тескерисинче өздөрү жаратылган, өздөрүнө да зыян да, пайда да жеткире албаган, өлтүрүүгө, жашатууга жана кайрадан тирилтип-жайууга күчтөрү жетпеген бир топ кудайларды (кудай) кылып алышты. (Фуркан Сүрөсү, 2-3)

 


ЭВОЛЮЦИОНИСТ БИР КАЛП: ЖАН КИРГЕН АТОМДОР

Эволюционисттердин кыялдары бойунча,
«Чоң жарылуу» деп аталган Биг Бенгдин артынан кандайдыр бир жол менен ичтеринде абдан назик тең салмактуулуктагы күчтөр бар болгон атомдор өздөрүн өздөрү жаратышкан.

Туш келе таркаган атомдордун бир бөлүгү кокустуктар натыйжасында бири-бирин табышып, космостогу жылдыздарды, планеталарды түзүп жатканда, бир бөлүгү дүйнөнү пайда кылган.

Дүйнөнү пайда кылган атомдордун бир бөлүгү башында таш топуракты түзгөн болсо, кийинчерээк бир заматта жандууларды жаратууну чечишкен.

Бул атомдор алгач комплекстүү түзүлүшкө ээ болгон клеткаларга айланышкан, кийинчерээк болсо экиге бөлүнүү аркылуу көбөйүшкөн жана сүйлөп, угуп башташкан.

Көмүртек, магний, фосфор, калий, темир сыяктуу атомдор чогулушуп, капкара бир нерсе пайда кылуу ордуна таң калаарлык комплекстүү жана сырлары дагы эле толук ачылбаган кемчиликсиз мээлерди пайда кылышкан.

Бул мээлер эч кайсы технология менен жетишиле албаган деңгээлде так 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү көрүп башташкан.
Андан соң бул атомдор университет профессорлоруна айланып, электрондук микроскоптору менен өздөрүн изилдеп, «кокустуктан пайда болдук» деп айтышкан.

Мына эволюция теориясы ушулардан турат.

Бардык мындай кокустук сөздөрүнүн акылга сыйбастыгына карабастан, 150 жыл бойу ар кандай илимпоздордон профессорлорго, докторлордон изилдөөчүлөргө чейин көптөгөн адамдар мындай акыл жана логикага сыйбас теорияга ишенишкен.

Эми бул теорияны абдан жөнөкөй, бирок түшүнүктүү жана көп сөз кылынган бир эксперимент менен анализдеп, эволюционисттердин кыялындагы сценарийине керектүү жоопту берели.

Кокустуктардын жаратуу күчү бар деп ишенген эволюционисттер абдан чоң бир идиш алышса.

Бул идиштин ичине бир жандуу пайда болушу үчүн керек деп ойлогон канча зат бар болсо баарын салышса.

Мисалы, бул идишке жандууну түзгөн көмүртек, фосфор, кальций сыяктуу элементтердин баарын салышса.

Ал тургай алардан түзүлгөн амино-кислоталарды, бир даанасынын да кокустуктан пайда болушу эч мүмкүн болбогон протеиндерди да бул идишке салышса.

Андан соң бул аралашмага сырттан ар кандай таасирди жасашса.

Мисалы, идишти ысытышса, муздатышса, үстүнө чагылгандар түшүрүшсө, электр энергиясын беришсе.

Идишке койгон заттарды каалаган куралдар менен, каалаган ылдамдыкта, каалаганча аралаштырышса.

Ошондой эле, бул аралашманын жанында миллиарддаган, ал тургай триллиондогон жылдар бойу бири-бирине атадан балага осуят кылып кезектешип карап турушса.

Жана бул аралашманын ар бир көз ирмемин текшеришип, бири-бири менен кеңешип, дүйнөнүн эң алдыңкы биологдорунан, генетика адистеринен, физиктеринен жана эволюция адистеринен кеңеш алышса.

Натыйжа эч качан өзгөрбөйт.

Бардык бул аң-сезимдүү жана маанилүү аракеттерге карабастан, бул идиштен жандууга тиешелүү бир нерсе эч качан чыгара алышпайт.

Эмне гана кылышпасын, бул идиштин ичинен ар түрдүү канаттууларды, түркүн түстүү балыктарды, коёндорду, аттарды жана башка жаныбарларды чыгара алышпайт. Баары бир топуракта өсүп, баары бир эле сууну ичкенине карабастан, ар биринин даамы бири-биринен өзгөчө болгон мөмөлөрдү эч качан чыгара алышпайт.

Кандай гана процесс кылышпасын, бул идиштин ичиндеги атомдор;
Эйнштейн, Ньютон сыяктуу татаал маселелерди чыгарган илимпоздорду;
Пикассо, Микаленжело сыяктуу искусство жагынан укмуштарды жасаган чеберлерди;
Бетховен, Моцарт сыяктуу адамдын рухуна ырахат берген мелодиялар жараткан музыканттарды; ачылыштар жасаган, өзүн түзгөн атомдорду микроскоп менен изилдеген илимпоздорду;
Машинанын проектин жасаган, китеп жазган, китеп окуган, үйрөнгөн, үйрөнгөндөрүн эсинде туткан, ойлонгон, акыл жеткирген, сындаган, толкунданган, сүйүнгөн, сүйүү, мээрим жана боорукердик көрсөткөн, жеген тамагынын даамынан ырахат алган жана бир пикирди жактай алган адамдын мээсин эч качан пайда кыла алышпайт.

Андай болсо, эволюционисттер бүт адамзаттын илимий мүмкүнчүлүктөрү жана аракети менен пайда болбой турган жандуулук аң-сезимсиз атомдор, көр кокустуктар жардамы менен пайда болду деген көз-карашты кантип жакташат?

Жансыз заттар бир жерге топтолуп, кокустук мындай турсун, лаборатория шарттарында да жандуу бир клетка жасоо мүмкүн эмес экендигин бүгүн 20-кылымдын бардык позитивдүү илимдери абдан ачык, даана жана так бир негизде далилдеди.

Эгер жандуу бир нерсе бар болгон болсо, сөзсүз мунун жаратуучусу бар.

Жансыз заттардын миллиарддаган даанасы биригишсе, өзүнөн-өзү жандана албайт (аларга жан кирбейт), аң-сезимдүү боло алышпайт.

Бардык бул нерселерди жараткан, жогорку акыл, чексиз илим жана окшошу жок күч-кудурет ээси болгон Аллах.

Чындыгында, силердин Раббиңер алты күндө асмандарды жана жерди жараткан, андан соң Аршка буйрук берген Аллах. Күндүздү токтобостон аны кубалаган түн менен орогон, күн, ай жана жылдыздарды Өз буйругу менен баш ийдирген. Кабарыңар болсун, жаратуу да, буйрук берүү да (бир гана) Ага тиешелүү. Ааламдардын Жаратуучусу болгон Аллах кандай Улук. (Араф Сүрөсү, 54)

 


ААЛАМДАГЫ КЕМЧИЛИКСИЗ СИСТЕМА

Ааламдын пайда болушу жана кеңейүү ылдамдыгы, жердин Саманчынын жолу галактикасындагы орду, күндөн чыккан нурдун түрү, суунун суюктук деңгээли, атмосферадагы газдардын катышы жана таң калаарлык тең салмактуулуктарга ээ дагы көптөгөн системалар ааламдын эч кандай кокустуктун натыйжасы эмес экендигин көрсөтөт.

Ааламдагы көп сандагы чоң, кичине планеталардын ар бири улуу бир системанын абдан маанилүү бир бөлүкчөлөрү өзгөчөлүгүнө ээ.

Эч биринин космостогу орундары да, аракеттери да кокустук эмес;
Тескерисинче, биз билип, билбеген сансыз детальдары менен бирге атайын пландаштырылып, белгилүү бир максатка ылайык жаратылышкан.

Планеталардын орундарындагы кичинекей бир өзгөрүү да бири-бири менен тыгыз байланышкан тең салмактуулуктардын астын-үстүн болуп, талкаланышы үчүн жетиштүү.

Бирок, бул тең салмактуулуктар эч качан жаңылбайт жана ааламдагы кемчиликсиз система эч кандай кемчиликке кабылбастан уланат. Бул абал жогорку күч-кудурет ээси болгон Аллахтын кемчиликсиз жаратышынын далили.

Ал бири-бири менен «толук бир ылайыктуулук» ичинде жети асманды жараткан. Рахман (болгон Аллах)тын жаратуусунда эч кандай «карама-каршылык жана дал келбестик» көрө албайсың. Мына көз(үң)дү айландырып-карап көр; кандайдыр бир жарака (кемчилик жана бузуктук) көрүп жатасыңбы? Андан соң көзүңдү дагы эки жолу айландырып-кара; ал көз (дал келбестик табуудан) үмүтүн кескен бир абалда чарчап, сага кайтат. (Мүлк Сүрөсү, 3-4)

Ааламдагы мындай кемчиликсиз система эволюция теориясынын куруучусу Чарльз Дарвинди да ааламдын жаратылышында кокустуктардын ролу жок экендигин мойнуна алууга мажбур кылган. Дарвин минтип мойнуна алган:


«Бул укмуштуу жана кереметтүү ааламды, анын ичинде бир топ артка жана бир топ алдыга көз чаптыра алуу жөндөмүнө ээ адамды көр кокустук жана мажбурлуктун бир чыгармасы катары көрүү – абдан оор, ал тургай эч мүмкүн эмес.» (Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Tur Yayınları, İstanbul 1980, s. 289)

Ааламдагы башка бир абдан маанилүү тең салмактуулук ай менен жер арасындагы аралык. Бул аралык жер бетинде жашоонун уланышы жана көптөгөн тең салмактуулуктардын болушу үчүн абдан маанилүү
Бул аралыктын бир азга эле өзгөрүшү көптөгөн терс натыйжаларга себеп болушу мүмкүн.

Мисалы, ай менен жер арасындагы аралык;
- Эгер бираз жакыныраак болгондо, ай жерди сүзмөк;
- Эгер бираз алысыраак болгондо, ай космосту көздөй жол алмак.
- Эгер бираз азыраак жакын болгондо, айдын жер бетинде пайда кылган океандардын көтөрүлүп-төмөндөшү коркунучтуу чоңдукка чоңоймок, натыйжада океан толкундары материктердин төмөн жерлерин каптап кетмек.
- Эгер бир азга дагы алысыраак болгондо, океандардын көтөрүлүп-төмөндөө окуялары азаймак жана бул болсо океандардын азыркыдан кыймылсыз болушуна себеп болмок.

Натыйжада көп кыймылсыз суу океандагы жашоого кооптуулук жаратмак, ошондой эле биз дем алган абадагы кычкылтекке да кооптуулук пайда болмок.

Бул абал жашоонун токтошуна себеп болмок.

Ааламдагы бардык асман телолорунун жайгашышы адамдын жашоосу үчүн эң зарыл богон абалда. Бул аралыктар планеталардын орбиталары, ал тургай өздөрүнө да түз таасир берет.

Асман телолорунун космостогу жайгашышы жана араларындагы чоң бош аралыктар жер бетинде жашоонун болушу үчүн мажбур шарт.

Америкалык астроном Джордж Гринштейн The Symbiotic Universe (Симбиотикалык аалам) аттуу китебинде асман телолору арасындагы белгилүү алыстыктардын чоң маанисин мындайча түшүндүрөт:

Эгерде жылдыздар бири-бирине бираз жакыныраак болгондо, астрофизика көп башкача болмок эмес. Жылдыздарда, асман газдарында жана башка асман телолорунда болуп жаткан физикалык процесстерде эч кандай өзгөрүү болмок эмес. Алыстан караганда, галактикабыздын көрүнүшү да азыркынын дал өзүндөй болмок. Жалгыз бир айырма – түнкүсүн көк чөпкө жатып, көз чаптырган асманда бир топ көп жылдыз болмок. Бирок, кечиресиздер, ооба; дагы бир айырма болмок: бул көрүнүштү карай турган «мен» жок болмокмун... Космостогу мындай чоң боштуктар биздин бар болушубуздун шарты. (George Greenstein, The Symbiotic Universe, s. 21)

Бардык бул маалыматтар бизге ааламда абдан так жана «жашоо үчүн зарыл» тең салмактуулуктардан турган кемчиликсиз системалар бар экенин көрсөтөт.

Шек жок, бардык бул нерселер кокустуктар же аң-сезимсиз, акылсыз атомдор пайда кылган системанын бир чыгармасы эмес.

Бүт аалам Ааламдардын Жаратуучусу Аллахтын теңдешсиз илимин жана чексиз күчүн тастыктаган далилдерге толо.

Аллах Куранда мындай буйурат:

Аллах... Андан башка илах (сыйынууга татыктуу зат) жок. Ал – тирүү, Кайуум. Аны уйкусуроо жана уйку тартпайт. Асмандарда жана жерде эмне бар болсо, баары Аныкы. Анын уруксаты болбостон, Анын кабатында шапаат кылуучу ким? Ал алдыңардагыны жана артыңардагыны билет. (Алар болсо) Ал каалагандан сырткары, Анын илиминен эч нерсени түшүнүп-аңдай алышпайт. Анын күрсүсү бардык асмандарды жана жерди курчап турат. Аларды коргоо Ага оор эмес. Ал – абдан улук, абдан бийик. (Бакара Сүрөсү, 255)

 


ӨСҮМДҮКТӨР ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ААЛАМЫНДАГЫ БАРДЫК СУЛУУЛУКТАРДЫ АЛЛАХ ЖАРАТКАН

Түсү, жыты менен ар бири өзүнчө бир кооздук укмушу болгон гүлдөр, теңдешсиз даамдагы, витаминге толо мөмөлөр жана жандуулардын кычкылтек булагы дарактар Аллах адамдарга немат-жакшылык катары берген кооздуктардын кээ бирлери.

Ар бири кокустук калптарына кичинекей да ыктымалдык калтырбай турган деңгээлде сулуу, кооз, таң калаарлык комплекстүү системаларга жана теңдешсиз пайдаларга ээ.

Сиз көргөн бул кичинекей уруктарда (дүйнөдөгү эң ири энциклопедия) Британника энциклопедиясындагы маалыматтардан 60 эседен көп маалымат бар.

Топуракка ташталган уруктардагы маалыматтар белгилүү бир убакыттан кийин ар түрдүү гүлдөргө, бир канча метр бийиктиктеги дарактарга айланат.

Ар бир уруктан ар кандай даам, жыт, түс жана чоңдуктардагы өсүмдүктөр чыгат.

Капкара топурактын кичинекей бир урук менен биригип, бул уруктун ичинен түркүн түстүү гүлдөрдү, сонун жыттуу, даамдуу мөмөлөрдү чыгарышы Улуу Раббибиздин жаратуу укмуштарынын жалгыз бири гана.

Аллах Куранда мындай буйурат:

Азыр эгип жаткан (урук)ту көрдүңөрбү? Аны силер өстүрөсүңөрбү, же өстүргөн Бизбизби? Эгер кааласак, чындыгында аны бир куураган чөп кылмакпыз; натыйжада таң калып-калмаксыңар. (Вакыа Сүрөсү, 63-65)

Санап бүтө албай тургандай ар түрдүү өсүмдүктөр миллиондогон жылдан бери качан, эмне кылышы керек экенин уруктарында сактаган программа жардамы менен билет жана унутпастан, жаңылбастан бул программаны ишке ашырышат.

Эч качан бир алча уругунан шабдалы дарагы чыккан эмес, лимон дарагына тиешелүү бир уруктан кулпунай өскөн эмес.
Мээси, көзү, акылы жок бир жыгачтын мындай кемчиликсиз иштеген бир программаны өз башынча ишке ашырышы албетте эч мүмкүн эмес.

Миллиондогон жылдар бойу кемчиликсиз уланып келген мындай системаны кокустуктардын ийгилиги деп ойлонуунун өзү акылы бар адамдар үчүн күлкүлүү бир кыял.

Өсүмдүктөрдү бардык мындай өзгөчөлүктөрү менен жараткан Аллах. Бул чындык Куранда мындайча билдирилген:

Ал – асмандан суу түшүрүүчү. Муну менен бүт нерсенин өсүмдүгүн чыгардык, андан бири-биринин үстүнө минген урук-мөмөлөрдү өндүрүүдөбүз. Жана курма дарагынын бүчүрүнөн да жерге самсаалаган бутакчалар, - бири-бирине окшогон жана окшобогон – жүзүмдөрдөн, зайтундан жана анардан бакчалар (кылуудабыз). Мөмөсүнө, түшүм бергенде жана жетилгенде бир карап көргүлө. Шек жок, ыйман келтире турган бир коом үчүн мында чындыгында аяттар бар. (Энъам Сүрөсү, 99)

Ар бири өзүнө эң ылайыктуу жерлерде, эң муктаж болгон системалар менен камсыздалган миллиондогон жандыктар...

Кээ бири күчтүү булчуңдары менен, кээ бири үндү абдан жакшы уккан кулактары менен, кээ бири суу ичинде да эч кыйналбастан көрө ала тургандай жаратылган көздөрү менен, кээ бири болсо алыс сапарга чыдай турган дене түзүлүштөрү менен бирге жаратылышат.

Али көрө элек бир чөйрөгө даярдык көрүү керек экендиги жөнүндөгү маалыматты аларга ким берген?

Кургактыкта туула турган бир жаныбар кычкылтекти түздөн-түз колдоно ала турган өпкөгө, сууда жашай турган бир балык болсо сууда эриген кычкылтекти колдоно ала турган бакалоорго ээ болушу керек экенин кайдан билет?

Канаттуулар учуу үчүн жеңил сөөк түзүлүштөрүнө, пингвиндер суу жукпаган өзгөчө бир май менен капталган жүндөргө, бүркүттөр миңдеген метр бийиктиктен табылгасын көрө ала турган курч көздөргө, тоңкулдактар баштарын катуу соккулардан коргой турган атайын бир системага ээ болушу керек экенине кантип баштары жеткен?

Бири экинчисинен кемчиликсиз өзгөчөлүктөргө ээ жандууларды кокустуктар жана аң-сезимсиз атомдор кантип пайда кылышкан?

Албетте, мындай болушу эч мүмкүн эмес...

Жандууларды да, алар ээ болгон кемчиликсиз системаларды да, ошол эле учурда бүт ааламды жашоо үчүн эң ыңгайлуу шарттарда ааламдардын Жаратуучусу Аллах жараткан.

Мурда эволюционист болгон Гари Э. Пакер да, башка илимпоздор сыяктуу, палеонтология жана биология чөйрөсүндө жасаган эмгектеринин жыйынтыгында илимдин эволюция теориясын четке кагаары тыянагына келген жана түрлөрдүн ар түрдүүлүгү жөнүндө өзүнүн чыныгы ойлорун мындайча баяндаган:

«Жандуулардын канчалаган таң калаарлык түрлөрү бар; түрлөрдүн арасында көптөгөн ар түрдүүлүктөр бар жана абдан көп санда түрлөр бар. Көпчүлүгүбүз түстө, калыпта, көлөмдө, өзгөчөлүктө, функцияда байкаган мындай көп түрдүүлүк алдында урмат толо бир коркуу сезебиз. Эмне үчүн мынчалык көп түрлөр бар?» (http://www.icr.org/pubs/imp/imp-008.htm; ımpact no. 88, Yaratılış, Seleksiyon ve Çeşitlilik, Gary E. Parker, ICR, October 1980)

Эволюция теориясынын куруучусу Чарльз Дарвин болсо теориясын жокко чыгарган жандуулардагы кемчиликсиз системаларды көрүп, мындан тарткан азабын мындайча баяндайт:

«Көздү ойлонуунун мени коркууга салганы эсимде. Бирок азыр бул арыздарымды чече алдым. Эми болсо бул түзүлүштүн кичинекей, майда бөлүкчөлөрү мени көбүнчө абдан кыйноодо. Бир павлиндин түгү болсо качан карасам мени ооруга чалдыктырат.» (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s. 90)

Дарвинди караган сайын ооруга чалдыктырган павлиндин түктөрү болсо – башка бардык жаныбарлар, өсүмдүктөр жана табияттагы бардык жаратылыш укмуштары да бүт нерсени жоктон бар кылып жараткан Аллахтын кудуретин түшүнүп, Анын күчүн мүмкүн болушунча аңдап түшүнүүгө шарт түзгөн жаратылыш далилдеринен.

Аллах Куранда бул чындыкка мындайча көңүл бурган:

Жерди да (кандайча) төшөп, жайдык? Анда чайпалбай турган тоолор кылдык жана анда «көздүн жоосун алган жана көңүлгө жаккан» ар бир жуптан (канчалаган өсүмдүктөр) өстүрдүк. (Булар) «Чын жүрөктөн Аллахка багытталган» ар бир кул үчүн «хикмат менен караган бир ич көз» жана бир зикир. (Каф Сүрөсү, 7-8)

 


АДАМДАР – АЛЛАХ РУХУНАН ҮЙЛӨГӨН АКЫЛ ЖАНА ЭРККЕ ЭЭ ЖАНДЫКТАР

Чындыгында эволюция теориясы жактаган кокустуктар көз-карашынын акылга сыйбастыгы талашсыз, дап-даана чындык.
Себеби эволюционисттердин көз-карашы «шаардын ортосундагы бир чоң имарат жамгыр жана бороондун таасири менен куруу материалдарынын жана таштардын кокустан бир жерге чогулуусу натыйжасында пайда болду» деп айткан сыяктуу акылга сыйбайт.

Эч кандай илимий далилге таянбаган мындай ойлорду айтууда эволюционисттер абдан чоң бир маселеге туш болушат.

Адамдын рухун түшүндүрүү...

Эволюционисттер жансыз заттардын жана кокустуктардын кандайча болуп ойлонгон, сүйүнгөн, күлгөн, кайгырган, толкунданган, искусство чеберчиликтерин жараткан, ыр жазган, сүйгөн ыры болгондо жыргал сезген, жакшы көргөн тамагынын даамынан, жытынан ырахат алган, дос күткөн, ачылыштар жасаган, мамлекет башкарган, космоско барган адамдарды пайда кылганын эч качан түшүндүрө алышпайт.

Себеби бардык бул өзгөчөлүктөр Аллахтын адамга рух бергенинин бир натыйжасы. Адамдар – Аллах Өз рухунан үйлөгөн акыл жана эркке ээ жандыктар.

Бул чындык Куран аяттарында мындайча билдирилет:

Ал – жараткан бүт нерсесин эң кооз кылган жана адамды жаратууну бир ылайдан баштаган (Зат). Кийин анын урпагын бир маңыздан, болгону бир суудан жасаган. Кийин аны «оңдоп, бир калыпка салды» жана ага рухунан үйлөдү. Силер үчүн кулак, көздөр жана көңүлдөр бар кылды. Канчалык аз шүгүр кылуудасыңар? (Сежде Сүрөсү, 7-9)

Жер бетинде дээрлик 7 миллиард адам жашап жатат. Бул адамдар 14 миллиард кемчиликсиз көрүү системасына жана ошондой эле 14 миллиард кемчиликсиз угуу системасына ээ.

Адамдар ээ болгон көрүү системалары ушунчалык бийик деңгээлде болгондуктан, бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технология менен өндүрүлгөн эч кайсы камера көздөр адамга сунган сапатка жете албайт.

Ошондой эле, адам ээ болгон кулактар бүгүнкү күндөгү ультра-модерн үн системаларын толугу менен артка калтырат.

Бирок, дарвинисттер эң өнүккөн технология да «эч теңеше албай турган» мындай көрүү жана угуу системаларын кокустуктар жаратты деп ишенишет.

Албетте, мындай сөздөр эч акылга сыйбайт. Дарвинизмдин бир гана максаты бар: адамдардын абдан ачык жана так байкалып турган бүт нерселердин Аллах тарабынан жаратылуу чындыгынан баш тартуулары.

Шек жок, аң-сезимсиз жана жансыз атомдор ойлоно алышпайт, физика мыйзамдарын билишпейт, математикалык эсептерди чыгара алышпайт, инженер болуп тонналаган сууну кармоого күчү жеткен суу сактагычтар, бийик имараттар кура алышпайт, компьютер колдоно алышпайт, пианино ойноп, көңүлдөрүнө жаккандай обон жарата алышпайт.

Дарвинизм – бул байыркы египеттиктердин күн кудайы Рага, африкалык кээ бир уруулардын тотемдерге, Саба калкынын болсо күнгө сыйынганы сыяктуу, же Аз.Ибрахимдин (ас) коомунун өз колдору менен жасап алган идолдорду (путтарды), Аз.Мусанын (ас) коомунун алтындан жасаган музоону кудай кылып алгандары сыяктуу, ал тургай андан да акылга сыйбас сокурдук.

Бул абал Аллах Куранда да ишарат кылган бир акылсыздык. Аллах кээ бир адамдардын аң-сезимдеринин жабылып калаарын жана чындыктарды көрүүгө алсыз абалга түшүп калаарын көптөгөн аяттарында билдирүүдө.

«Алардын (арасында) сени тыңдагандары бар; Биз болсо аны аңдап түшүнүшүнө (бир тосмо катары) жүрөктөрүндө кабат кабат тосмолор жана кулактарында бир оордук кылдык. Алар кайсы гана «ап-ачык далилди» көрүшпөсүн, баары бир ишенишпейт...» (Энъам Сүрөсү, 25)

 


ЖЫЙЫНТЫК: КОКУСТУКТАР КУДАЙ БОЛО АЛЫШПАЙТ

Бир адам бир сүрөттү көргөндө, бул сүрөттү тарткан аң-сезимдүү, таланттуу, тажрыйбалуу жана илимдүү бир сүрөтчү бар экенин түшүнөт. Сүрөтчүнү көрбөсө да анын бар экенинен эч качан шектенбейт. Эч ким бул сүрөттү бойоктордун кокустуктан кагаз үстүнө төгүлүшү натыйжасында пайда болду деп айта албайт.

Бул сүрөттөрдү жактырган адам болсо мактоо жана суктанууларын бул сүрөттөргө эмес, булардын куруучусуна, сүрөтчүсүнө багыттайт.

Чөйрөбүздө көргөн бардык кооздуктар болсо – алардын Жаратуучусу болгон Аллахка тиешелүү.

Мактоого жана шүгүр келтирүүгө ылайык болгон болсо – бир гана Раббибиз болгон, ар бир жараткан нерсесин теңдешсиз жараткан Аллах.

Бүгүнкү күндө илимди жамынып, эч акылга сыйбас жана чындыктан алыс эволюция ойлоруна ишенген жана аларды жактоого жашоосун арнагандар чындыктар толугу менен ачыкка чыкканда, абдан уят болушат.

Көп жылдар бойу эволюция теориясын жана атеизмди жактаган, бирок кийин бул жаңылыштыгын байкап, ыймандуу бир адам болгон америкалык жазуучу Малкольм Муггеридж мындай дейт:

Мен өзүм эволюция теориясынын, өзгөчө жайылган тармактарында, келечектин тарых китептеринде эң чоң анекдот темаларынын бири болооруна толук ишендим. Келечек урпактар мынчалык чирик жана белгисиз бир гипотезанын таң калаарлык абалда кабыл алынганын таң калуу менен тосушат. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43)

Бул келечек алыста эмес, тескерисинче, абдан жакын бир келечекте адамдар «кокустуктардын» кудай (илах) боло албашын түшүнүшөт жана эволюция теориясы дүйнө тарыхынын эң чоң калпы жана эң күчтүү сыйкыры деп аталып калат.

Себеби, жаратылуу чындыгы айдан ачык, дап-даана көрүнүп турат. Куранда айтылгандай, адамга ал ээ болгон бүт нерсесин берген жана ичинде жашаган бүт ааламды жараткан, жогорку күч-кудурет ээси – бул Аллах.

Адамдын милдети болсо – анын жана бүт нерсенин Жаратуучусу болгон Аллахты таанып, билүү жана Ага шүгүр келтиргендерден болуу.

Айт: «Асмандардан жана жерден силерге ырыскы берген ким? Кулактарга жана көздөргө малик (ээ) болгон ким? Тирүүнү өлүүдөн чыгарган жана өлүктү тирүүдөн чыгарган ким? Жана иштерди ороп-курчаган ким? Алар: «Аллах» дешет. Андай болсо, айт: «Силер дагы эле коркуп, (күнөөдөн) сактанбайсыңарбы? Мына ушул – силердин чыныгы Раббиңер (Жаратуучуңар) болгон Аллах. Андай болсо чындыктан кийин адашуудан башка эмне бар? Кантип дагы эле бурулуп кетүүдөсүңөр?»
(Йунус Сүрөсү, 31-32)2010-06-12 12:12:49

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."