КУРАН ДАРВИНИЗМДИ ЖОККО ЧЫГАРАТ 1

Дарвинизм сабатсыздык чөйрөсүндө өнүгөт...

Ортоңку звено фосилдери жок болгонуна карабастан, аларды бар деп айтат...

«Жасалма далилдер» сунат...

350 миллион фосил жаратылуу чындыгын тастыктаганына карабастан, мунун тескерисин жактайт...
Кокустуктар натыйжасында пайда болуу ыктымалдуулугу 10 даражасы 950дө 1 болгон, тагыраак айтканда, «пайда болушу эч мүмкүн болбогон» протеиндерди кокустуктан пайда болду деп айтат.

Кокустуктан пайда болушу эч мүмкүн болбогон бул протеиндерден кайра эле кокустуктар натыйжасында искусство чеберлери, илимпоздор, профессорлордун пайда болооруна бүт адамдарды ишендирүүгө аракет кылат.

Ал тургай, бул профессорлордун өздөрүнүн кантип жаралганын университеттер куруп, изилдегенине ишендирүүгө аракет кылат...

Дарвинизм бир жандуунун клеткасындагы хромосомада ири бир китепканадан да көп маалыматтын коддолуп турганын көр кокустуктардын укмушу катары карайт...

Көрбөгөн, укпаган, сезбеген аң-сезимсиз атомдордун көргөн, уккан, сезген, ой жүгүрткөн аң-сезимдүү адамдар абалына келишин кокустуктардын сөз жүзүндөгү жаратуучулук (кудайдык) күчүнөн деп айтат...

Кокустук – бул дарвинизмдин СӨЗ ЖҮЗҮНДӨГҮ укмуштарды пайда кылган кудайы. (Аллахты аруулайбыз)

Дарвинизм акыркы эки кылымдын эң ири массалык калпы.

«Дарвинизмдин массалык сыйкырына» алдангандар алдыбыздагы 5-10 жыл ичинде мындай татаал ойунга кантип алданышканын таң калуу менен кабылдашат...

Эволюция теориясы Улуу Аллахтын бар экенинен жана ааламдардын жаратылуу чындыгынан баш тарткан, бүт жандыктардын кокустуктар натыйжасында пайда болгонун жактаган динге каршы бир идеология.

20-кылымда жетишилген илимий чындыктар теориянын бардык таянычтарынын жок болушуна алып келди.

Бул теориянын жараксыздыгын бүгүнкү күндөгү башталгыч мектептеги маалыматтар менен да оңой гана түшүнүүгө болот.

Биология сабагында окутулган «клетканын комплекстүү түзүлүшү» жөнүндөгү маалыматтар да кокустуктарга таянган эволюция көз-карашынын акылга сыйбастыгын далилдөөгө жетиштүү.

Бардык мындай ап-ачык чындыктарга карабастан, Мусулмандар арасында тынымсыз кайталоо жана пропагандалардын таасирине кабылып, бул илим жана динге каршы теорияны колдогон адамдарды жолуктурууга болот.

Мындай калп пропагандаларга алданган кээ бир «Мусулмандар да» эволюция теориясын бир чындык деп ойлоодо жана бул теория менен Аллахка ыйман келтирүү арасында өз ойлорунда бир «орто жол» табуу аракетин кылышууда.

Бул кишилер дарвинизмдин жандуулардын келип чыгышы жөнүндөгү сценарийлерин толук кабыл алышат.

Бирок бул сценарий Аллахтын кийлигишүүсү менен болду дегенди жактоо менен эволюция теориясы менен Ислам дини арасында бир «келишимге» келүүгө аракет кылышат.

Чындыгында болсо Аллахтан жана жаратылуу чындыгынан баш тартуу максатын көздөгөн бул теорияны «динге туура келтирүү» аракети Куран менен караганда эч акылга сыйбайт.

Себеби эволюция теориясы ааламдагы жандуу-жансыздардын эч бири жаратылган эмес, тескерисинче өзүнөн-өзү табигый шарттардын таасири менен кокустуктар натыйжасында пайда болду деген ойду жактайт. (Аллахты аруулайбыз)

Улук Китебибиз Куран-ы Керимде асмандардагы, жердеги жана бул экөөсү арасындагы бүт нерселерди чексиз бир илим жана күч-кудурет ээси болгон Аллахтын жоктон бар кылып жараткандыгы, башкача айтканда, бүт нерсенин жаратылгандыгы айтылат.

Байкалгандай, эволюция теориясы бүт нерселердин Кудай тарабынан жаратылгандыгы жөнүндөгү чындыкка эң башынан карама-каршы келет.

Бул жерде кээ бир адамдардын акылын азгырган бир нерсеге токтолуу зарыл:

Албетте, Аллах каалаганда, жандууларды эволюция аркылуу да жаратышы мүмкүн эле.

Бирок, Куранда бул багытта эч кандай түшүндүрүү же ишарат жок.

Эволюционисттер жактагандай, түрлөрдүн узун мөөнөттө, баскычтар менен пайда болгонун тастыктай турган бир дагы аятты табуу мүмкүн эмес.

Тескерисинче, бардык далилдер жандууларды Аллахтын бир заматта, кемчиликсиз кылып жаратканын көрсөтөт.

«Куран дарвинизмди жокко чыгарат» аттуу бул тасмабыздын биринчи бөлүгүндө эволюция көз-карашынын Куран аяттары тарабынан кандайча жокко чыгарылганын жана эволюциянын Курандын өзөгүнө жана рухуна канчалык терс бир теория экенин далилдери менен көрөбүз.

АЛЛАХ ЖОКТОН БАР КЫЛЫП ЖАРАТУУЧУ

Кээ бир Мусулмандар жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүдө илимий тараптан эч кандай чындыкка туура келбеген эволюционист түшүндүрүүлөрдү жасашат.

Мутация, табигый тандалуу, суудан кургактыкка чыгуу, кургактыктан абага өтүү (учуу) сыяктуу чындыкка туура келбеген жана акылга сыйбас түшүндүрмөлөр аркылуу жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүгө аракет кылышат.

Чындыгында болсо Аллах каалаганын, каалаган абалда жана каалаган учурда өрнөксүз кылып жаратуучу, жоктон бар кылуучу.

Ар кандай кемчиликтен алыс жана эч нерсеге муктаж болбогон Зат.

Аллахтын жаратуу үчүн эч кандай себепке, ортомчуга, мыйзамга же баскычка муктаждыгы жок.

Ааламдагы бардык себептерди жана мыйзамдарды Аллах жараткан жана Улуу Жаратуучубуз бул себеп жана мыйзамдардын эч бирине көз-каранды эмес.

Ошондуктан, дүйнөдө бүт нерсенин белгилүү себептерге, табият мыйзамдарына көз-каранды болушу эч кимди жаңылтпашы керек.

Асмандардын жана жердин Жаратуучусу Аллах каалаганда бул себептерди жок кылып койушу мүмкүн.

Бул Аллах үчүн абдан оңой.

Куранда да бул чындык көптөгөн аяттар аркылуу кабар берилген жана Аллахтын жаратышы жөнүндө мындай деп айтылат:

Аны каалаганда кайсы нерсе болбосун сөзүбүз ага «Бол» деп айтуу гана; ал ошол замат болуп калат. (Нахл Сүрөсү, 40)

Тирилтүүчү жана өлтүрүүчү – Ал. Бир иштин болушун өкүм кылганда, ага жалаң гана «Бол» дейт, ал ошол замат болуп калат. (Мүмин Сүрөсү, 68)

Бир мисал берсек,
Аллахтын бир өпкөнү убакыт ичинде эволюция аркылуу же башка бир механизм менен жаратуу муктаждыгы жок.

Аллах кааласа адамдарды өпкөгө муктаж болбостон, абадан кычкылтек алууга муктаж болбостон жашай турган кылып жаратышы да мүмкүн.

Ошондуктан, адамдын Аллахтын улуулугун, күч-кудуретин ойлонууда өзүнүн сезүү органдары жана акылынын деңгээли менен таразалашы чоң жаңылууга алып келет.

Аллах асмандарды, жерди жана бул экөөсү арасындагы бүт жандууларды каалаган учурда, каалаган абалда жараткан.

Куранда Аллахтын ааламды жана жандууларды кемчиликсиз кылып жаратканы көптөгөн аяттарда билдирилет.

Эволюциялык жаралуу жаңылыштыгын жактагандардын тескерисинче, Аллах алгач кээ бир органдары жок, кемчиликтүү жандыктарды жаратып, аларды убакыт ичинде маймылга айландырып, маймылдарды да ар кандай абалдарда өткөөл формалардан эволюция кылуу менен адамдарды калыптандырган эмес.

Тескерисинче, Куранда Аллахтын адамды эң сонун келбетте жаратканы билдирилет:

Чындыгында, Биз адамды эң сонун бир келбетте жараттык. (Тин Сүрөсү, 4)

...Силерге тартиптүү бир келбет берди; жүзүңөрдү да сулуу кылды. Ага кайтарыласыңар. (Тегабүн Сүрөсү, 3)

РАББИБИЗДИН ТЕҢДЕШСИЗ ЖАРАТУУ ӨРНӨКТӨРҮ

Эволюциялык жаратылуу калпы менен ортого чыккан чөйрөлөрдүн көз жаздымында калган маанилүү бир нерсе – бул Аллахтын теңдешсиз жаратуу өрнөктөрү.

Аллах периштелер, жиндер жана шайтан сыяктуу адамдан жана жаныбарлардан такыр башкача жаратылуу мүнөзүнө ээ жандууларды да жараткан.

Куранда билдирилгендей, бул жандыктардын эч бири узун бир процесстин натыйжасында, баскыч баскыч, эволюция жолу менен пайда болгон эмес.

Баары Аллахтын каалоосу менен бир заматта, эч кандай себептерге көз-каранды болбостон, жоктон жаратылган.

Себеби Аллах жаратууда эч кандай процесске, баскычка муктаждыгы жок.

Кээ бир эволюционисттер адамдын жаралуусу жөнүндөгү дарвинист калптарга байкабастан жабышып жатканда, периштелердин,
zжиндердин же шайтандын жаратылышы жөнүндө эч кандай түшүндүрүү жасашпайт.

ПЕРИШТЕЛЕР ЭЧ КАНДАЙ ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССИНЕ КАБЫЛБАСТАН, БИР ЗАМАТТА ЖАРАТЫЛЫШКАН

Аяттарда периштелердин жаратылышы төмөнкүдөй сүрөттөлөт:

Мактоолор асмандарды жана жерди жараткан, экиден, үчтөн жана төрттөн канаттуу периштелерди элчилер кылган Аллахка тиешелүү; Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт. Шек жок, Аллах – бүт нерсеге күч жеткирүүчү. (Фатыр Сүрөсү, 1)

Аятта айтылгандан байкалгандай, периштелердин көрүнүшү адамдардан такыр башкача.

Аллах аятта да «Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт» сөзү менен башкача жаратуу абалына көңүл бурууда.

Периштелер Нахл Сүрөсүнүн 49- жана 50-аяттарында билдирилгендей, Аллахтын буйругунда болгон заттар жана адамдан мурда жаратылган.

Аллах алгачкы инсан болгон Аз.Адамды (ас) жаратаарда периштелерге билдирген жана аларга Аз.Адамга (ас) сажда кылууларын буйурган.

Куранда мындан тышкары өлүм периштелеринен, Жебрейилден жана Микаилден да сөз кылынат:

Периштелерди алардын жүздөрүнө жана сырттарына уруп: «Күйгүзүүчү азапты таткыла» деп ал баш тарткандардын жандарын алып жатканын бир көрсөң. (Энфал Сүрөсү, 50)

Ким Аллахка, периштелерине, элчилерине, Жебрейилге жана Микаилге душман болсо, эми шек жок Аллах да каапырлардын душманы. (Бакара Сүрөсү, 98)

Аллах Куранда Аз.Ибрахимге (ас), Аз.Лутка (ас) жана Аз.Мерйемге да периштелерди жөнөткөнүн билдирүүдө.

Аз.Ибрахимге (ас) «Аз.Исхак (ас) жана Аз.Йакубду (ас) сүйүнчүлөгөн периштелер «Салам» сөзү менен үйгө киришкен.

Ошол эле периштелер Аз.Лутка (ас) коомунун кыйратылаары жөнүндөгү кабарды беришкен.

Мерйем Сүрөсүндөгү аяттарда болсо Аллахтын Аз.Мерйемге Жебрейилди жөнөткөндүгү жана Жебрейилдин Аз.Мерйемге «Мен бир гана Раббиңден (келген) бир элчимин» деп айткандыгы билдирилет.

Бул элчилер Аллахтын каалоосу менен Аз.Ибрахимдин (ас), Аз.Луттун (ас) жана Аз.Мерйемдин жанында пайда болушкан.

Аллахтын каалоосу менен Ал каалаган жерде жана каалаган келбетте бир заматта жаратылышкан.

Аллах бул аяттарда кандайдыр бир процесстен же эволюциялашуу баскычтарынан сөз кылган эмес.

Бул мисалдар Аллахтын чексиз жаратуу күчүн, себептерден жана баскычтардан көз-карандысыз абалда жоктон пайда кылышын дагы бир жолу көрсөтүүдө.

Адамдардын жаратылуусу да периштелер сыяктуу эле бир заматта жана Аллахтын «Бол» деп айтышы менен ишке ашкан.

Кээ бир Мусулмандардын эволюция теориясынын баш айландырма калптарына орун берген жазууларында ушул сыяктуу укмуштуу жаратылуу өрнөктөрүн жолуктура албайбыз.

ЖИНДЕР ЭВОЛЮЦИЯЛАНГАН ЭМЕС, АЛЛАХТЫН КААЛООСУ МЕНЕН «ОТТОН» ЖАРАТЫЛЫШКАН

Периштелер сыяктуу жиндер да адамдардан өзгөчө бир жаратылышка ээ.

Аллах адамдын ылайдан, жиндердин болсо оттон жаратылганын мындайча кабар берет:

Адамды отто бышкан сыяктуу кургак бир ылайдан жаратты. Жиннди болсо «жалын-түтүнсүз бир оттон» жаратты. (Рахман Сүрөсү, 14-15)

Аллах Куранда адамдардын жана жиндердин жаратылуу максаттарын да билдирүүдө:

Мен жиндерди жана адамдарды бир гана Мага ибадат кылышсын деп жараттым. (Зарият Сүрөсү, 56)

Ап-ачык байкалгандай, адамдар жана жиндер ар түрдүү жандыктар.

Жаратылуу максаттары болсо бирөө; бир гана Аллахка ибадат кылуу...

Куранда, өзгөчө Жин Сүрөсүндө жиндер жөнүндө көп маалыматтар берилген:

Аллахка ыйман келтириши, Аллахтан коркушу, Куранга баш ийүүлөрү, Куранды угуулары...

Немл Сүрөсүндөгү аяттарда билдирилген Аз.Сулайман кыссасында болсо жиндердин заттарды ташуу, ылдам кыймылдоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ экендиги кабар берилет.

Худ Сүрөсүнүн 119-аятында билдирилгендей, жиндер да кылгандарынын сыйлыгын же жазасын акырет күнүндө толугу менен алышат.
Периштелер сыяктуу жиндер да адамдан мурда жаратылышкан.

Аллах Аз.Адамды (ас) жаратканда периштелерге жана Иблиске ага сажда кылууларын буйурган.

Андан соң Иблистин жиндерден экенин мындайча түшүндүрөт:

Периштелерге: «Адамга сажда кылгыла» деп айттык; Иблистен башка (калгандары) сажда кылышты. Ал жиндерден эле, ушинтип Раббиңдин буйругунан баш тартты. Андай болсо Мени койуп, аны жана анын урпактарын дос тутасыңарбы? Чындыгында алар – силердин душмандарыңар. (Бул) Залимдер үчүн канчалык жаман бир (тандоо) алмашуу. (Кехф Сүрөсү, 50)

Аллах жиндерди «түтүнсүз бир оттон» жараткан.

Аяттарда кандайдыр бир эволюция процесси, кокустуктар же эволюциялаштырган кандайдыр бир механизм жөнүндө сөз кылынбайт, себеби жиндер үчүн да эволюция аркылуу жаратуу деген бир нерсе жок.

Алар да Аллахтын каалоосу менен бир заматта пайда болушкан, кандайдыр бир процесстен өтпөстөн, мутация же табигый тандалууга кабылбастан, бир заматта жаратылышкан.

Аллах үчүн жаратуу абдан оңой.

Чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиздин жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаждыгы жок.

Улуу Аллах жиндерди жана периштелерди кандай кылып ар түрдүү абалдарда жана жоктон бар кылып жараткан болсо, адамды да ошол кудурет менен эволюцияга муктаж болбостон, өзгөчө бир жандык катары жоктон бар кылып жараткан.

ПАЙГАМБАРЛАР КӨРСӨТКӨН УКМУШТАР ДА ЭВОЛЮЦИЯНЫН ЖОК ЭКЕНДИГИНИН БИР ДАЛИЛИ

Куран аяттарында Раббибиздин көптөгөн пайгамбарга ар кандай укмуштарды тартуулаганы кабар берилет.

Аяттарда билдирилгендей, Аз.Иса (ас) ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап, анын ичине үйлөгөндө канаттуу Аллахтын каалоосу менен жанданып, жашап кеткен.

Бул чындык Куранда мындайча билдирилет:

«...Мен силерге ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап, ичине үйлөйм, ал ошол замат Аллахтын уруксаты менен канаттууга айланат...» (Ал-и Имран Сүрөсү, 49)

Аллах белгилүү болгон себептерге көз-каранды болбостон, бир жандуу пайда кылган жана ага жан берген.

Эч кандай эволюция процесси болбостон, арадан убакыт өтпөстөн, ортоңку баскычтар болбостон ылайдан тирүү бир жандык пайда болууда.

Бул – Аллахтын бир керемети жана эволюцияга ишенген Мусулмандар түшүндүрө албай турган маанилүү бир чындык.

Аллах бир жандууну жаратуу үчүн баскычтарга муктаж эмес.

Буга аябай окшош башка бир мисал Аз.Ибрахим (ас) менен байланыштуу.

Аяттарда Аллахтын жансыз нерселерге таң калаарлык кереметтүү бир абалда жан бергени билдирилет:

Ибрахим: «Раббим, мага өлүүлөрдү кандайча тирилткениңди көрсөт» деп айткан эле. (Аллах ага:) «Ишенбей жатасыңбы?» дегенде, «Жок (ишендим), бирок жүрөгүм канааттанышы үчүн» деди. «Андай болсо төрт канаттуу ал. Аларды өзүңө үйрөт, кийин аларды (майдалап) ар бир бөлүгүн бир тоонун үстүнө кой, кийин аларды чакыр. Сага ылдам келишет. Бил, шексиз Аллах – улук жана күчтүү, өкүм жана хикмат ээси.» (Бакара Сүрөсү, 260)

Башка бир аятта болсо Раббибиз Аз.Мусанын (ас) асасын жыланга айландырганын жана ушинтип ага сыйкырчылардын тузактарын жок кылдырганын билдирет.

Бул аяттарда билдирилген укмуштардын ар бири Аллахтын каалоосу менен бир заматта жаратылышкан.

Аз.Ибрахим (ас) жан киргизген канаттуу да, Аз.Иса (ас) ылайдан пайда кылган канаттуу да, Аз.Мусанын (ас) асасынан пайда болгон жылан да бир заматта пайда болушкан.

Кандайдыр бир эволюция процессинен өткөн эмес, чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиздин каалоосу менен аларга жан кирген.

 

АЗ. СУЛАЙМАН КЫССАСЫНДАГЫ КАНАТТУУ МЕНЕН КУМУРСКАЛАР ЭВОЛЮЦИЯНЫН ЖОК ЭКЕНДИГИНИН БИР ДАЛИЛИ

Куранда Аллахтын укмуштуу жаратуусун көрсөткөн өрнөктөрдүн бири Аз.Сулайман кыссасында орун алган.

Аяттарда билдирилгендей, Аз.Сулайман (ас) ургаачы кумурсканын ал жөнүндө айткандарын угууда жана түшүнүүдө:

Аягында (бир) кумурска өрөөнүнө келишкенде, бир ургаачы кумурска айтты: «Эй кумурска коому, өз уяларыңарга киргиле, Сулайман жана аскерлери байкабастан силерди кыйратып кетпесин.» (Сулайман) Бул сөзгө жылмайып күлдү... (Немл Сүрөсү, 18-19)

Байкалгандай, аятта бир кумурсканын башка кумурскаларга сүйлөгөнү, бул сүйлөшүүнүн болсо Аз.Сулайман (ас) тарабынан угулганынан кабар берилүүдө.

Аң-сезимсиз кокустуктар натыйжасында пайда болду деп айтылган бир жандыктын өз коомуна сүйлөшүн камсыз кылган өзгөчө бир кабардашуу системасына ээ болушу, анын үстүнө аларды акылга жана логикага чакыруу сыяктуу аң-сезимдүү аракеттерди жасашы албетте эч мүмкүн эмес.

Чексиз күч-кудурет ээси болгон Раббибиз гана бул кумурсканы адамдар көнгөн бардык себептерден тышкары кереметтүү бир жаратылыш менен жараткан.

Аз.Сулайман кыссасында кабар берилген башка бир өрнөк болсо Хүдхүд аттуу канаттуунун сүйлөшү:

Аңгыча көп убакыт өтпөстөн (хүдхүд) келди жана айтты: «Сен биле албаган нерсени мен билдим жана сага Сабадан чындык кабар алып келдим.» (Немл Сүрөсү, 22)

Аяттарда Хүдхүд аттуу канаттуунун аң-сезимдүү бир абалда сүйлөгөнү, акылдуу пикирлер айтканы, Аз.Сулайманга (ас) кабар алууда жардам бергени билдирилүүдө.

Сүйлөгөн сөздөрүнөн да байкалгандай, Хүдхүд ыймандуу бир канаттуу, Аллахты тасбих кылууда:

«Алар асмандарда жана жерде сакталуу болгонду ачыкка чыгарган жана силердин жашырганыңарды жана ачыкка чыгарганыңарды билген Аллахка сажда кылышпасын деп (кылууда). Ал- Аллах, Андан башка кудай жок, улуу Арштын Раббиси.» (Немл Сүрөсү, 25-26)

Эволюционисттер адамдардагы сүйлөө өзгөчөлүгү узун процесстер натыйжасында пайда болгон дешет.

Жаныбарлардын сүйлөбөшүн болсо өз ойлорунда эволюция процессинин аягына чыкпашы катары түшүндүрүшөт.

Алардын ойу бойунча бир канаттуунун же бир кумурсканын аяттарда билдирилгендей, аң-сезимдүү, акылдуу жана ыймандуу бир абалда сүйлөй алышы эч мүмкүн эмес.

Андай болсо, бул кумурска жана канаттуу кандай бир эволюция процесси натыйжасында сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө жетишкен?

Хүдхүддүн Аллахты тасбих кылуусун, маалыматтарды анализдей алышын кайсы эволюционисттик логика менен түшүндүрүүгө болот?
Албетте, бул кереметтүү көрүнүштөр Аллахтын «Бол» деп айтышы менен ишке ашкан.

Аллахтын жаратуусу менен пайда болгон бир жандык Аллах каалаганда, Ал каалаган деңгээлде аң-сезимдүү кыймыл-аракет жасашы мүмкүн жана мындай бир жандык менен байланыш куруу, Аллахтын уруксаты менен мүмкүн болот.

Бул кумурсканын сүйлөшү да, Хүдхүддүн пикир жасашы да кандайдыр бир эволюция процесси менен болгон эмес.

Аллахтын бар экенине жана күчүнө ыйман келтирем деп айткан кээ бир эволюционисттердин аяттардагы ушул сыяктуу ишараттар жөнүндө сөзсүз ойлонушу зарыл.

Себеби мындай жаратылуу чындыктары эволюционисттердин ойлорун ап-ачык жокко чыгарат.

 

КУРАНДАГЫ КАЙРАДАН ТИРИЛҮҮ ӨРНӨКТӨРҮ ЭВОЛЮЦИЯ ДООМАТТАРЫН ЖОККО ЧЫГАРАТ

Жаратуу да, тирилтүү да толугу менен Аллахтын колунда жана Аллахтын жаратууда бир себепке, куралга же кандайдыр бир процесске муктаждыгы болбогон сыяктуу, кайрадан тирилтүүдө да буларга муктаждыгы жок.

Мунун Куранда көптөгөн мисалдары бар.

Куранда билдирилгендей, адам өлүп топуракка аралашкандан кийин акырет күнүндө жаңы бир абалда тирилтилет.

Аяттарда мындайча билдирилет:

Бул шек жок, алардын аяттарыбыздан баш тарткандыктары жана: «Биз сөөктөр абалына келип, топурак болуп ушалангандан кийинби, чындап биз кайрадан тирилтилебизби?» дегендиктери үчүн (алган) жазалары. Асмандарды жана жерди жараткан Аллах алардын окшошун жаратууга күчү жетээрин көрүшпөйбү?... (Исра Сүрөсү, 98-99)

Аяттарда көрүлгөндөй, баш тарткандар адамдардын өлүп, топуракка айлангандан кийин кайрадан жаратылаарына ишенишпөөдө.

Бул мисал эволюция теориясынын абалын да кыскача баяндоодо.

Себеби кыямат күнүндө адамдардын денесин жоктон бар кылып жаратуучу Раббибиз алгачкы адам болгон Аз.Адамды (ас) да жоктон бар кылып жараткан.

Өлгөндөн кийин сөөккө айланган адамдар кандайдыр бир эволюция процесси болбостон тирилтилишет.

Аз.Адам (ас) да Аллахтын каалоосу менен кандайдыр бир эволюция болбостон жоктон жаратылган.

Адамдын акырет күнүндөгү кайрадан жаратылуусу да аятта мындайча кабар берилүүдө:

Аллах «Ант болсун, силерди алгачкы жолу жаратканыбыз сыяктуу (бүгүн да) «бир-бирден жана жападан жалгыз (бир абалда)» Бизге келдиңер жана силерге бергендерибизди артыңарга калтырдыңар...» (Энъам Сүрөсү, 94)

Аятта көңүл бура турган нерсе адамдардын акыретте жаратылуусунун да «алгачкы жаратылуулары» сыяктуу болооруна басым жасалышы.

Өлүп, топуракка айланган адам акыретте кайрадан бир жаратуу менен жоктон жаратылат жана адам абалында болот.

Ошондуктан, адамдын алгачкы жаратылуусу да ушуга окшош болууда жана баскыч баскыч эмес, бир заматта, укмуштуу бир абалда ишке ашууда.

Куранда кайрадан тирилүү менен байланыштуу берилген башка бир мисал болсо өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенбеген бир адамдын абалы.

Аяттарда билдирилгендей, Аллах бул адамды жана эшегин жүз жыл өлүү абалда калтырып, кийин экөөсүн тең тирилткен.

Куранда бул окуя мындайча билдирилет:

Же асты үстүнө келген, эч ким жашабаган абалда турган бир шаарга келген сыяктууну (көрбөдүңбү?) (Ал) Айткан эле: «Аллах бул жерди өлүмүнөн кийин кандайча тирилтет болду экен?» Буга жооп катары Аллах аны жүз жыл өлүү калтырды, кийин аны тирилтти. (Жана ага) Айтты: «Канчалык калдың?» Ал: «Бир күн же бир күндөн аз калдым» деди. (Аллах ага:) «Жок, жүз жыл калдың, андай болсо тамагыңды жана суусунуңду кара, али бузула элек; эшегиңди бир кара; сени адамдарга далил өрнөк кылуубуз үчүн. Сөөктөрдү бир кара, (аларды) кандайча топтоодобуз, кийин аларга эт каптоодобуз?» деди. Ал ага (булар) ап-ачык белгилүү болгондон кийин (мындай) деди: «Аллахтын бүт нерсеге күч жеткирүүчү экенин билем.» (Бакара Сүрөсү, 259)

Аятта билдирилген бул мисал – Улуу Раббибиздин жаратуу жана өлтүрүүдө эч кандай себепке муктаж болбогондугун ап-ачык көрсөткөн далилдердин бирөөсү гана.
 

БЕЙИШ ЖАНА ТОЗОК ДА ЖОКТОН ЖАРАТЫЛГАН

Эволюцияны жактаган кээ бир Мусулмандардын сөздөрүнөн алардын да дарвинисттер сыяктуу себептерге маани бергендигин түшүнүүгө болот.

Чындыгында болсо бул абдан чоң бир жаңылуу.

Мурда да айтылгандай, Аллах эч кандай себепке муктаж эмес.

Бир нерсени жаратуу үчүн бир гана «Бол» деп айтуусу жетиштүү.

Мисалы, Аллах бейиш жана тозокту да эч кандай себептерге көз-каранды болбостон жараткан.

Ааламдардын, дүйнөбүздүн жана дүйнө жашоосундагы жандуулардын пайда болушун эволюциялык процесс менен түшүндүрүүгө аракет кылгандардын жооп бериши керек болгон суроолордун бири бейиш жана тозоктун кандайча жаратылгандыгы жөнүндөгү суроо.
Аллах бейиштеги бардык нерселерди; бийик сарайларды, сонун конок үйлөрүн, бийик курулган тактыларды, тамактарды, мөмөлөрдү, жашылчаларды жана чексиз немат-жакшылыктарды эч кандай эволюция процессисиз бир заматта, жоктон жараткан.

Раббибиз бейиште адамдан башка көптөгөн жандыктардын да болоорун аяттарда билдирген. Мисалы, Раббибиз Рад Сүрөсүнүн 23-аятында билдирилген жана момундарды бейиште тосуп ала турган периштелерди да бир заматта жараткан.

Вакыа Сүрөсүнүн 22 жана 23-аяттарында билдирилген Бейиш сулуулары да, Инсан Сүрөсүнүн 19-аятында билдирилген түбөлүктүү келишимдүү жаш жигиттер да Аллахтын «Бол» деген буйругу менен бейиште эч кандай эволюция процесси болбостон жаратылышкан.
Бейиш сулуулары менен жигиттеринин кандайча жаратылганы эволюцияны жактаган Мусулмандардын жооп бериши керек болгон суроолордон.

Раббибиз тозокту да ичиндеги бардык нерселери менен бирге жоктон жараткан.

Зүмер Сүрөсүнүн 71-аятында билдирилгендей, өлгөндөн кийин тириле турган адамдар тозок эшигине келгенде, сакчылар менен жолугушат.

Бул сакчылар да эч кандай эволюциясыз, Аллахтын каалоосу менен өзгөчө бир жаратылыш менен бир заматта жаратылышкан.

Тозок сакчыларына да, тозоктогу жашоого да эволюциянын тиешеси жок.

Адамдын жаратылуусу да кудум ушундай.

Аз.Адам (ас) да ылайдан бир заматта жаратылган.

Адам жаратылууда эч кандай эволюция процесси болгон эмес, адам табигый тандалууга же мутацияга кабылган эмес.

Хижр Сүрөсүнүн 15-аятында билдирилген «ылай» сөзү да адамдардын бул жаратылуу укмушун жеңилирээк түшүнүүлөрү үчүн жаратылган.

Себеби, Аллахтын жаратуу үчүн ылайга же башка бир нерсеге муктаждыгы жок.

Бейиштеги сулууларды, жаш жигиттерди, тозоктогу сакчыларды себепсиз жараткан Раббибиз адамды да чексиз кудурети менен жоктон жараткан.

Раббибиз жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаж эмес.

Раббибиз канаттууну ылайдан жасоодо ылайга муктаж эмес.

Бир себеп болсун үчүн гана ушундай кылат.

Аз.Мусанын (ас) асасынан жылан жаратууда да Раббибиздин бир аса таякка муктаждыгы жок.

«Эгер аса болбогондо, жылан да болмок эмес» сыяктуу ойлонуу чоң жаңылуу.

Булар жалаң гана себептер, адамдардын жеңилирээк түшүнүшүн, бир логика куруулары үчүн билдирилген бир себептер.

Аллах периштелерди, жиндерди жана шайтанды жоктон жараткан сыяктуу алгачкы адам болгон Аз.Адамды да «Бол» деп айтуу менен бир заматта, жоктон жараткан.

Хижр Сүрөсүндө мындайча билдирилет:

Раббиң периштелерге айткан эле: «Мен кургак бир ылайдан, калыпка келген бир ылайдан бир адам жаратам. Ага бир калып бергенимде жана ага рухумдан үйлөгөнүмдө, ылдам ага сажда кылып, (жерге) чекеңерди койгула. (Хижр Сүрөсү, 28-29)

Бул тасма бойу ар кандай мисалдар менен көрсөткөнүбүз сыяктуу Аллах каалаганын, каалаган абалда жоктон жаратуучу.

Кээ бир Мусулмандардын да бул чындыктарга көздөрүн жумбашы зарыл.

Аллах Куранда адамды жоктон жаратканын билдирген, эч кандай эволюция процессинен сөз кылган эмес.

Аллах адамды жаратуу үчүн кандайдыр бир процесске, эволюция механизмине муктаж эмес.

Аллах бардык мындай кемчиликтерден алыс.

ЖЫЙЫНТЫК

Тасмабыздын биринчи бөлүгүндө Куранда эволюция сыяктуу бир түшүнүккө эч орун жок экендигин аяттардагы далилдери менен бирге көрдүк.

Кокустуктарды кудай кылып алган эволюция теориясынын Аллахтан башка кудай жок экендиги жана Аллахтын жалгыз Жаратуучу экендиги чындыгын билдирген Ислам дини менен эч кандай байланышы жоктугун көрдүк.

Тасмабыздын кийинки экинчи бөлүгүндө болсо эволюционист Мусулмандарды жаңылткан себептерди, Куран аяттарынан далил келтирүүгө аракет кылгандардын жаңылыштыктарын жана дарвинизмди коркунучтуу деп кабыл албоонун кооптуу натыйжаларын карайбыз.

Кээ бир Мусулмандар бүгүнкү күнгө чейин эволюция теориясын туура деп кабыл алып, ал тургай жактаган болушу мүмкүн.

Илимий жетишкендиктерди изилдебеген, эволюция теориясынын жараксыздыгын түшүндүргөн китептерди окубаган бир адамдын эволюционист пропагандалардын таасирине кабылып, бул теорияны илимий бир чындык деп ойлошу табигый көрүнүш.

Бирок, Ислам ахлагы талап кылган нерсе – бул адамдын катасын көргөндө, ылдам туура жолго багытталышы.

Аяттарда мындайча буйурулат:

Жана (алар) «жаман бир нерсе» кылышканда же напсилерине зулум кылышканда, Аллахты эстеп, күнөөлөрүнөн улам ылдам кечирим тилешкендер. Аллахтан башка күнөөлөрдү кечирүүчү ким? Ошондой эле алар жасаган (жаман иштерин) билип туруп улантышпайт. (Ал-и Имран Сүрөсү, 135)

Бирок, ким зулумдук кылгандан кийин тообо кылса жана (өзүн) оңдосо, шек жок Аллах анын тообосун кабыл кылат. Сөзсүз, Аллах – кечиримдүү, айоочу. (Маида Сүрөсү, 39)

 


 


2010-08-16 23:01:09

Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net