Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
6 / total: 15

4- Бөлүм ДНКдагы Кереметтүү Маалымат Сактоо Жөндөмү

Учурда маалымат сактоо тармагындагы технологиялык өнүгүүлөр таң калыштуу деңгээлде. Компьютер катуу дисктери (hard disc), CD'лер, дискеталар, флеш дисктер жана башка технологиялык продукттар күн сайын андан да өнүккөн, андан да ыңгайлуу болуп чыгып жатат. Компьютер фирмалары минимум жерде максимум маалымат жабыркабастан кантип сакталат; бул маалымат керек болгондо сакталган жерден эң ыкчам кантип кайра алынып колдонулат дегендей суроолорго жооп издөөдө. Бир CD'ге бир канча энциклопедиялык маалымат батканы менен, ал колго бата турганчалык бир көлөмгө ээ. ДНКнын маалыматты миниатюра кылуу, б.а. кысуу жөндөмү болсо учурдагы технологиядан алда канча жогору, кереметтүү деңгээлде. Салыштырсак, Лос Анджелес, Түштүк Калифорния университетинен Леонард Адлемандын (Leo¬nard Ad¬le¬man) эсептөөлөрү боюнча, бир грамм ДНК эле бир триллион CD'ге тең маалымат сактай алат.38 Бул болсо маалыматтын ДНК бетинде бир CD'ге салыштырмалуу миллион эсе миллион жолу натыйжалуу сакталганын көрсөтүүдө.39

Адам ДНКсынын көлөмү бир миллиметр кубдун миллиардда бириндей (3 x 10-9 mm3) кичинекей.40 Ж.Г. Симпсондун (G. G. Simp¬son) ою боюнча, ушул күнгө чейин жашап өткөн бардык жандыктардын бүт өзгөчөлүктөрү маалымат абалында ДНКга жүктөлсө, болгон ДНК көлөмү бир чай кашыктын кичине бир бөлүгүн араң ээлемек. Ал тургай, дагы ушул күнгө чейин жазылган бүт китептерди сактай турганчалык орун калмак.41

Жаңы бир технология тармагын түзгөн «ДНК компьютерин» ачкан киши Др. Леонард Адлеман болсо клетка жана ДНКдагы механизм жөнүндө мындай дейт:

Эгер клетканын ичине карасак биз жасай албай турган укмуштуу машиналарды көрөбүз. Бул кереметтүү бир жабдык кутусу.42

Бирок дарвинисттердин ою боюнча, клетканын ичиндеги он миңдеген томдук китепке тең ири маалымат банкы «кокустан» өзүнөн-өзү пайда болгон. Бир калптын үстүнө башкасын айта берген дарвинисттер боюнча, бир стадиондо толтура турганчалык ири бир китепкананын бүт маалыматтары көзгө көрүнбөгөн, кичинекей бир жерге кокустуктар натыйжасында, эч жабыр көрбөстөн батырылган. Дарвинисттер ушундай бир ойду жакташууда. Бирок клетка да, анын маалымат банкы болгон ДНК да аң-сезимсиз атомдордун кокустан чогулушу натыйжасында пайда боло албайт. Жандыктардын эч кичине бөлүктөрү да белгилүү бир максатты көздөп жаратылган жана ар бири кокустан эч пайда болбой турганчалык комплекстүү түзүлүштөр. Сидней университетинен биология профессору Майкл Жорж Питман (Mic¬ha¬el Ge¬or¬ge Pit¬man) жашоонун жансыз заттардын жыйындысы эмес экенин айтып, немец философ Шопенгауэрдин төмөнкү сөздөрүн эске салат:

... Ар бир организм бүт бөлүктөрү боюнча жандык жана алар эч качан, эң кичине бөлүктөрүндө да, жансыз заттардын бир жыйындысы гана эмес.43

ДНКдагы маалымат көлөмүн сан менен айта турган болсок, 3-5 микрон (микрон: миллиметрдин миңден бири) диаметриндеги бир клетканын ичине жалпы 4 метр узундуктагы ДНК молекуласы батырылып пакеттелген. 100 триллион клетканын ар бириндеги ДНК коддору катарга тизилгенде болсо, келип чыккан узундук күнгө 600 жолу барып-келүү узундугуна барабар.44 Илимий макалалары менен таанылган молекулярдык биолог проф. Жерри Бергман (Jerry Berg¬man) бир мисал менен ДНКдагы инженерияга мындайча басым жасайт:

Сизден 230 километр узундукта эки башка кыл (леска) алып, аны жуп спираль кылып, андан соң бир баскетбол тобунун ичине бата турган абалда пакеттешиңиз талап кылынган болсун. Ошондой эле, бул жуп спираль сыдырма сыяктуу ачылып копиялана турган болсун... анан копияланган бөлүк сыртка алып чыгылсын жана бул процессте кылдар (лескалар) эч бир-бирине аралашпасын. Бул мүмкүнбү? Бул күн сайын денеңиздеги миллиарддаган клеткада ишке ашууда. Баскетбол тобун адам клеткасы көлөмүнө кичирейткениңизде, жип эки метрге жакын бир ДНК чынжырына айланат... ДНК пакеттөө процесси бир жагынан комплекстүү жана кылдат бир процесс, экинчи жагынан ДНКнын узундугун 1 миллион эсе кыскарта алганы үчүн абдан натыйжалуу.45

Молекулярдык биолог Майкл Дентон болсо ДНКнын маалымат батыруу жөндөмүнүн укмуштуулугу жөнүндө мындай дейт:

... Клеткалардын өтө комплекстүү нерселер экени анык. Клеткадагы комплекстүүлүк бир реактивдүү лайнердегиден бир топ жогору... реактивдүү лайнердеги комплекстүүлүк адам көзүнө көрүнбөгөн бир чаң кыпынына пакеттелген сымал. Мынчалык комплекстүү бир нерсенин мынчалык кичинекей жерге кантип батырылганын түшүнүү абдан кыйын. Болгондо да, кыпындай бул реактивдүү лайнер эч кыйналбастан өзүн көбөйтө алууда.46

dna - ansiklopedi

ДНКнын маалымат сактоо жөндөмү ушунчалык натыйжалуу болгондуктан, бир адамга тиешелүү бардык маалыматтар болгону бир граммдын бир канча триллиондо бириндей жерге батууда.47 Йель университетинен проф. Жорж Гейлорд Симпсон боюнча, жер бетинде жашап өткөн 1 миллиард жандыкка тиешелүү маалымат оңой гана бир тоголок туздун ичине батат.48 Улуттук адам геномун изилдөө институту башчысы, физик жана генетик проф. Фрэнсис С. Коллинс болсо ДНК жөнүндөгү изилдөөлөрү натыйжасында мындай дейт:

Уотсон менен Крик ДНКнын жуп спиралдуу түзүлүшүн тапкандан бери элүү жыл өттү. Эми ДНКга жазылган маалыматтын кылдаттыгы жөнүндө ойлонуу абдан керемет... Бул санариптик код адам денесиндеги ар клеткада оңой гана копиялана алчу, абдан чоң көлөмдө маалыматтын сакталышына мүмкүндүк берүүдө. Жуп спираль абалындагы ДНК база жуптарынан түзүлгөн жана клетка ядросундагы адам геному ичинде булардан үч миллиард даанасы пакеттелген абалда турат... Бул үч миллиард тамга адам денесиндеги бардык биологиялык өзгөчөлүктөрдү багыттай алат.49

Таанымал молекулярдык биолог Майкл Дентон болсо «биологиялык маалыматтын клетка ядросунун кичинекей көлөмү ичинде пакеттелишине мүмкүндүк берген ДНКнын пакеттөө касиеттеринин» адам үчүн атайын пландалганын айтат.50 ДНК мындай кысуу жөндөмүнө ээ болбогондо, клетканын тартипсиз ДНК жипчелерин камтый турган абалда бир топ чоң болушу керек болмок. Бирок клеткалардын чоңураак болушу мүмкүн эмес. Себеби клетканын кычкылтек менен азык булактары клетканын азыркыдай диаметричелик аралыкта натыйжалуу.51 Бул жагынан клетканын чоңдугу, натыйжада ДНКнын кысуу (батыруу) жөндөмү адам үчүн абдан зор мааниге ээ.

Бул кереметтүү пакеттөө системасы ДНК молекуласынын жыйрылуу жана узун спиралдар түзүү жөндөмдөрү урматында мүмкүн болууда. Бул узун спиралдар болсо бүктөлүп, тыгыз жайгашкан, тартиптүү спиралдардын пайда кылышат. Ошентип ар клетканын ядросунда алдыңкы бир инженерияга ээ пакеттөө технологиясын көрөбүз. Улуу Раббибиз клеткаларыбызда жараткан бул пакеттөө системасы менен миллиондогон километрдик ДНК тамгасы көзгө көрүнбөгөн бир көлөмдө сакталуу турат.

Адам Клеткасындагы Ири Энциклопедия

ДНКда сакталган маалыматтын көлөмү кереметтүү. Көзгө көрүнбөгөн бир ДНК молекуласында толук бир миллион энциклопедия бетин толтура турган көлөмдө маалымат бар. Көңүл буруңуз; толук 1.000.000 энциклопедия бети... Башкача айтканда, ар бир клетканын ядросунда адам денесинин функцияларын башкарууга жарай турган, бир миллион беттик маалымат коддолгон. Бул чоңдукту мындай бир мисал менен жакшыраак элестетүүгө болот: дүйнөнүн эң ири энциклопедияларынын бири болгон 23 томдук «Британника энциклопедиясынын» да болгону жалпы 25 миң бети бар. Демек кереметтүүлүк апачык. Микроскопиялык клетканын ичиндеги, андан дагы бир топ кичинекей бир ядродо миллиондогон маалыматты камтыган дүйнөнүн эң ири энциклопедиясынан 40 эсе чоң бир маалымат кампасы сакталуу турат. Бул болсо 920 томдук, дүйнөдө эч теңдеши жок ири бир энциклопедия дегенди билдирет. Алынган жыйынтыктар боюнча, бул ири энциклопедия болжол менен 5 миллиард түрдүү маалыматка ээ. Ушул акыркы эки сөздү кайталайлы; «маалыматка ээ»...

Мына ушул жерде токтоп, оозубуздан оңой гана чыккан бул эки сөз жөнүндө ойлонушубуз керек. Бир клетканын ичинде миллиарддаган маалымат бар деп айтуу оңой. Бирок бул жерде бир компьютер же китепкана жөнүндө эмес, болгону протеин, май жана суу молекулаларынан турган, миллиметрден 100 эсе кичинекей бир жер жөнүндө сөз болуп жатат. Бул кичинекей молекула жыйындысы ичинде миллиондогон маалымат мындай турсун, бир маалыматтын сакталышы да абдан таң калыштуу керемет. Болгондо да, салыштыруу үчүн колдонулган «китеп», «энциклопедия» сыяктуу түшүнүктөр маалымат сактоочу, жансыз жана кыймылсыз булактар. Ичиндеги маалыматтар окулушу жана буйруктар ишке ашырылышы үчүн аң-сезимдүү бирөөгө муктаждык бар. Бирок ДНК жөнүндө сөз болгондо, маалымат сактоочу эле эмес, бул маалыматты колдонгон, ишке ашырган жандуу бир маалымат булагынан сөз кылган болобуз.

Көзгө көрүнбөгөн, диаметри миллиметрдин миллиардда бириндей болгон, атомдордун катарга тизилиши менен түзүлгөн бул чынжыр мындай маалыматка жана эстутумга кантип ээ боло алат? Бул суроого муну да кошолу: денеңиздеги 100 триллион клетканын ар бири бир миллион бетти жатка билет, а сиз мээлүү жана аң-сезимдүү бир адам катары өмүр бою канча энциклопедия бетин жаттай аласыз? Бул суроолордун баары абийири жана акылы бар адамдардын баарын клетка улуу бир акылдын, улуу бир илимдин чыгармасы деген чындыкка алып барат. Эволюционисттер айткандай кокустуктар менен миллиарддаган клеткадан турган бир жандык мындай турсун, бир даана клеткадагы ДНК да пайда болушу мүмкүн эмес. Бүт нерсенин Жаратуучусу – Улуу Аллах. Бир Куран аятында Аллах мындайча буюрат:

Алар Аллахтын кудуретин жакшы түшүнө алышкан жок. Шексиз, Аллах кудуреттүү, Азиз (Улуу). (Хаж Сүрөсү, 74)

Днкдагы Компьютерлерден Алдыңкы Маалымат Сактоо Технологиясы

Учурда көп өлчөмдө маалымат сактала алчу эң алдыңкы технология – бул компьютерлер. Мындан 50 жыл мурда үйдүн бөлмөсүндөй чоң бир компьютер сактаган маалыматты учурда кичинекей «дисктер» сактай алышат... Бирок ДНК менен компьютерди салыштырганыбызда, адам мээси кылымдар бою топтогон илими жана көп жылдарга созулган аракеттери натыйжасында иштеп чыккан бул акыркы технологиянын ДНКнын маалымат сактоо сыйымдуулугуна али жакындай албаганын көрөбүз.

dna - bilgisayar

Teknoloji harikası bilgi paketçikleri: DNA en gelişmiş bilgisayar çiplerinden çok daha ileri düzeyde saklama kapasitesine sahiptir.

ДНКнын туурасы болгону миллиметрдин эки миллиондо бириндей. Мынчалык ичкелигине жана 4 метр узундугуна карабастан, ДНК спиралдары бир-бирине чырмалышпайт. Өзгөчө түзүлүшү урматында клетканын ядросунда кемчиликсиз кабатталган ДНК – теңдешсиз бир инженерия долбоорунун мисалы. Компьютер инженерлери үчүн болушунча кичине жерде болушунча көп санда маалымат сактоо – негизге максаттардын бири. Учурда жер бетинде белгилүү болгон эң жогорку деңгээлдеги маалымат сактоо сыйымдуулугу ДНК молекуласына тиешелүү.52 Майкрософт программа жазуу фирмасынын башчысы Билл Гейтс The Ro¬ad Ahe¬ad (Алдыдагы жол) аттуу китебинде мындай дейт:

  • Адам ДНКсы бир компьютер программасына окшош, бирок биз ушул күнгө чейин өндүрө алгандарыбыздан абдан абдан өнүккөн.53

Атактуу америкалык философ проф. Дэниел Деннет (Da¬ni¬el Den¬net) Dar¬win's Dan¬ge¬ro¬us Ide¬a (Дарвиндин кооптуу көз-карашы) аттуу китебинде ДНКдагы маалымат тыгыздыгын мындайча сүрөттөйт:

  • Компьютер доорунун «инженердик кереметтерине» көнүп калсак да, ДНК жөнүндөгү чындыктарды түшүнүү абдан кыйын. Молекула масштабындагы бул машиналар копиялоо жасашат. Ошол эле учурда түзөтүүчүлүк кызматын аткарган энзимдер укмуштуу бир ылдамдык менен каталарды оңдошот. Алар жасаган иштин көлөмүнө дагы эле супер компьютерлер да жете алышкан жок. Биологиялык макро молекулалардын сактоо сыйымдуулугу учурдагы мисалдарынын бир топ даража жогорусунда.54

ДНКдагы коддордун тизилиши компьютер системасындагы сан тизмегине окшош. Компьютерде сандар бир сүрөттү, мисалы бир компьютер оюнун иштеткен буйруктарды же бир китептин текстин сактай алат. ДНКдагы коддор болсо жаңы протеиндерди өндүрүүгө жарай турган маалыматты сактайт.55 Бирок эч бир компьютер инженери көзгө көрүнбөгөн бир жерде толук бир миллион энциклопедия бетинчелик маалыматты сактаган ДНКны туурай албайт. ДНК кокустуктар натыйжасында пайда болгон деп айтуу – эң алдыңкы бир компьютер кокустан пайда болгон деп айтуудан бир топ эсе акылсыздык. ДНК Аллахтын улуу жаратышынын далилдерин апачык көрсөтүүдө. Аллах Куранда теңдешсиз жаратаарын мындайча билдирүүдө:

Асмандарды жана жерди эч нерсени өрнөк албастан жараткан... (Энъам Сүрөсү, 101)

Днкдагы Ири Маалымат Сыйымдуулугун Көрсөткөн Таң Калыштуу Салыштыруулар

ansiklopedi

Илимпоздор адамдагы генетикалык маалыматтын көптүгүнө басым жасоо үчүн өлчөө бирдиктерин колдонуунун ордуна, ар кандай салыштырууларды колдонушууда. ДНКдагы маалымат сыйымдуулугунун масштабына басым жасаган мисалдардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

*** Адам геномундагы маалыматты алфавитти колдонуу менен жазуу мүмкүн болгондо, ар бири 1000 бет болгон жана ар бетинде 3000 тамга орун алган 1000 даана китепке батмак.56

1000 китеп х 1000 бет х 3000 тамга = 3.000.000.000 тамга ( 3 миллиард тамга)

*** Адам геномундагы үч миллиард генетикалык тамга жалгыз бир сапка жазылганда, Түндүк уюлдан Экваторго чейин жетмек. Күнүнө сегиз саат, жылына 220 күн текст жазуучу машинада иштеген бир киши мүнөтүнө 300 тамга жазуу ылдамдыгы менен иштесе, бул ишти бүткөрүүгө толук 95 жылы кетмек.57

*** Эгер генетикалык маалымат текстке айлантылганда, 160 беттик китептерден 12000 даана керек болмок. 16 МВ (мегабайт: компьютерде 1 миллион даана эң кичинекей маалымат бирдиги) сыйымдуу компьютер чиптерине салыштырганда болсо, адамдын ДНК тизмеги мындан 1400 эсе көбүрөөк маалымат сактай алат.58

*** Эгер 2 мм диаметрлүү ийненин көзү ДНК молекуласынын жоондугуна ээ бир жипчеге айланганга чейин чоюлганда, Экватордон 33 эсе узун болмок.59

*** ДНКдагы маалымат бир китепкананы толтура турган 100 даана 30 томдук энциклопедия жыйнагын батыра турганчалык сыйымдуулукка ээ.60

*** ДНКдагы маалыматтар китептер абалында үстү-үстүнө тизилгенде, китептердин бийиктиги 70 метр болмок. Же бул маалыматтар менен 200гө жакын 500 беттик телефон маалыматтары китебин толтуру мүмкүн болмок.61

*** Адам денесиндеги бардык клеткалардын ДНКлары түздөлүп, биринин учуна экинчиси улантылса, болжол менен 50 миллиард километр узундукка ээ болот. Бул узундук жерден күн системасынын сыртына чыгууга жетмек. Жарык денебиздеги бүт ДНКларды кыдырып чыгышы үчүн болжол менен 2 күн талап кылынмак.62

*** Генетика адиси профессор Жером Лежен боюнча, жер бетинде жашаган бүт адамдарга тиешелүү генетикалык маалыматты бир канча аспирин таблеткасынын чоң эмес ДНКга сактоого болот.63

*** Адамдын бир даана клеткасындагы ДНКда толук 1 миллион энциклопедия бетин толтура ала турган көлөмдө маалымат бар. Бир адам өзүнүн генетикалык маалыматын окуйм десе буга өмүрү жетпейт. Күн сайын 24 саат бою, тынымсыз секундасына бир ДНК кодун окуй турган болсо, мунун аягына чыгуу үчүн 100 жыл талап кылынмак.

*** ДНК молекуласындагы маалыматтын чоңдугун элестете алуу үчүн, бир ийне көзүнө бата турган көлөмдө ДНКңыз бар дейли. Эми бул маалыматтын 160 беттен турган китептерге жазылганын элестетиңиз. Мынчалык кичинекей көлөмдөгү бир ДНК ичинде 160 беттик бул китептерден 15 триллиону (15 х 1012) батмак. Эгер мынчалык китеп колуңузда болгондо жана баары биринин үстүнө экинчиси тизилгенде, жер менен айдын арасындагы аралыктын (384.000 км) 500 эсесинчелик аралыкка созулмак. Же бул китептер жер бетинде жашаган орточо 6 миллиард адамга бирдей таратылганда, ар адамга 2500 китептен тиймек.64

Бул мисалдар менен түшүндүрүлүүгө аракет кылынган учу-кыйырсыз маалымат ар клетканын ядросунда, көзгө көрүнбөгөн бир жерде сакталуу турат. Ири бир китепканага тең маалыматты сактаган ДНКнын болжол менен 100 триллион клеткада болушу бул китепканадан 100 триллион копия болушу дегенди билдирет. Бул маалымат казынасын адамзат жеткен маалымат деңгээлине салыштыргыбыз келсе, мисал бере турган эч нерсе таба албайбыз. Анан бул чоңдукту жер бетинде учурда жашап жаткан 6 миллиард адам жана жашап өлгөн миллиарддаган адам санына көбөйтсөк, биз эч элестете албаган, учу-кыйырсыз көлөмдө бир маалымат келип чыгат. Болгондо да, бул жерде бир гана адамзаттын генетикалык маалыматы жөнүндө сөз болууда. Бул чоңдукка жер бетинде жашап өткөн миллиондогон жандык түрлөрүнүн генетикалык маалыматын кошсок, абдан укмуштуу бир чоңдук келип чыгат. Ар кандай маалыматтын ээси Улуу Раббибиздин ДНКда чагылган илими «кокустук» көз-караштарын жер менен жексен кылууда. Бир аятта мындайча буюрулат:

Жок, Биз чындыкты батылдын (жалгандын) үстүнө таштайбыз, ал (чындык) анын (батылдын) мээсин талкалайт. Бир карасаң, ал жок болуп кеткен болот. (Аллахка карата) Мындай сыпаттаганыңар үчүн силерге азап болсун. (Анбия Сүрөсү, 18)

ДНК Чексиз Илим Жана Акыл Ээси Аллахтын Чеберчилигинин Мисалдарынан

manzara

Эволюция теориясынын негизги көз-караштары «сокур кокустуктарга» таянат, бирок кокустук маалымат пайда кылбайт. Бир күнү ракты дарылаган бир дарынын формуласы жазылып турган бир кагаз табылса, ал илимпозду эртерээк табуу, ал тургай, ага сыйлык берүү үчүн бүт тиешелүү органдар жандалбаска түшүшөт. Эч ким «бул текст кагазга сыя төгүлүп кетип пайда болуп калбады бекен?» деп эч ойлобойт. Акылы бар, логикалуу ойлонгон ар адам бул текстти химия, физиология, онкология (рак ооруларын изилдөөчү илим тармагы) жана фармакология (дарыларды изилдөөчү илим тармагы) тармактарында адистешкен бирөө жазган деп ойлойт.

Эволюционисттердин ДНКдагы маалыматтын булагын «кокустуктар» менен түшүндүрүүгө аракет кылышы – бул текст кокустан пайда болду деп айтуудан бир топ эсе логикасыз көрүнүш. Себеби ДНКда денедеги 100 миң түрдүү протеиндин ар бирине тиешелүү детальдуу молекулярдык формулалар жана буларды өндүрүү учурунда аткарыла турган буйруктар жазылган. Мындан тышкары, башка клеткалар менен байланышта баш ийиле турган байланыш протоколдору, ал үчүн колдонулчу кабарчы гормондордун өндүрүш пландары жана ушул сыяктуу сансыз түрдөгү башка маалыматтар да ДНКда жазылуу.

ДНК жана анын ичиндеги учу-кыйырсыз маалымат өзүнөн-өзү пайда болду деп айтуу келесоолук болот. Адам геному долбоорун алып барган Ce¬le¬ra Ge¬no¬mics фирмасынын бул тармактагы эң негизги адистеринин бири Жен Майерс (Ge¬ne Myers) ДНКдагы маалыматтын кереметтүүлүгү жөнүндө мындай дейт:

Биз да дагы эле түшүнө элекпиз... метафизикалык, табияттан жогорку бир нерсе бар. Мени чындап таң калтырган жашоонун архитектору... Система таң калыштуу даражада комплекстүү... Бул жерде [ДНКда] кереметтүү бир акыл бар. Минтип ойлонуу илимге сыйбайт дегенге ишенбейм. Башкалар ошентип ойлошу мүмкүн, бирок мен эмес.»65

Китептин эмки бөлүмдөрүндө орун алган ДНКнын келип чыгышы жөнүндөгү эволюционисттик көз-караштар «чечилбеген бир сыр» деген сыяктуу сөздөргө толо. Кээде, жогоруда көрүлгөндөй, ДНКдагы кереметтүүлүк жогорку бир акыл сөзү менен түшүндүрүүгө аракет кылынууда. Кээ бир илимпоздор айта албаган, бирок таң калган бул акыл менен илим Улуу Раббибиз Аллахтын чексиз акылынын жана чексиз илиминин бир чагылышы. Бир Куран аятында мындайча буюрулат:

Аллах – асмандардын жана жердин Нуру. Анын нурунун мисалы, чырак турган бир текче сыяктуу. Чырак – шишенин ичинде, шише болсо кудум эле каухар жылдызы. Ал (чырак) чыгышта да эмес, батышта да эмес (ар дайым нур тийип турган) берекеттүү зайтун дарагы(нын майы) менен жагылат. Анын майы (тунуктугунан улам) от тийбесе деле нур тараткандай болот. (Ал) Нур үстүнө нур (чачат). Аллах каалаган пендесин Өз Нуруна багыттайт. Аллах адамдарга (ушундай) мисалдарды келтирет. Аллах бүт баарын Билүүчү. (Нур Сүрөсү, 35)

Footnotes

38. John Whitfield, "Physicists Plunder Life's Tool Chest", Nature, 24 Nisan 2003.

39. Carl Wieland, "The Marvellous 'Message Molecule'", Creation, Eylül 1995, cilt. 17, no. 4, ss. 10–13; [New Scientist, 26 Kasım 1994, s. 17.]

40. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

41. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Burnett Books, London, 1985, s. 334; [G. G. Simpson, "The History of Life", Evolution of Life, University of Chicago Press, Chicago, 1960, s. 135.]

42. John Whitfield, "Physicists Plunder Life's Tool Chest", Nature, 24 Nisan 2003.

43. Michael Pitman, Adam and Evolution, River Publishing, London, 1984, ss. 26-27.

44. http://www.ntvmsnbc.com/news/13800.asp

45. Dr. Jerry Bergman, “Divine Engineering: Unraveling DNA's Design”, Koinonia House Online; http://www.khouse.org/articles/technical/19971201-143.html

46. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, ss. 212-213.

47. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 154.

48. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 154.

49. Francis S. Collins, "Faith and the Human Genome Project", Perspectives on Science and Christian Faith, cilt. 55, no. 3, Eylül 2003, ss. 145-146.

50. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 381.

51. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 154.

52. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

53. Billl Gates, The Road Ahead, Penguin, London, 1996, s. 188.

54. Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea, Touchstone, New York, 1996, s. 151.

55. David S. Goodsell, The Machinery of Life, Springer-Verlag, New York Inc., 1993, s. 14.

56. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

57. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

58. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

59. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

60. Carl Wieland, "The Marvellous 'Message Molecule'", Creation, Eylül 1995, cilt 17, no. 4, ss. 10–13.

61. http://www.ntvmsnbc.com/news/13800.asp

62. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering the Modern Theory of Evolution, The Judaica Press Inc., 1997, s. 30.

63. Carl Wieland, "The Marvellous 'Message Molecule'", Creation, Eylül 1995, cilt 17, no. 4, ss. 10–13; [Jérôme Lejeune, Anthropotes (Revista di studi sulfa persona e la famiglia), Istituto Giovanni Paolo 11, Rome, 1989, ss. 269-270.]

64. Werner Gitt, The Wonder of Man, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Almanya, 1999, s. 75.

65. Tom Abate, "Human Genome Map Has Scientists Talking About the Divine Surprisingly Low Number of Genes Raises Big Questions", San Francisco Chronicle, 19 Şubat 2001.

6 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."