КУРАН ДАРВИНИЗМДИ ЖОККО ЧЫГАРАТ 1

Дарвинизм сабатсыздык чөйрөсүндө өнүгөт...

Ортоңку звено фосилдери жок болгонуна карабастан, аларды бар деп айтат...

«Жасалма далилдер» сунат...

350 миллион фосил жаратылуу чындыгын тастыктаганына карабастан, мунун тескерисин жактайт...
Кокустуктар натыйжасында пайда болуу ыктымалдуулугу 10 даражасы 950дө 1 болгон, тагыраак айтканда, «пайда болушу эч мүмкүн болбогон» протеиндерди кокустуктан пайда болду деп айтат.

Кокустуктан пайда болушу эч мүмкүн болбогон бул протеиндерден кайра эле кокустуктар натыйжасында искусство чеберлери, илимпоздор, профессорлордун пайда болооруна бүт адамдарды ишендирүүгө аракет кылат.

Ал тургай, бул профессорлордун өздөрүнүн кантип жаралганын университеттер куруп, изилдегенине ишендирүүгө аракет кылат...

Дарвинизм бир жандуунун клеткасындагы хромосомада ири бир китепканадан да көп маалыматтын коддолуп турганын көр кокустуктардын укмушу катары карайт...

Көрбөгөн, укпаган, сезбеген аң-сезимсиз атомдордун көргөн, уккан, сезген, ой жүгүрткөн аң-сезимдүү адамдар абалына келишин кокустуктардын сөз жүзүндөгү жаратуучулук (кудайдык) күчүнөн деп айтат...

Кокустук – бул дарвинизмдин СӨЗ ЖҮЗҮНДӨГҮ укмуштарды пайда кылган кудайы. (Аллахты аруулайбыз)

Дарвинизм акыркы эки кылымдын эң ири массалык калпы.

«Дарвинизмдин массалык сыйкырына» алдангандар алдыбыздагы 5-10 жыл ичинде мындай татаал ойунга кантип алданышканын таң калуу менен кабылдашат...

Эволюция теориясы Улуу Аллахтын бар экенинен жана ааламдардын жаратылуу чындыгынан баш тарткан, бүт жандыктардын кокустуктар натыйжасында пайда болгонун жактаган динге каршы бир идеология.

20-кылымда жетишилген илимий чындыктар теориянын бардык таянычтарынын жок болушуна алып келди.

Бул теориянын жараксыздыгын бүгүнкү күндөгү башталгыч мектептеги маалыматтар менен да оңой гана түшүнүүгө болот.

Биология сабагында окутулган «клетканын комплекстүү түзүлүшү» жөнүндөгү маалыматтар да кокустуктарга таянган эволюция көз-карашынын акылга сыйбастыгын далилдөөгө жетиштүү.

Бардык мындай ап-ачык чындыктарга карабастан, Мусулмандар арасында тынымсыз кайталоо жана пропагандалардын таасирине кабылып, бул илим жана динге каршы теорияны колдогон адамдарды жолуктурууга болот.

Мындай калп пропагандаларга алданган кээ бир «Мусулмандар да» эволюция теориясын бир чындык деп ойлоодо жана бул теория менен Аллахка ыйман келтирүү арасында өз ойлорунда бир «орто жол» табуу аракетин кылышууда.

Бул кишилер дарвинизмдин жандуулардын келип чыгышы жөнүндөгү сценарийлерин толук кабыл алышат.

Бирок бул сценарий Аллахтын кийлигишүүсү менен болду дегенди жактоо менен эволюция теориясы менен Ислам дини арасында бир «келишимге» келүүгө аракет кылышат.

Чындыгында болсо Аллахтан жана жаратылуу чындыгынан баш тартуу максатын көздөгөн бул теорияны «динге туура келтирүү» аракети Куран менен караганда эч акылга сыйбайт.

Себеби эволюция теориясы ааламдагы жандуу-жансыздардын эч бири жаратылган эмес, тескерисинче өзүнөн-өзү табигый шарттардын таасири менен кокустуктар натыйжасында пайда болду деген ойду жактайт. (Аллахты аруулайбыз)

Улук Китебибиз Куран-ы Керимде асмандардагы, жердеги жана бул экөөсү арасындагы бүт нерселерди чексиз бир илим жана күч-кудурет ээси болгон Аллахтын жоктон бар кылып жараткандыгы, башкача айтканда, бүт нерсенин жаратылгандыгы айтылат.

Байкалгандай, эволюция теориясы бүт нерселердин Кудай тарабынан жаратылгандыгы жөнүндөгү чындыкка эң башынан карама-каршы келет.

Бул жерде кээ бир адамдардын акылын азгырган бир нерсеге токтолуу зарыл:

Албетте, Аллах каалаганда, жандууларды эволюция аркылуу да жаратышы мүмкүн эле.

Бирок, Куранда бул багытта эч кандай түшүндүрүү же ишарат жок.

Эволюционисттер жактагандай, түрлөрдүн узун мөөнөттө, баскычтар менен пайда болгонун тастыктай турган бир дагы аятты табуу мүмкүн эмес.

Тескерисинче, бардык далилдер жандууларды Аллахтын бир заматта, кемчиликсиз кылып жаратканын көрсөтөт.

«Куран дарвинизмди жокко чыгарат» аттуу бул тасмабыздын биринчи бөлүгүндө эволюция көз-карашынын Куран аяттары тарабынан кандайча жокко чыгарылганын жана эволюциянын Курандын өзөгүнө жана рухуна канчалык терс бир теория экенин далилдери менен көрөбүз.

АЛЛАХ ЖОКТОН БАР КЫЛЫП ЖАРАТУУЧУ

Кээ бир Мусулмандар жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүдө илимий тараптан эч кандай чындыкка туура келбеген эволюционист түшүндүрүүлөрдү жасашат.

Мутация, табигый тандалуу, суудан кургактыкка чыгуу, кургактыктан абага өтүү (учуу) сыяктуу чындыкка туура келбеген жана акылга сыйбас түшүндүрмөлөр аркылуу жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүгө аракет кылышат.

Чындыгында болсо Аллах каалаганын, каалаган абалда жана каалаган учурда өрнөксүз кылып жаратуучу, жоктон бар кылуучу.

Ар кандай кемчиликтен алыс жана эч нерсеге муктаж болбогон Зат.

Аллахтын жаратуу үчүн эч кандай себепке, ортомчуга, мыйзамга же баскычка муктаждыгы жок.

Ааламдагы бардык себептерди жана мыйзамдарды Аллах жараткан жана Улуу Жаратуучубуз бул себеп жана мыйзамдардын эч бирине көз-каранды эмес.

Ошондуктан, дүйнөдө бүт нерсенин белгилүү себептерге, табият мыйзамдарына көз-каранды болушу эч кимди жаңылтпашы керек.

Асмандардын жана жердин Жаратуучусу Аллах каалаганда бул себептерди жок кылып койушу мүмкүн.

Бул Аллах үчүн абдан оңой.

Куранда да бул чындык көптөгөн аяттар аркылуу кабар берилген жана Аллахтын жаратышы жөнүндө мындай деп айтылат:

Аны каалаганда кайсы нерсе болбосун сөзүбүз ага «Бол» деп айтуу гана; ал ошол замат болуп калат. (Нахл Сүрөсү, 40)

Тирилтүүчү жана өлтүрүүчү – Ал. Бир иштин болушун өкүм кылганда, ага жалаң гана «Бол» дейт, ал ошол замат болуп калат. (Мүмин Сүрөсү, 68)

Бир мисал берсек,
Аллахтын бир өпкөнү убакыт ичинде эволюция аркылуу же башка бир механизм менен жаратуу муктаждыгы жок.

Аллах кааласа адамдарды өпкөгө муктаж болбостон, абадан кычкылтек алууга муктаж болбостон жашай турган кылып жаратышы да мүмкүн.

Ошондуктан, адамдын Аллахтын улуулугун, күч-кудуретин ойлонууда өзүнүн сезүү органдары жана акылынын деңгээли менен таразалашы чоң жаңылууга алып келет.

Аллах асмандарды, жерди жана бул экөөсү арасындагы бүт жандууларды каалаган учурда, каалаган абалда жараткан.

Куранда Аллахтын ааламды жана жандууларды кемчиликсиз кылып жаратканы көптөгөн аяттарда билдирилет.

Эволюциялык жаралуу жаңылыштыгын жактагандардын тескерисинче, Аллах алгач кээ бир органдары жок, кемчиликтүү жандыктарды жаратып, аларды убакыт ичинде маймылга айландырып, маймылдарды да ар кандай абалдарда өткөөл формалардан эволюция кылуу менен адамдарды калыптандырган эмес.

Тескерисинче, Куранда Аллахтын адамды эң сонун келбетте жаратканы билдирилет:

Чындыгында, Биз адамды эң сонун бир келбетте жараттык. (Тин Сүрөсү, 4)

...Силерге тартиптүү бир келбет берди; жүзүңөрдү да сулуу кылды. Ага кайтарыласыңар. (Тегабүн Сүрөсү, 3)

РАББИБИЗДИН ТЕҢДЕШСИЗ ЖАРАТУУ ӨРНӨКТӨРҮ

Эволюциялык жаратылуу калпы менен ортого чыккан чөйрөлөрдүн көз жаздымында калган маанилүү бир нерсе – бул Аллахтын теңдешсиз жаратуу өрнөктөрү.

Аллах периштелер, жиндер жана шайтан сыяктуу адамдан жана жаныбарлардан такыр башкача жаратылуу мүнөзүнө ээ жандууларды да жараткан.

Куранда билдирилгендей, бул жандыктардын эч бири узун бир процесстин натыйжасында, баскыч баскыч, эволюция жолу менен пайда болгон эмес.

Баары Аллахтын каалоосу менен бир заматта, эч кандай себептерге көз-каранды болбостон, жоктон жаратылган.

Себеби Аллах жаратууда эч кандай процесске, баскычка муктаждыгы жок.

Кээ бир эволюционисттер адамдын жаралуусу жөнүндөгү дарвинист калптарга байкабастан жабышып жатканда, периштелердин,
zжиндердин же шайтандын жаратылышы жөнүндө эч кандай түшүндүрүү жасашпайт.

ПЕРИШТЕЛЕР ЭЧ КАНДАЙ ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССИНЕ КАБЫЛБАСТАН, БИР ЗАМАТТА ЖАРАТЫЛЫШКАН

Аяттарда периштелердин жаратылышы төмөнкүдөй сүрөттөлөт:

Мактоолор асмандарды жана жерди жараткан, экиден, үчтөн жана төрттөн канаттуу периштелерди элчилер кылган Аллахка тиешелүү; Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт. Шек жок, Аллах – бүт нерсеге күч жеткирүүчү. (Фатыр Сүрөсү, 1)

Аятта айтылгандан байкалгандай, периштелердин көрүнүшү адамдардан такыр башкача.

Аллах аятта да «Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт» сөзү менен башкача жаратуу абалына көңүл бурууда.

Периштелер Нахл Сүрөсүнүн 49- жана 50-аяттарында билдирилгендей, Аллахтын буйругунда болгон заттар жана адамдан мурда жаратылган.

Аллах алгачкы инсан болгон Аз.Адамды (ас) жаратаарда периштелерге билдирген жана аларга Аз.Адамга (ас) сажда кылууларын буйурган.

Куранда мындан тышкары өлүм периштелеринен, Жебрейилден жана Микаилден да сөз кылынат:

Периштелерди алардын жүздөрүнө жана сырттарына уруп: «Күйгүзүүчү азапты таткыла» деп ал баш тарткандардын жандарын алып жатканын бир көрсөң. (Энфал Сүрөсү, 50)

Ким Аллахка, периштелерине, элчилерине, Жебрейилге жана Микаилге душман болсо, эми шек жок Аллах да каапырлардын душманы. (Бакара Сүрөсү, 98)

Аллах Куранда Аз.Ибрахимге (ас), Аз.Лутка (ас) жана Аз.Мерйемге да периштелерди жөнөткөнүн билдирүүдө.

Аз.Ибрахимге (ас) «Аз.Исхак (ас) жана Аз.Йакубду (ас) сүйүнчүлөгөн периштелер «Салам» сөзү менен үйгө киришкен.

Ошол эле периштелер Аз.Лутка (ас) коомунун кыйратылаары жөнүндөгү кабарды беришкен.

Мерйем Сүрөсүндөгү аяттарда болсо Аллахтын Аз.Мерйемге Жебрейилди жөнөткөндүгү жана Жебрейилдин Аз.Мерйемге «Мен бир гана Раббиңден (келген) бир элчимин» деп айткандыгы билдирилет.

Бул элчилер Аллахтын каалоосу менен Аз.Ибрахимдин (ас), Аз.Луттун (ас) жана Аз.Мерйемдин жанында пайда болушкан.

Аллахтын каалоосу менен Ал каалаган жерде жана каалаган келбетте бир заматта жаратылышкан.

Аллах бул аяттарда кандайдыр бир процесстен же эволюциялашуу баскычтарынан сөз кылган эмес.

Бул мисалдар Аллахтын чексиз жаратуу күчүн, себептерден жана баскычтардан көз-карандысыз абалда жоктон пайда кылышын дагы бир жолу көрсөтүүдө.

Адамдардын жаратылуусу да периштелер сыяктуу эле бир заматта жана Аллахтын «Бол» деп айтышы менен ишке ашкан.

Кээ бир Мусулмандардын эволюция теориясынын баш айландырма калптарына орун берген жазууларында ушул сыяктуу укмуштуу жаратылуу өрнөктөрүн жолуктура албайбыз.

ЖИНДЕР ЭВОЛЮЦИЯЛАНГАН ЭМЕС, АЛЛАХТЫН КААЛООСУ МЕНЕН «ОТТОН» ЖАРАТЫЛЫШКАН

Периштелер сыяктуу жиндер да адамдардан өзгөчө бир жаратылышка ээ.

Аллах адамдын ылайдан, жиндердин болсо оттон жаратылганын мындайча кабар берет:

Адамды отто бышкан сыяктуу кургак бир ылайдан жаратты. Жиннди болсо «жалын-түтүнсүз бир оттон» жаратты. (Рахман Сүрөсү, 14-15)

Аллах Куранда адамдардын жана жиндердин жаратылуу максаттарын да билдирүүдө:

Мен жиндерди жана адамдарды бир гана Мага ибадат кылышсын деп жараттым. (Зарият Сүрөсү, 56)

Ап-ачык байкалгандай, адамдар жана жиндер ар түрдүү жандыктар.

Жаратылуу максаттары болсо бирөө; бир гана Аллахка ибадат кылуу...

Куранда, өзгөчө Жин Сүрөсүндө жиндер жөнүндө көп маалыматтар берилген:

Аллахка ыйман келтириши, Аллахтан коркушу, Куранга баш ийүүлөрү, Куранды угуулары...

Немл Сүрөсүндөгү аяттарда билдирилген Аз.Сулайман кыссасында болсо жиндердин заттарды ташуу, ылдам кыймылдоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ экендиги кабар берилет.

Худ Сүрөсүнүн 119-аятында билдирилгендей, жиндер да кылгандарынын сыйлыгын же жазасын акырет күнүндө толугу менен алышат.
Периштелер сыяктуу жиндер да адамдан мурда жаратылышкан.

Аллах Аз.Адамды (ас) жаратканда периштелерге жана Иблиске ага сажда кылууларын буйурган.

Андан соң Иблистин жиндерден экенин мындайча түшүндүрөт:

Периштелерге: «Адамга сажда кылгыла» деп айттык; Иблистен башка (калгандары) сажда кылышты. Ал жиндерден эле, ушинтип Раббиңдин буйругунан баш тартты. Андай болсо Мени койуп, аны жана анын урпактарын дос тутасыңарбы? Чындыгында алар – силердин душмандарыңар. (Бул) Залимдер үчүн канчалык жаман бир (тандоо) алмашуу. (Кехф Сүрөсү, 50)

Аллах жиндерди «түтүнсүз бир оттон» жараткан.

Аяттарда кандайдыр бир эволюция процесси, кокустуктар же эволюциялаштырган кандайдыр бир механизм жөнүндө сөз кылынбайт, себеби жиндер үчүн да эволюция аркылуу жаратуу деген бир нерсе жок.

Алар да Аллахтын каалоосу менен бир заматта пайда болушкан, кандайдыр бир процесстен өтпөстөн, мутация же табигый тандалууга кабылбастан, бир заматта жаратылышкан.

Аллах үчүн жаратуу абдан оңой.

Чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиздин жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаждыгы жок.

Улуу Аллах жиндерди жана периштелерди кандай кылып ар түрдүү абалдарда жана жоктон бар кылып жараткан болсо, адамды да ошол кудурет менен эволюцияга муктаж болбостон, өзгөчө бир жандык катары жоктон бар кылып жараткан.

ПАЙГАМБАРЛАР КӨРСӨТКӨН УКМУШТАР ДА ЭВОЛЮЦИЯНЫН ЖОК ЭКЕНДИГИНИН БИР ДАЛИЛИ

Куран аяттарында Раббибиздин көптөгөн пайгамбарга ар кандай укмуштарды тартуулаганы кабар берилет.

Аяттарда билдирилгендей, Аз.Иса (ас) ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап, анын ичине үйлөгөндө канаттуу Аллахтын каалоосу менен жанданып, жашап кеткен.

Бул чындык Куранда мындайча билдирилет:

«...Мен силерге ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап, ичине үйлөйм, ал ошол замат Аллахтын уруксаты менен канаттууга айланат...» (Ал-и Имран Сүрөсү, 49)

Аллах белгилүү болгон себептерге көз-каранды болбостон, бир жандуу пайда кылган жана ага жан берген.

Эч кандай эволюция процесси болбостон, арадан убакыт өтпөстөн, ортоңку баскычтар болбостон ылайдан тирүү бир жандык пайда болууда.

Бул – Аллахтын бир керемети жана эволюцияга ишенген Мусулмандар түшүндүрө албай турган маанилүү бир чындык.

Аллах бир жандууну жаратуу үчүн баскычтарга муктаж эмес.

Буга аябай окшош башка бир мисал Аз.Ибрахим (ас) менен байланыштуу.

Аяттарда Аллахтын жансыз нерселерге таң калаарлык кереметтүү бир абалда жан бергени билдирилет:

Ибрахим: «Раббим, мага өлүүлөрдү кандайча тирилткениңди көрсөт» деп айткан эле. (Аллах ага:) «Ишенбей жатасыңбы?» дегенде, «Жок (ишендим), бирок жүрөгүм канааттанышы үчүн» деди. «Андай болсо төрт канаттуу ал. Аларды өзүңө үйрөт, кийин аларды (майдалап) ар бир бөлүгүн бир тоонун үстүнө кой, кийин аларды чакыр. Сага ылдам келишет. Бил, шексиз Аллах – улук жана күчтүү, өкүм жана хикмат ээси.» (Бакара Сүрөсү, 260)

Башка бир аятта болсо Раббибиз Аз.Мусанын (ас) асасын жыланга айландырганын жана ушинтип ага сыйкырчылардын тузактарын жок кылдырганын билдирет.

Бул аяттарда билдирилген укмуштардын ар бири Аллахтын каалоосу менен бир заматта жаратылышкан.

Аз.Ибрахим (ас) жан киргизген канаттуу да, Аз.Иса (ас) ылайдан пайда кылган канаттуу да, Аз.Мусанын (ас) асасынан пайда болгон жылан да бир заматта пайда болушкан.

Кандайдыр бир эволюция процессинен өткөн эмес, чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиздин каалоосу менен аларга жан кирген.

 

АЗ. СУЛАЙМАН КЫССАСЫНДАГЫ КАНАТТУУ МЕНЕН КУМУРСКАЛАР ЭВОЛЮЦИЯНЫН ЖОК ЭКЕНДИГИНИН БИР ДАЛИЛИ

Куранда Аллахтын укмуштуу жаратуусун көрсөткөн өрнөктөрдүн бири Аз.Сулайман кыссасында орун алган.

Аяттарда билдирилгендей, Аз.Сулайман (ас) ургаачы кумурсканын ал жөнүндө айткандарын угууда жана түшүнүүдө:

Аягында (бир) кумурска өрөөнүнө келишкенде, бир ургаачы кумурска айтты: «Эй кумурска коому, өз уяларыңарга киргиле, Сулайман жана аскерлери байкабастан силерди кыйратып кетпесин.» (Сулайман) Бул сөзгө жылмайып күлдү... (Немл Сүрөсү, 18-19)

Байкалгандай, аятта бир кумурсканын башка кумурскаларга сүйлөгөнү, бул сүйлөшүүнүн болсо Аз.Сулайман (ас) тарабынан угулганынан кабар берилүүдө.

Аң-сезимсиз кокустуктар натыйжасында пайда болду деп айтылган бир жандыктын өз коомуна сүйлөшүн камсыз кылган өзгөчө бир кабардашуу системасына ээ болушу, анын үстүнө аларды акылга жана логикага чакыруу сыяктуу аң-сезимдүү аракеттерди жасашы албетте эч мүмкүн эмес.

Чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиз гана бул кумурсканы адамдар көнгөн бардык себептерден тышкары кереметтүү бир жаратылыш менен жараткан.

Аз.Сулайман кыссасында кабар берилген башка бир өрнөк болсо Хүдхүд аттуу канаттуунун сүйлөшү:

Аңгыча көп убакыт өтпөстөн (хүдхүд) келди жана айтты: «Сен биле албаган нерсени мен билдим жана сага Сабадан чындык кабар алып келдим.» (Немл Сүрөсү, 22)

Аяттарда Хүдхүд аттуу канаттуунун аң-сезимдүү бир абалда сүйлөгөнү, акылдуу пикирлер айтканы, Аз.Сулайманга (ас) кабар алууда жардам бергени билдирилүүдө.

Сүйлөгөн сөздөрүнөн да байкалгандай, Хүдхүд ыймандуу бир канаттуу, Аллахты тасбих кылууда:

«Алар асмандарда жана жерде сакталуу болгонду ачыкка чыгарган жана силердин жашырганыңарды жана ачыкка чыгарганыңарды билген Аллахка сажда кылышпасын деп (кылууда). Ал- Аллах, Андан башка кудай жок, улуу Арштын Раббиси.» (Немл Сүрөсү, 25-26)

Эволюционисттер адамдардагы сүйлөө өзгөчөлүгү узун процесстер натыйжасында пайда болгон дешет.

Жаныбарлардын сүйлөбөшүн болсо өз ойлорунда эволюция процессинин аягына чыкпашы катары түшүндүрүшөт.

Алардын ойу бойунча бир канаттуунун же бир кумурсканын аяттарда билдирилгендей, аң-сезимдүү, акылдуу жана ыймандуу бир абалда сүйлөй алышы эч мүмкүн эмес.

Андай болсо, бул кумурска жана канаттуу кандай бир эволюция процесси натыйжасында сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө жетишкен?

Хүдхүддүн Аллахты тасбих кылуусун, маалыматтарды анализдей алышын кайсы эволюционисттик логика менен түшүндүрүүгө болот?
Албетте, бул кереметтүү көрүнүштөр Аллахтын «Бол» деп айтышы менен ишке ашкан.

Аллахтын жаратуусу менен пайда болгон бир жандык Аллах каалаганда, Ал каалаган деңгээлде аң-сезимдүү кыймыл-аракет жасашы мүмкүн жана мындай бир жандык менен байланыш куруу, Аллахтын уруксаты менен мүмкүн болот.

Бул кумурсканын сүйлөшү да, Хүдхүддүн пикир жасашы да кандайдыр бир эволюция процесси менен болгон эмес.

Аллахтын бар экенине жана күчүнө ыйман келтирем деп айткан кээ бир эволюционисттердин аяттардагы ушул сыяктуу ишараттар жөнүндө сөзсүз ойлонушу зарыл.

Себеби мындай жаратылуу чындыктары эволюционисттердин ойлорун ап-ачык жокко чыгарат.

 

КУРАНДАГЫ КАЙРАДАН ТИРИЛҮҮ ӨРНӨКТӨРҮ ЭВОЛЮЦИЯ ДООМАТТАРЫН ЖОККО ЧЫГАРАТ

Жаратуу да, тирилтүү да толугу менен Аллахтын колунда жана Аллахтын жаратууда бир себепке, куралга же кандайдыр бир процесске муктаждыгы болбогон сыяктуу, кайрадан тирилтүүдө да буларга муктаждыгы жок.

Мунун Куранда көптөгөн мисалдары бар.

Куранда билдирилгендей, адам өлүп топуракка аралашкандан кийин акырет күнүндө жаңы бир абалда тирилтилет.

Аяттарда мындайча билдирилет:

Бул шек жок, алардын аяттарыбыздан баш тарткандыктары жана: «Биз сөөктөр абалына келип, топурак болуп ушалангандан кийинби, чындап биз кайрадан тирилтилебизби?» дегендиктери үчүн (алган) жазалары. Асмандарды жана жерди жараткан Аллах алардын окшошун жаратууга күчү жетээрин көрүшпөйбү?... (Исра Сүрөсү, 98-99)

Аяттарда көрүлгөндөй, баш тарткандар адамдардын өлүп, топуракка айлангандан кийин кайрадан жаратылаарына ишенишпөөдө.

Бул мисал эволюция теориясынын абалын да кыскача баяндоодо.

Себеби кыямат күнүндө адамдардын денесин жоктон бар кылып жаратуучу Раббибиз алгачкы адам болгон Аз.Адамды (ас) да жоктон бар кылып жараткан.

Өлгөндөн кийин сөөккө айланган адамдар кандайдыр бир эволюция процесси болбостон тирилтилишет.

Аз.Адам (ас) да Аллахтын каалоосу менен кандайдыр бир эволюция болбостон жоктон жаратылган.

Адамдын акырет күнүндөгү кайрадан жаратылуусу да аятта мындайча кабар берилүүдө:

Аллах «Ант болсун, силерди алгачкы жолу жаратканыбыз сыяктуу (бүгүн да) «бир-бирден жана жападан жалгыз (бир абалда)» Бизге келдиңер жана силерге бергендерибизди артыңарга калтырдыңар...» (Энъам Сүрөсү, 94)

Аятта көңүл бура турган нерсе адамдардын акыретте жаратылуусунун да «алгачкы жаратылуулары» сыяктуу болооруна басым жасалышы.

Өлүп, топуракка айланган адам акыретте кайрадан бир жаратуу менен жоктон жаратылат жана адам абалында болот.

Ошондуктан, адамдын алгачкы жаратылуусу да ушуга окшош болууда жана баскыч баскыч эмес, бир заматта, укмуштуу бир абалда ишке ашууда.

Куранда кайрадан тирилүү менен байланыштуу берилген башка бир мисал болсо өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенбеген бир адамдын абалы.

Аяттарда билдирилгендей, Аллах бул адамды жана эшегин жүз жыл өлүү абалда калтырып, кийин экөөсүн тең тирилткен.

Куранда бул окуя мындайча билдирилет:

Же асты үстүнө келген, эч ким жашабаган абалда турган бир шаарга келген сыяктууну (көрбөдүңбү?) (Ал) Айткан эле: «Аллах бул жерди өлүмүнөн кийин кандайча тирилтет болду экен?» Буга жооп катары Аллах аны жүз жыл өлүү калтырды, кийин аны тирилтти. (Жана ага) Айтты: «Канчалык калдың?» Ал: «Бир күн же бир күндөн аз калдым» деди. (Аллах ага:) «Жок, жүз жыл калдың, андай болсо тамагыңды жана суусунуңду кара, али бузула элек; эшегиңди бир кара; сени адамдарга далил өрнөк кылуубуз үчүн. Сөөктөрдү бир кара, (аларды) кандайча топтоодобуз, кийин аларга эт каптоодобуз?» деди. Ал ага (булар) ап-ачык белгилүү болгондон кийин (мындай) деди: «Аллахтын бүт нерсеге күч жеткирүүчү экенин билем.» (Бакара Сүрөсү, 259)

Аятта билдирилген бул мисал – Улуу Раббибиздин жаратуу жана өлтүрүүдө эч кандай себепке муктаж болбогондугун ап-ачык көрсөткөн далилдердин бирөөсү гана.
 

БЕЙИШ ЖАНА ТОЗОК ДА ЖОКТОН ЖАРАТЫЛГАН

Эволюцияны жактаган кээ бир Мусулмандардын сөздөрүнөн алардын да дарвинисттер сыяктуу себептерге маани бергендигин түшүнүүгө болот.

Чындыгында болсо бул абдан чоң бир жаңылуу.

Мурда да айтылгандай, Аллах эч кандай себепке муктаж эмес.

Бир нерсени жаратуу үчүн бир гана «Бол» деп айтуусу жетиштүү.

Мисалы, Аллах бейиш жана тозокту да эч кандай себептерге көз-каранды болбостон жараткан.

Ааламдардын, дүйнөбүздүн жана дүйнө жашоосундагы жандуулардын пайда болушун эволюциялык процесс менен түшүндүрүүгө аракет кылгандардын жооп бериши керек болгон суроолордун бири бейиш жана тозоктун кандайча жаратылгандыгы жөнүндөгү суроо.
Аллах бейиштеги бардык нерселерди; бийик сарайларды, сонун конок үйлөрүн, бийик курулган тактыларды, тамактарды, мөмөлөрдү, жашылчаларды жана чексиз немат-жакшылыктарды эч кандай эволюция процессисиз бир заматта, жоктон жараткан.

Раббибиз бейиште адамдан башка көптөгөн жандыктардын да болоорун аяттарда билдирген. Мисалы, Раббибиз Рад Сүрөсүнүн 23-аятында билдирилген жана момундарды бейиште тосуп ала турган периштелерди да бир заматта жараткан.

Вакыа Сүрөсүнүн 22 жана 23-аяттарында билдирилген Бейиш сулуулары да, Инсан Сүрөсүнүн 19-аятында билдирилген түбөлүктүү келишимдүү жаш жигиттер да Аллахтын «Бол» деген буйругу менен бейиште эч кандай эволюция процесси болбостон жаратылышкан.
Бейиш сулуулары менен жигиттеринин кандайча жаратылганы эволюцияны жактаган Мусулмандардын жооп бериши керек болгон суроолордон.

Раббибиз тозокту да ичиндеги бардык нерселери менен бирге жоктон жараткан.

Зүмер Сүрөсүнүн 71-аятында билдирилгендей, өлгөндөн кийин тириле турган адамдар тозок эшигине келгенде, сакчылар менен жолугушат.

Бул сакчылар да эч кандай эволюциясыз, Аллахтын каалоосу менен өзгөчө бир жаратылыш менен бир заматта жаратылышкан.

Тозок сакчыларына да, тозоктогу жашоого да эволюциянын тиешеси жок.

Адамдын жаратылуусу да кудум ушундай.

Аз.Адам (ас) да ылайдан бир заматта жаратылган.

Адам жаратылууда эч кандай эволюция процесси болгон эмес, адам табигый тандалууга же мутацияга кабылган эмес.

Хижр Сүрөсүнүн 15-аятында билдирилген «ылай» сөзү да адамдардын бул жаратылуу укмушун жеңилирээк түшүнүүлөрү үчүн жаратылган.

Себеби, Аллахтын жаратуу үчүн ылайга же башка бир нерсеге муктаждыгы жок.

Бейиштеги сулууларды, жаш жигиттерди, тозоктогу сакчыларды себепсиз жараткан Раббибиз адамды да чексиз кудурети менен жоктон жараткан.

Раббибиз жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаж эмес.

Раббибиз канаттууну ылайдан жасоодо ылайга муктаж эмес.

Бир себеп болсун үчүн гана ушундай кылат.

Аз.Мусанын (ас) асасынан жылан жаратууда да Раббибиздин бир аса таякка муктаждыгы жок.

«Эгер аса болбогондо, жылан да болмок эмес» сыяктуу ойлонуу чоң жаңылуу.

Булар жалаң гана себептер, адамдардын жеңилирээк түшүнүшүн, бир логика куруулары үчүн билдирилген бир себептер.

Аллах периштелерди, жиндерди жана шайтанды жоктон жараткан сыяктуу алгачкы адам болгон Аз.Адамды да «Бол» деп айтуу менен бир заматта, жоктон жараткан.

Хижр Сүрөсүндө мындайча билдирилет:

Раббиң периштелерге айткан эле: «Мен кургак бир ылайдан, калыпка келген бир ылайдан бир адам жаратам. Ага бир калып бергенимде жана ага рухумдан үйлөгөнүмдө, ылдам ага сажда кылып, (жерге) чекеңерди койгула. (Хижр Сүрөсү, 28-29)

Бул тасма бойу ар кандай мисалдар менен көрсөткөнүбүз сыяктуу Аллах каалаганын, каалаган абалда жоктон жаратуучу.

Кээ бир Мусулмандардын да бул чындыктарга көздөрүн жумбашы зарыл.

Аллах Куранда адамды жоктон жаратканын билдирген, эч кандай эволюция процессинен сөз кылган эмес.

Аллах адамды жаратуу үчүн кандайдыр бир процесске, эволюция механизмине муктаж эмес.

Аллах бардык мындай кемчиликтерден алыс.

ЖЫЙЫНТЫК

Тасмабыздын биринчи бөлүгүндө Куранда эволюция сыяктуу бир түшүнүккө эч орун жок экендигин аяттардагы далилдери менен бирге көрдүк.

Кокустуктарды кудай кылып алган эволюция теориясынын Аллахтан башка кудай жок экендиги жана Аллахтын жалгыз Жаратуучу экендиги чындыгын билдирген Ислам дини менен эч кандай байланышы жоктугун көрдүк.

Тасмабыздын кийинки экинчи бөлүгүндө болсо эволюционист Мусулмандарды жаңылткан себептерди, Куран аяттарынан далил келтирүүгө аракет кылгандардын жаңылыштыктарын жана дарвинизмди коркунучтуу деп кабыл албоонун кооптуу натыйжаларын карайбыз.

Кээ бир Мусулмандар бүгүнкү күнгө чейин эволюция теориясын туура деп кабыл алып, ал тургай жактаган болушу мүмкүн.

Илимий жетишкендиктерди изилдебеген, эволюция теориясынын жараксыздыгын түшүндүргөн китептерди окубаган бир адамдын эволюционист пропагандалардын таасирине кабылып, бул теорияны илимий бир чындык деп ойлошу табигый көрүнүш.

Бирок, Ислам ахлагы талап кылган нерсе – бул адамдын катасын көргөндө, ылдам туура жолго багытталышы.

Аяттарда мындайча буйурулат:

Жана (алар) «жаман бир нерсе» кылышканда же напсилерине зулум кылышканда, Аллахты эстеп, күнөөлөрүнөн улам ылдам кечирим тилешкендер. Аллахтан башка күнөөлөрдү кечирүүчү ким? Ошондой эле алар жасаган (жаман иштерин) билип туруп улантышпайт. (Ал-и Имран Сүрөсү, 135)

Бирок, ким зулумдук кылгандан кийин тообо кылса жана (өзүн) оңдосо, шек жок Аллах анын тообосун кабыл кылат. Сөзсүз, Аллах – кечиримдүү, айоочу. (Маида Сүрөсү, 39)

 


 


2010-08-16 23:01:09

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."