Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
4 / total: 15

2- Бөлүм Жандуулуктун Маалымат Булагы: ДНК

Бүт жандуулардын негизги генетикалык заты болгон ДНК – кийинки бөлүмдөрдө тереңирээк каралгандай оролгон тепкичтерге окшош бир түзүлүштөгү, абдан узун бир молекула. Бүт жандууларда (адамдар, гүлдөр, канаттуулар, чымындар, ал тургай бактерияларда) ДНК бар. ДНК жандуу клеткасынын өзгөчөлүктөрү жана тартиптүү иштеши менен байланыштуу керектүү бүт маалыматтарга ээ. Ошондой эле, жандуунун кандай көрүнүштө болоору, кандай түзүлүшкө ээ болоору, кантип чоңойоору, органдарынын кантип иштеши жөнүндөгү бүт маалыматтар ДНКда алдын ала аныкталган абалда турат. Мисалы, бир адамдын ДНКсы анын бою, көзүнүн өңү жана дене түзүлүшү менен байланыштуу бүт майда-баратты, дененин кайсы коркунучтардан кантип коргоноору, клетканын курулуш материалдары болгон протеиндерди кантип өндүрөөрү сыяктуу маалыматтарды камтыйт. Бир гүлдүн ДНКсы болсо гүлдүн жыты, түсү, тикендеринин түзүлүшү, жалбырактарынын формасы, сабынын жоондугу жөнүндөгү миллиондогон майда-бараттуу маалыматты коддолгон абалда сактайт. ДНК молекулалары ар жандуунун кантип курулаарын жана кантип иштээрин аныктаган масштабдуу пландар, долбоорлор сыяктуу кызмат аткарат.

Адам өзүнөн бир топ акылдуу бул молекуланы ар бир клеткасында алып жүрөт. Мисалы, азыр бул саптарды окуган көздөрүңүздөгү ар клетканын ичинде ДНК тизмеги пакеттелген абалда турат. Китептин беттерин барактаган манжаларыңыздагы ар бир клеткада, жүрөк клеткаларыңызда, сөөк клеткаларыңызда, кыскасы, денеңизди түзгөн ар бир клеткада ДНК молекуласы бар. Болгондо да адам жашашы үчүн дайыма иш үстүндө. Илим теоретиги проф. д-р Вернер Гитт ДНКдагы маалымат масштабынын кереметтүүлүгү жөнүндө мындай дейт:

Протеин коддоочу бөлүмдөрүнөн сырткары, ДНК ошол эле учурда сансыз өлчөмдө структуралык жана функционалдык маалыматтарды камтыйт. Сакталган маалымат митохондрия жана рибосома сыяктуу кичинекей органеллдердин жасалышы үчүн керектүү болгон сыяктуу эле, чоң органдардын (мисалы, жүрөк, бөйрөктөр, мээ сыяктуу) жана жандуунун бүт денесинин курулушу үчүн да керектүү коддорду камтыйт. Ушул күнгө чейин эч ким өтө таң калыштуу комплекстүү болгон бул системаны чечмелей алган жок.12

kas ve iskelet sistemi

1- Kas sistemi,
2- İskelet sistemi.

Bu sistemlerin tüm detayları DNA'daki genetik bilgide kayıtlıdır.

Проф. Гитт көңүл бургандай, ДНКдагы маалыматтардын таасир чөлкөмү абдан кенен. ДНК тышкы көрүнүштү эле аныктабайт; ошол эле учурда клеткалар, органдар жана системалар масштабында миңдеген ар кандай окуяны пландайт. Аллах ДНКда сактаган маалыматтар урматында денебизде ишке ашкан окуялардын аз бир бөлүгү жалпысынан төмөнкүлөр:

*Сөөктөр дал болушу керек болгон жерде, формада жана чоңдукта өрчүшөт; баш сөөгү, кабыргалар, бел сөөгү, омурткалар баары белгилүү бир максатты көздөгөн кызматка, өзгөчө бир формага жана жоондукка ээ. Мисалы, омурткалар ичинен мааниси абдан зор жүлүн өтө алчу идеалдуу формага ээ. Ошол сыяктуу баш сөөгү мээни, кабыргалар өпкө жана жүрөктү коргоо үчүн атайын калыпка салынган. Булардын баарынын гармониялуу өрчүшү да ДНКда жазылган пландын бир бөлүгү.

*Адам денесинде 206 башка башка сөөк бөлүгү бир бүтүндөй кыймылдай турган абалда бир-бирине булчуңдар менен туташышкан. Бул булчуңдардын тепкичтен түшүп-чыга алууну, чуркоону, ийилип өйдө болууну камсыздай турган ийкемдүүлүгү менен кыймыл жөндөмү да ДНКда жазылган. Аллах ДНКда аныктап койгон маалыматтар урматында булчуңдар биздин каалообузга жараша кыймылдайт. Ушундайча адам суу чынысын кармай алат, китеп беттерин барактай алат, креслодо кулабастан отура алат же бир топ килограмм салмактагы пакеттерди көтөрүп жүрө алат.

eklemler

İnsan vücudunun esnekliğini mümkün kıla, eklemlerin yapısı da, DNA’da kodludur.

*Сөөктөрдүн арасындагы сүртүлүүгө тоскоол болгон кемирчектер болсо формасы, түзүлүшү жана жайгашышы жагынан абдан өзгөчө кыртыштар. Мисалы, тизелердеги кемирчектер тампон кызматын аткарып, ондогон килограмм салмагындагы дене оордугун сезбестен көтөрүп жүрүүнү камсыздайт. Булардын детальдуу планы да ДНКда жазылган.

*Болжолдуу 100000 км узундуктагы, ичинде өтө маанилүү бир суюктук болгон канды ташуучу тамырлар денедеги бүт чекитке жетип, бүт кыртыштардын кан менен азыктанышын камсыздашат. Тамырлар клеткаларга дайыма таза кан жана кычкылтек алып барып, бир тараптан кирдеген канды чогултушат. Жүрөктүн өзгөчө насостоо системасы менен ортоктошуп иштеген жана кээ бирлери бир тал чачтан ичке болгон тамырлар көз жумгучунан манжа учуна, мээден бөйрөктөргө чейин, кыскасы дененин бүт тарабына канды жеткиришет.

*Нервдердин бир тармак сыяктуу денени капташын, дененин нервдер аркылуу кабылдаган өзгөрүүлөргө ылдам реакция беришин жана бүт бөлүктөрүнүн жалгыз бир дене сыяктуу иштешин камсыздашат.

*Денедеги болжолдуу 200 башка башка түрдөгү клеткалардын баары түпкүрүндө бирдей механизмдерге ээ болгонуна карабастан, ар кандай кызматтарды аткарышат. Мисалы, бир боор клеткасы миллисекундалар (секунданын миңден бири) ичинде 500 түрдүү химиялык процессти жасаса, бир жүрөк клеткасы өмүр бою электр энергиясын өндүрө алат.

*Адамдын отурган жеринен туруп басышы, тик турушу, дем алышы, көздөрүн ачып-жумушу, кыскасы өмүрүн улантышы үчүн керектүү болгон энергияны өндүрүү да клеткада жазылган пландын бир бөлүгү. Клеткалардын баары желген азыктардан эң көп энергияны кантип ала алышаарын жана бул энергияны эң натыйжалуу кантип колдоноорун ушул план урматында билишет.

*Өзү да эттен турган ашказандын эттерди сиңирүүчү кислоталарды чыгарып жатып өзүн талкалабаган бир системага ээ болушу, кесилген терини оңдоодо кандын уюшу үчүн 20дай энзимдин ишке киришиши – ДНКда жазылган чаралардын бир канчасы гана.

*Клеткалар арасындагы жогорку бир байланыш системасы болгон жана бүт дене тең салмактуулуктарын жөнгө салган гормондук система да ДНКда аныкталган маалыматтардын негизинде иштейт. Денеде кайсы заттардын канчалык колдонулаары, ашыкчасынын кантип кампаланаары же денеден кантип чыгарылаары да ушул белгилүү пландын ичинде.

*Мындан тышкары, ДНК иммундук системадагы клеткалар арасы маалымат алмашуунун кантип жасалаарын да аныктайт. Мисалы, жара сымал бир кыртышта бузулуу болгондо, иммундук системага тиешелүү реакциялар башталат. Коргонуу клеткалары, жарадан кирген микропторго каршы кол салуу үчүн эң кыска убакыт ичинде жерди аныкташат. Анан коркунуч пайда кылган абалды анализ кылып, микропторго каршы согушту баштоочу кабарларды жөнөтүшөт.

dolaşım ve sinir sistemi

1- Dolaşım sistemi,
2- Sinir sistemi.

Bu sistemlerin de, yapılarından, görevlerine her türlü bilgi, DNA'da mevcuttur.

Дагы ал жөнүндө китепканалар толо маалымат жазуу мүмкүн болгон адам денесинин билинген жана билинбеген кылдат тартиптери ДНК деп аталган маалымат банкында жазылуу бир пландын бөлүктөрү. Кыскасы, ДНКлар жандууларда архитектор, инженер, жыт эксперти, ботаник, лаборант, ички архитектор, чийгич-конструктор, сүрөтчү, доктор жана дагы көптөгөн санап бүткүс чебер искусство адамы жана илимпоздун кызматын аркалаган бир пландоо борбору катары кызмат кылышат. Бул саптарды окушуңуз, көрүшүңүз, дем алышыңыз, ойлонушуңуз, кыскасы, жашашыңыз үчүн дайыма кызмат кылып жаткан бул молекулаларды Улуу Раббибиз Аллах жаратып жатат жана дайыма башкарып турат. Бул чындык бир Куран аятында мындайча билдирилет:

«Мен чындыгында, менин да Раббим, силердин да Раббиңер болгон Аллахка тобокел кылдым. Ал маңдайынан кармап-көзөмөлдөбөгөн эч бир жандык жок. Сөзсүз менин Раббим туптуура бир жол үстүндө (туптуура жолдогуну коргоодо).» (Худ Сүрөсү, 56)

ДНКдагы маалыматтарды абдан жөнөкөй бир мисал болгон бир китепке салыштыралы. Бир китептин өзүнөн-өзү пайда болушунун мүмкүн эмес экени анык чындык. Бул кандайдыр бир жол менен мүмкүн болду десек да, ал китепте жазылгандардын кандайдыр мааниси бар маалыматтарды камтышы такыр мүмкүн болбойт. Проф. Филлип Жонсон (Phil¬lip John¬son) ушул мисалдын негизинде туш келди кокустуктардын мындай күчү, жөндөмү, акылы жок экенин айтат:

... тамгаларды, боштуктарды, тыныш белгилерин туш келди бириктирүү менен кадимки узундуктагы мааниси бар жана логикалуу бир китепти пайда кылуунун эч мүмкүн эмес экенине дээрлик бүт адамдар кошулат. Ал тургай, «башында сөз бар эле» деген сыяктуу бир сүйлөмдүн тамгалардын жана сөз боштуктарынын туш келди аралашып чачылышы натыйжасында келип чыгышы да такыр мүмкүн эмес.13

Шексиз, ДНКда жазылган маалымат «башында сөз бар эле» сүйлөмүнө эч салыштырылгыс комплекстүү бир түзүлүшкө ээ жана бул комплекстүү түзүлүштүн өзүнөн-өзү же «кокустан» пайда болгон болушу такыр мүмкүн эмес. Болгондо да, миллиондогон жылдан бери миллиарддаган жандыктагы триллиондогон ДНК кемчиликсиз бир система менен коддолуп, көзгө көрүнгүс кичинекей бир жерге батырылып, эң акылдуу жол менен колдонулууда. Демек адамды да, анын клеткасын да, ДНКсын да кемчиликсиз пландап тартипке салган бир Жаратуучу бар. Ал Жаратуучу чексиз кудуреттүү Аллах. Мунун тескерисин жактоо чындыктарды, акыл жана логиканы четке кагуу дегенди билдирет.

Бирок тамгалардын өзүнөн-өзү тизилип үч кичинекей сөздү да жазышы мүмкүн эмес экенин токтолбостон айта турган көп адамдар «миллиарддаган атомдун бир-бирден өзгөчө бир тизмек менен биригип китепканалар толо маалыматка ээ бир молекуланы пайда кылышы «кокустуктар» натыйжасында болгон» деген калпты эч каршы чыкпастан угушууда. Мунун жалгыз себеби – бул дарвинизмге далилсиз, фанаттык жабышуу. Мындай фанатизм мээлүү кээ бир адамдардын апачык болгон Жаратуу чындыгын көрүшүнө тоскоол болуп, аларды эч акылга сыйбас ишенимдерге багыттоодо. Бул стереотиптен кутулган, акыл жана абийири менен ойлонгон ар бир адам ДНК сыяктуу чексиз бир маалымат банкынын Аллахтын жаратышы менен гана пайда болушу мүмкүн экенин апачык көрөт.

Аларга: «Аллах түшүргөндү ээрчигиле» деп качан болбосун айтылганда, алар: «Жок, биз аталарыбыз кылган нерсени (салтты) ээрчийбиз» дешет. Аталарынын акылы эчтекеге жетпес жана туура жолду таба албаган болушсачы? Чындыктан баш тартуучулардын (каапырлардын) мисалы кыйкырып-өкүрүүдөн башка эч нерсе укпастан (уккан же кыйкырган нерсесинин маанисин билбеген жана тынымсыз) айкырган (бир айбан) мисалы сыяктуу. Алар – дүлөй, тилсиз, көр; ошондуктан акыл жүгүртүп (чындыкка) жете алышпайт. (Бакара Сүрөсү, 170-171)

manzara

Булактар

12. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 76.

13. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, InterVarsity Press, Illionis, 1997, s. 73.

4 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."