Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
8 / total: 15

6- Бөлүм ДНКда Сакталуу Теңдешсиз Өндүрүш Системасы: Протеин Синтези

Протеиндер – денеде көптөгөн өтө маанилүү кызматка ээ, чоң, комплекстүү молекулалар. Клеткадагы иштердин көпчүлүгүн аткарган протеиндер дене кыртыштарынын жана органдардын пайда болушу жана кызматтарын аткарышы үчүн керектүү. Протеиндер аминокислота деп аталган жүздөгөн, ал тургай, миңдеген кичинекей бөлүктөрдөн турат. Бир протеинди жасоо үчүн колдонулган 20 түр аминокислота бар жана ар протеин үч жүз менен миң арасы аминокислотанын комбинациясынан пайда болот.73 Аминокислоталардын тизилиши протеиндердин өзүнө тиешелүү үч өлчөмдүү формасын жана өзүнө тиешелүү кызматтарын аныктайт. Ошентип ар орган атайын ал үчүн өндүрүлгөн бул протеиндерди колдонот жана адамдын өмүрүн улантышын камсыз кылган системаларды иштетет.

Адам денесинде ар бири өз алдынча маанилүү болжол менен 200.000 түрдүү протеин кездешет. Протеиндерди түзгөн жыйырма аминокислота эгер туш келди чогулган болгондо, эч бир ишке жарабаган сансыз түрдөгү аминокислота тизмектери келип чыкмак. Бирок бул абдан өзгөчө тизилиштер адамдын жашоо функциялары үчүн керектүү протеиндердин пайда болушун камсыз кылат. Протеиндер өзүнүн өзгөчө тизилишине жараша, клетканын ар кайсы бөлүмдөрүндө курулуш материалы болушат жана ар кандай кызматтарды аткарышат. Мисалы, протеиндер биригип денедеги иш-аракеттерди ылдамдатуучу энзимдерди, оорулар менен согушкан антителолорду, органдардын иштешин жөнгө салуучу гормондорду пайда кылышат. Булардын ар бири дене үчүн өзгөчө жана сөзсүз керектүү бир мааниге ээ.

Тамак-аш аркылуу алынган протеиндер адам денесинде ошол түзүлүшү менен ишке жарабайт. Алгач клеткадагы атайын лабораторияларга алынып, ал жерде кичинекей молекулалар болгон аминокислоталарга бөлүштүрүлөт. Андан соң бул аминокислоталар клетка ДНКсында коддору турган 200.000дей протеин түрүнөн ошол учурда керектүү болгондорун түзүү үчүн жаңы тизилиштер менен бириктирилишет. Ар бир баскычы өзүнчө бир керемет болгон бул өндүрүш механизми «протеин синтези» деп аталат.

protein sentezi

A. Gen
B. Tercüme
C. Protein
D. Kopyalama

1. RNA polimeraz
2. Amino Asit
3. Ribozom

4. Kromozom
5. Hücre
6. Nükleotidler

Protein sentezinin oluşabilmesi için, hücre içindeki tüm sistemlerin birlikte var olması gerekir. Bu sistemin parçalarından biri dahi eksik olduğunda, protein üretilemez ve dolayısıyla yaşam sürdürülemez. Bu durum, evrimcilerin tesadüf iddialarını çürüten delillerden sadece bir tanesidir.

Протеиндердин синтези клеткалардын негизги кызматы. Себеби клетка ичинде дээрлик бүт ишти протеиндер жасайт. Адам денесиндеги он миңдеген түрдүү протеин керек болгондо оңдолот; эскиргенде болсо жаңылары менен алмаштырылат. Жаңы бир протеинди өндүрүү үчүн генетикалык маалыматта жайгашкан рецепттерге каралат жана керек болгон протеин ошого жараша өндүрүлөт. Протеиндердин өндүрүш планы ДНКдагы коддолгон буйруктарда майда-баратына чейин турат. Молекулярдык биолог Майкл Дентон ДНКдагы протеин өндүрүү планы жөнүндө мындай дейт:

ДНК жашоонун маалымат банкы жана бүт биологиялык маалыматтардын сакталчу борбору болсо, протеиндер жашоонун жандуу актерлору. Бул ааламдык куруучу машиналар же нано-башкаруучулар бир өлчөмдүү ДНК түшүн клетканын жандуу жана үч өлчөмдүү реалдуулугуна айлантышат. Протеиндер ДНКдагы буйруктарды окушуп, атомдор менен молекулаларды триллиондогон теңдешсиз, белгилүү тартиптерге кириши үчүн багытташат; клетканын өзүн жуптоо жана өзүн тартипке салуу кереметтерин ишке ашырышын камсыз кылышат.74

Адам күнүмдүк жашоосун улантып жатканда, денесиндеги 100 триллион клетканын дээрлик баарында, дайыма бул комплекстүү процесстер ишке ашат. Денедеги көбөйүү жана кан клеткаларынан тышкары, бүт клеткалар ар секунда сайын болжол менен эки миң протеин өндүрүп турушат. Өспүрүм бир адамдын денесинде болжол менен 100 триллион клетка күндүн ар саатында болжол менен 150.000.000.000.000.000.000 (150 квинтильон) даана аминокислотаны кемчиликсиз уюштуруп, протеин тизмектерин пайда кылат.75 Бул күн сайын, мүнөт сайын, секунда сайын ишке ашат. Проф. Жеральд Л. Шредер клетка ичиндеги бул көрүнүштү мындайча сүрөттөйт:

Клеткаларыбыз кыймылдуулук эч азайбаган бир шедеврлер. Жети күн, жыйырма төрт саат, ар секунда өндүрүлгөн эки миң протеин керек болгон жерлерге, так талап кылынгандай таркатылат. Бул жерде түн уйкуга кетүү деген нерсе жок.76

Жандыктардын жашоосу үчүн өтө маанилүү болгон протеиндердин клетка ичинде өндүрүлүшү үчүн дүйнөдөгү эч бир мисал менен салыштырылгыс комплекстүү жана тартиптүү, кемчиликсиз бир система бар. Бул комплекстүү өндүрүш заводунда бир дагы ката кетирилбейт. Кандайдыр бир баскычта келип чыккан кемчилик ошол замат коопсуздукту көзөмөлдөө системасы тарабынан оңдолот. Ошентип жандыктын жашоосун улантышын камсыздай турган протеиндер эч катасыз, кечикпестен, керектүү жерде жана формада өндүрүлүшөт.

Протеин өндүрүшүнүн дагы бир кереметтүү өзгөчөлүгү – бул абдан чоң ылдамдыкта ишке ашышы. Мисалы, 100 аминокислотадан турган бир протеин молекуласы E. co¬li бактериясынын клеткасы тарабынан 5 секундада синтезделет.77 Бул ушунчалык чоң ылдамдык болгондуктан, мындай ылдамдыкта бүт өндүрүш процессин кемчиликсиз толуктай алган бир завод жер бетинде жок. Бул ылдамдык жандыктар үчүн абдан маанилүү, себеби клеткаларда өмүр уланышы үчүн дайыма көптөгөн протеинге муктаждык бар. Молекулярдык биолог Дэвид С. Гудсел The Mac¬hi¬nery of Li¬fe (Жашоонун механизми) аттуу китебинде протеин синтезинин жандуулар үчүн мааниси жөнүндө мындай дейт:

Жашоону мүмкүн кылган эң негизги молекулярдык процесс – бул протеин синтези, себеби жашоонун дээрлик бүт тарабында протеиндер колдонулат. Протеин синтези бир-бири менен тыгыз байланыштуу реакцияларды камтыйт жана булардын көпчүлүгү кайра эле протеиндер тарабынан ишке ашырылат. Бул болсо биохимия жооп бере албаган табышмактардын бирин көрсөтөт. Кайсынысы биринчи болгон, протеиндерби, протеин синтезиби? Эгер протеиндерди өндүрүү үчүн кайра эле протеиндер керек болсо, бүт баары кантип башталган?78

Эволюционисттер үчүн бул суроого жооп берүү мүмкүн эмес. Себеби дарвинисттик стереотиптер алардын бул жердеги ачык чындыкты көрүшүнө, т.а. чынчылдык менен айтышына тоскоол болууда. Чынында болсо жаратылуу (Жаратуучунун бар экени) анык чындык: протеиндерди да, клетка ичинде чоң ылдамдык менен ишке ашкан протеин синтезин да бир учурда жараткан – бул Улуу Аллах. Раббибиз ар бир клеткабыздагы ДНКда коддолгон маалыматтарды себепчи кылуу менен протеин синтези сыяктуу өтө маанилүү процесстин катасыз улантылышына мүмкүндүк берген.

Протеин өндүрүшү учурунда көп протеин бир учурда кызмат кылат. Клеткалардын ичинде протеин өндүрүү үчүн керек болгон бүт бөлүктөр кемчиликсиз абалда чогуу иштешет. 80ден ашуун рибосома протеини, 20дан ашуун аминокислота кабарчысы болгон молекула, бир дюжинадан ашуун жардамчы энзим, 100дөн ашуун акыркы процесстерди ишке ашырган энзимдер, 40тан ашуун РНК молекуласы болуп болжол менен 300 макромолекула координациялуу абалда протеин синтезинде кызмат кылат.79 Чоң бир инженер тобу да кыйынчылык менен координация кыла алган бул кемчиликсиз өндүрүш системасы миллиметрдин миңден бириндей кичинекей бир жерде, мындан бир топ кичинекей жүздөгөн молекуланын көп аракети менен, жашоонун уланышын камсыз кылат. Бул өндүрүштө кызмат кылган молекулалардын бир даанасы эле болбосо, бүт өндүрүш чынжыры токтоп калат. Мынчалык пландуу жана коллективдик аң-сезим менен иштеген бир система бүт жандыктарды толук башкарып турган Аллахтын жаратуусу менен гана мүмкүн.

Протеин синтезинин кантип ишке ашаарына Протеин керемети (Protein Mucizesi) аттуу китебибизде терең орун берилген (тереңирээк маалымат үчүн караңыз: Harun Yahya, Protein Mucizesi, Araştırma Yayıncılık). Ушул себептен бул бөлүмдө бул өндүрүштүн негизгилерине гана токтолуу менен ДНКдагы маалыматтан кантип пайдаланылаарын карайбыз.

protein sentezi

1. Taşıyıcı RNA (tRNA) Bir amino aside bağlanmış

2. Mesajcı RNA (mRNA)

3. Çekirdek Kopyalanmanın meydana geldiği yer

A)Ribozom mRNA şeridi üzerinde her hareket ettiğinde, yeni bir amino asit protein zincirine eklenir. Bir protein binlerce amino asit içerebilir.

B) Genler hücre çekirdeğinde özel olarak korunur. Hücre çekirdeği dışına, sadece mRNA biçiminde kopyalar gönderilir.

C) Her amino asit, kodon denilen üç bazın dizilimi ile kodlanmıştır. Resimde glisin amino asidi görülmektedir.

Proteinlerin sentezlenmesi hücrelerin ana işidir. Çünkü hücre içinde neredeyse her işi proteinler yapar. Örneğin proteinler biraraya gelerek vücuttaki faaliyetleri hızlandıran enzimleri, hastalıklarla savaşan antikorları, organların çalışmasını düzenleyen hormonları oluştururlar. Bunların her birinin vücut için ayrı ve vazgeçilmez bir önemi vardır.

İnsan vücudundaki on binlerce farklı protein, DNA'da yer alan tariflere göre üretilir. DNA'nın yalnız protein yapısındaki birtakım enzimlerin yardımı ile kopyalanabilmesi ve bu enzimlerin üretiminin de, ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşmesi, protein ve DNA'nın birbirine bağımlı olduklarını gösterir. Dolayısıyla DNA'nın kopyalanabilmesi için, en baştan hem proteinin hem de DNA'nın aynı anda var olmaları gerekir.

Bu gerçek, canlılığın bir anda yaratıldığının açık bir ispatıdır. Proteinleri de, DNA'yı da aynı anda yaratan Yüce Allah'tır.

Протеин өндүрүшү (протеин синтези) ДНКдагы генетикалык маалыматтын РНКга, ал жерден протеинге берилишин камсыз кылган «транскрипция» (РНК синтези) жана «трансляция» (полипептид синтези) деп аталган эки баскычта ишке ашат.

Биринчи кадам болгон транскрипция клетка ядросунда башталат жана жуп спиралдуу ДНКдагы генетикалык маалыматтын бир спиралдуу РНК молекуласы аркылуу ташылышы маанисине келет.

Протеин синтезиндеги экинчи кадам болгон трансляция болсо клетканын цитоплазмасында (клетканын ядро сыртындагы бөлүгү) ишке ашат жана РНКдагы генетикалык маалыматтын протеинге берилүү кубулушу.

Эми бул баскычтарды үстүртөн чогуу карайлы:

ДНК Менен РНК Молекулаларынын Башка Башка Болушунун Сыры

dna - rna

1- Çekirdek,
2- mRNA çekirdek gözeneğinden çıkıyor
3- çekirdek gözeneği,
4- nükleotid,
5- DNA sarmalı ikiye ayrılıyor,
6- DNA sarmalı.

DNA ve RNA moleküllerinin hücre içindeki görevleri birbirinden farklıdır. Her ikisi de vazgeçilmez öneme sahiptir. DNA bilgi saklamak için, RNA ise kopyalama, taşıma ve üretim aşamaları için en ideal yapıdadır.

Нуклеиндик кислоталар клеткаларда эки түрдө болушат: ДНК (дезоксирибонуклеиндик кислота) жана РНК (рибонуклеиндик кислота) абалында. ДНК менен РНК клеткаларда башка башка кызматтарды аткарышат. РНК менен ДНК молекулалары арасындагы айырмалар жалпысынан төмөнкүлөр:

Түзүлүшүндөгү шекер айырмалуу:

РНК молекуласынын омурткасы ДНКдагы дезоксирибоздун ордуна, рибоз шекерине ээ.

Түзүлүшүндөгү база айырмалуу:

ДНКдагы тимин (Т) базасы ордуна, РНКда урацил (U) бар.

РНК кыскараак жана бир спиралдуу:

РНК ДНКга түзүлүшү жагынан окшоп кеткен бир полимер (көп сандагы молекула химиялык байланыштар менен тартиптүү туташып, пайда кылган кошулмалар) жана ДНК сыяктуу ал да маалымат алып жүрөт. Бирок РНК ДНКдан айырмаланып бир спиралдуу.

ДНК бекемирээк бир молекула:

РНК ар шекер молекуласында ашыкча бир кычкылтек атомуна ээ жана ар тимин базасында бир көмүртек атому кем. ДНКнын шекер молекулаларында кычкылтектин болбошу, б.а. ДНКнын дезоксирибоз шекер түзүлүшүнө ээ болушу аны РНКдан бекемирээк бир молекула кылат. Ошондуктан ДНК маалымат кампаланышы үчүн эң идеалдуу молекула жана клеткада узун мөөнөттө генетикалык маалыматты кампалоо үчүн абдан ылайыктуу. Чынында эле клетка ичинде жандыктын жашоосу жана бүт урпактардын уланышы үчүн маалыматтарды сактоо максатында ДНК жооптуу. Андан «жумшагыраак» болгон РНК болсо убактылуу ролдорду аткарат жана кыска мөөнөттүү маалыматтардын алып жүрүлүшүндө кызмат кылат.80

РНК батыраак реакцияга кирет:

Мындан тышкары, РНК ашыкча бир гидроксил (OH) тобуна ээ болгондуктан, ДНКдан оңойураак реакцияга кире алат жана ушул себептен жумшагыраак. Бул болсо генетикалык маалыматты сактоо үчүн РНКнын ДНКдай ылайыктуу эмес экенин көрсөтүүдө. Бир спиралдуу РНК молекуласынын комплекстүү 3 өлчөмдүү түзүлүшкө ыңгайлашы алышы урматында бекем жана жуп спиралдуу ДНК спиралы тарабынан ишке ашырыла албаган каталитикалык иштерди РНК ордуна жасай алат. (Каталитикалык таасир: бир заттын химиялык бир реакцияда, эч өзгөрүүсүз, реакциянын болушун же ылдамдыгынын өзгөрүшүн камсыз кылган таасири.) Мындай каталитикалык жөндөмдөрү урматында РНК молекулалары таң калыштуу химиялык түзүлүштөрүн өзгөртө алышат. Мисалы, клетка ядросундагы процесстер учурунда ДНК тизмегинин чоң бир копиясынан өздөрүн бир топ кичинекей кабарчы РНК тизмегине айлантышат. Кабарчы РНК болсо кийинчерээк рибосома тарабынан протеиндин аминокислота тизмегине айлантылат.81

ДНКдагы маалыматка жетүү оңой болот:

РНК молекуласы ДНК сыяктуу жуп спиралдуу түзүлүштө болгондо, РНКда бүгүлүүлөр болмок эмес, бул болсо протеиндер тарабынан таанылышына тоскоол болмок. Ошол эле учурда жуп спирал абалындагы бир РНК терең бир оюкка ээ болгондуктан, протеиндердин ага жетиши, ошондуктан коддуу маалыматтардын окулушу ДНКдан оорураак болмок.82 Б.а. протеиндер жуп спираль абалындагы РНКда база тизмектерин ДНКдагы сыяктуу оңой тааный албайт. Ошондуктан, генетикалык маалыматты сактоо үчүн ДНК бир тараптан бекемирээк, экинчи тараптан жетүү оңойураак болгондуктан РНКдан бир топ ыңгайлуураак.83

ДНК менен РНК өз кызматтары үчүн эң идеалдуу молекулалар:

РНК ядронун ичиндеги ДНКдан алган генетикалык маалыматты цитоплазмага (клетканын ядронун сыртындагы бөлүгү) алып барат, ал жерде кабар которулат. Бул эки молекула арасындагы айырмалар кызматтарын аткарышы үчүн бир шарт. ДНК клетка ичинде туруктуу жана жетүү оңой сыпаттарга ээ, тең салмактуу бир маалымат сактоо борбору. РНК болсо генетикалык маалыматтын которулушун камсыз кылуучу, өзгөрмө бир ташуучу. Молекулярдык биолог Майкл Дентон Na¬tu¬re's Des¬tiny (Табияттын тагдыры) аттуу китебинде бул өзгөчөлүктөрдүн маанисине мындайча көңүл бурат:

... бүт далилдер буларда [ДНК менен РНКда] кандайдыр бир өзгөрүүнүн зыяндуу таасирлерге жол ачаарын жана белгилүү болгон башка эч бир полимердин ДНК менен РНК молекулаларынын химиялык жана физикалык касиеттерине ээ эмес экенин көрсөтүүдө.84

RNA Çeşitleri
rna çeşitleri

RNA (Ribonükleik asit), nükleotidlerin art arda yerleşmesiyle birleşmiş tek diziden oluşan yüksek kaliteli bir moleküldür. Hücrelerde DNA ile birlikte çalışarak protein sentezlenmesinde rol alır. Hücrede farklı görevlerde kullanılan RNA molekülleri vardır.

1) Mesajcı RNA (mRNA): Mesajcı RNA (mRNA), DNA üzerindeki şifreli genetik bilgiyi, protein sentezi mekanizmasına taşıyan aracı moleküldür.
2) Ribozomal RNA (rRNA): Ribozomal RNA (rRNA), ribozomların yapısına katılarak protein sentezini hızlandıran moleküldür.
3) Taşıyıcı/Transfer RNA (tRNA): Taşıyıcı RNA (tRNA) molekülleri ise protein sentezi sırasında ribozoma amino asitleri taşımakla yükümlüdür.

Мындан тышкары, бир спираль абалындагы РНК ДНК жуп спиралынан бир топ ийкемдүү. Көрүнүп тургандай, ДНК менен РНК молекулалары экөө тең өз функцияларын аткарышы үчүн атайын жаратылышкан. Алардын түзүлүшүндөгү болор болбостой көрүнгөн айырмалардын баары алардын кызматы үчүн абдан маанилүү жана бул детальдардын баары комплекстүү бир тартиптин бөлүгүн түзөт. Проф. Жеральд Л. Шредер ДНК-РНК механизминдеги комплекстүүлүк жөнүндө мындай дейт:

Жалгыз бир негизги клетка түзүлүшү, жалгыз бир негизги энергия булагы, жалгыз бир органелл жыйындысы бүт жандыктарда орток. Жана бул биримдикти жөнгө салган жалгыз бир система бар; жансыз иштетилбеген материалдарды алып, аларды жашаган, ойлонгон, тандай алган жандыктарга айланта турган абалда уюштурган ДНК-РНК командасы. Бул ортоктуктун адамдын кыял күчүн кыйнай турган даражада комплекстүү бир түзүлүшү бар.85

rna

1- Amino asit,
2- Anti kodon,

3- rRNA,
4- tRNA,
5- mRNA.

Адамдын бул системага эч бир таасири жок. Адам али жалгыз бир клетка кезинде Улуу Раббибиз бул системаны көзгө көрүнбөгөн бир чоңдукта адамдын клеткаларына жайгаштырган. Аллахтын мээрими менен курчалган адам бүт нерседе, дайыма Ага муктаж абалда жашап жатат:

Айткын: Ал Аллах жалгыз. Аллах Самад (бүт нерсе Ага муктаж, Ал түбөлүктүү, эч нерсеге муктаждыгы жок). Ал төрөгөн эмес жана төрөлгөн эмес. Жана эч нерсе Ага тең эмес. (Ихлас Сүрөсү, 1-4)

Днкдагы Буйруктарга Карап Ишке Ашкан Протеин Өндүрүшү

protein sentezi

Enzimler, ihtiyaç duyulan proteinlerin üretilmesi için, gerekli bilgiyi DNA'nın uzun zinciri üzerinde "bulur" ve sonra da bunu "okuyabilmek" için sarmal merdiven şeklindeki DNA'yı açıp ikiye ayırırlar. DNA'nın gerekli bölgesindeki bilginin bir kopyasını çıkarır, bu sırada gerekli olmayan kısımları atlayabilmek için DNA'yı bükerler. Tüm bu okuma bittiğinde ise, DNA'yı yeniden kapatıp eski haline getirirler. Tüm bu olağanüstü işlemleri, saniyenin binde biri gibi şaşırtıcı bir hızla yaparlar.1 Vücudunuzdaki her hücrede saniyede ortalama iki bin yeni protein üretildiğini düşünecek olursanız, enzimlerin ne kadar mucizevi özelliklere sahip oldukları daha iyi anlaşılacaktır. (1- Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 68.

1. Çekirdek
2. Çekirdek Zarı
3. Aktif Olmayan DNA şeridi (kopyalanmamış)
4. Çekirdek gözeneği
5. Kopya DNA şeridi (kopyalanmış)

6. Adenin
7. Guanin
8. Sitozin
9. Timin
10. Urasil

Денеде кандайдыр бир протеинге муктаждык пайда болгондо, бул муктаждыкты көрсөткөн бир кабар өндүрүштү ишке ашыра турган клетканын ДНКсына алып барылат. Бул жерде көңүл буруу керек болгон абдан маанилүү бир жагдай бар: денеде кандайдыр бир протеинге муктаждык болгондо, кайра эле протеин болгон кээ бир кабарчылар каерге кайрылаарын билишип, муктаждык кабарын туура жерге, туура абалда жеткиришүүдө. Бул байланышты камсыз кылган протеин ал үчүн караңгы бир аалам болгон дененин ичинде жоголбостон жолун таап, ташып бараткан кабарды жоготпостон же кандайдыр бир бөлүгүнө зыян тийгизбестен ал жерге жеткирүүдө. Б.а. ар бөлүктө абдан чоң бир жоопкерчилик менен мамиле кылуу көрүнүп турат.

Клетка ядросуна келген кабар бир катар комплекстүү жана абдан уюшулган процесстен соң протеинге айланат. Протеин талабынын денедеги 100 триллион клеткадан түз клеткаларга жетиши, кабарды алган клетканын андан эмне талап кылынганын түшүнүп ылдам ишке киришиши жана кемчиликсиз бир натыйжа алышы илимпоздорду таң калтырган окуялар.

ДНК молекуласындагы генетикалык код ушундай жазылган; анын мазмунун, эмне мааниге келгенин жана өмүр бою адам денесине кандай таасир берээрин клетка өзү гана «биле алат». Бирок бул клеткалар аң-сезимсиз жана жансыз атомдордон турган жыйындылар. Жерде жана асманда бүт нерсени башкарып турган Улуу Раббибиздин багытташы менен адамдар жасай албаган процесстерди кемчиликсиз ишке ашырышат. Куранда Аллах мындайча буюрууда:

Мен чындыгында, менин да Раббим, силердин да Раббиңер болгон Аллахка тобокел кылдым. Ал маңдайынан кармап-көзөмөлдөбөгөн эч бир жандык жок. Сөзсүз менин Раббим туптуура бир жол үстүндө (туптуура жолдогуну коргоодо). (Худ Сүрөсү, 56)

Аллах жети асманды жана жерден да алардын окшошун жаратты. Буйрук булардын арасында токтобостон түшүп турат; силердин чынында Аллахтын бүт нерсеге кудуреттүү экенин жана чынында Аллахтын илими менен бүт нерсени курчаганын билишиңер, үйрөнүшүңөр үчүн. (Талак Сүрөсү, 12)

Протеин молекулалары бир үйдүн кирпич үстүнө кирпич коюлуп курулушу сыяктуу «блоктор абалында» өндүрүлөт. Ар түрдөгү протеин белгилүү бир калыпка жараша өндүрүлөт. Ар протеиндин өзүнө тиешелүү аминокислота тизмеги ДНКда жазылган маалыматтар тарабынан аныкталат. ДНК молекуласындагы генетикалык коддун чечмелениши жана жазылган маалыматтардан протеин өндүрүлүшү негизинен эки баскычта ишке ашат:

  • 1- ДНКдан РНК синтези (транскрипция)
  • 2- РНКдан протеин синтези (трансляция)
protein üretimi

A. ÇEKİRDEK
B. RİBOZOM

C. SİTOPLAZMA
D. TRANSLASYON

1. DNA zinciri üzerinden mRNA oluşturulur.
2. mRNA çekirdek zarındaki gözeneklerden, sitoplazmaya geçerek ribozoma ulaşır.
3. mRNA ribozomun küçük alt-birimine yerleşir.
4. Amino asitler, tRNA ile ribozoma getirilir ve özel enzimler sayesinde aktif hale getirilirler.
5. Ribozomda kodonlarla anti-kodonlar arasında, zayıf hidrojen bağları kurulur. Taşınan amino asitler ise, peptid bağıyla bağlanarak polipeptid oluşturulur.

Bir proteini oluşturmak için 20 çeşit amino asit kullanılır. Her protein, 300-1.000 amino asitin kombinasyonundan meydana gelir. Yeni bir proteinin üretimi, genetik bilgide yer alan tarifler doğrultusunda gerçekleşir.

1- ДНКдан РНК Синтези (Транскрипция):

Протеин өндүрүшүндө алгачкы баскыч – бул РНК синтези. Бул процесс ДНК спиралынын ачылышы менен башталат. ДНК молекуласындагы аденин, гуанин, цитозин жана тимин базалары маңдай-маңдайга келип кол кармашканда эки омуртканы бириктирип, спираль түзүлүштү пайда кылышкан. Транскрипция баскычында болсо бул базалар колдорун койо беришет жана ДНК молекуласынын жуп чынжырлуу түзүлүшү бир «сыдырма» сыяктуу ачылып баштайт.

ДНК ажырап баштаган сайын «РНК полимераз» деп аталган атайын бир протеин ДНК бетинде кыдырып аны окуп баштайт. Бул окуу учурунда ДНКдагы базаларга туура келген башка базалар бир-бирине кошулуп жаңы бир РНК өндүрүлөт. Өндүрүлгөн бул РНК – кабарчы РНК (mRNA). Кабарчы РНКнын ДНКдан айырмасы – аденин базасынын тушуна тиминдин ордуна «U» тамгасы менен көрсөтүлгөн «урацил» базасынын келиши. Мындан тышкары, бул базалар үчтүк топтор катары тизилишкен.

Өндүрүшү толукталган кабарчы РНК андан соң ДНКдан үстүнөн бөлүнүп бир катар процесс менен ар кандай оңдоолорго алынат. Бир скульптордун жасаган эстелигин эң майда-баратына чейин жонуп оңдошу сыяктуу, клетка да өндүрүлгөн «келбетсиз» РНКны оңдоо үчүн бир катар энзимди ишке салат.

2- Рнкдан Протеин Синтези (Трансляция):

Оңдоо иштери бүткөн кабарчы РНК андан соң ядродон чыгып «рибосома» деп аталган жана энергия өндүрүү станциясы болгон бир органеллге келип ага туташат. Кабарчы РНК молекуласынын бир өзгөчөлүгү – тизилген базалардын үчтүк топтор абалында бөлүнгөн болушу. Түзүлгөн бул үчтүк топтор «кодон» деп аталат. Ушундайча өндүрүлгөн кабарчы РНК рибосомага туташкан соң үчтүк топтор окулуп башталат.

Ташуучу РНК (tRNA) деп аталган дагы бир РНК түрү бар. Булардын протеин синтези учурундагы кызматы жаңы протеиндерди түзө турган аминокислоталарды ташуу. Ташуучу РНК кабарчы РНК же ДНК сыяктуу узун эмес; бетинде болгону 15-20 база катары бар. Башка бир өзгөчөлүгү болсо – бир-бири артынан катарга тизилген базалардын айлана түзө турган абалда туташышы. Ташуучу РНК катмарынын бетинде эки негизги аймак бар. Бул аймактардын биринчиси – ташый турган аминокислотанын таанылышын камсыз кылган аймак. Экинчи аймак болсо – ташуучу РНК кабарчы РНКга туташа турган, 3 даана база катарынан турган аймак. Бул аймак «антикодон» деп аталат.

protein sentezi

1. DNA Sarmalı
2. DNA Kodu
3. MEsajcı RNA
4. Transkripsiyon
5. Translasyon
6. Kodon 1

7. Kodon 2
8. Kodon 3
9. Kodon 4
10. Kodon 5
11. Dur kodonu
12. Metionin

13. Lösin
14. Glutamin
15. Arjinin
16. Lösin
17. Dur
18. Protein

Her farklı protein, belirli bir şablona göre üretilir. Her bir proteinin kendisine has amino asit dizilimi, DNA'da kayıtlı bilgiler tarafından belirlenir. Protein sentezi, DNA molekülündeki genetik şifrenin çözülmesi (translasyon) ve kayıtlı bilgilerden protein üretilmesi (transkripsiyon) olarak başlıca iki aşamada gerçekleşir. İnsanın ise bu sistem üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yüce Rabbimiz'in dilemesiyle, şuursuz atomlar kusursuz bir iş birliği ile hayati görevler yerine getirirler.

Ташуучу РНК бетиндеги «антикодон» рибосома карманган кабарчы РНК бетиндеги «кодон» деп аталган 3түк топторго туташат. Ташуучу РНКлардын антикодондору кабарчы РНК бетиндеги кодондорго катары менен туташып жатып өздөрү менен бирге аминокислоталарды да алып келишкен болот. Ташуучу РНКлар катары менен кодондорго туташкан сайын алардын жонундагы аминокислоталар да бир-бирине туташып башташат. Жүздөгөн, миңдеген ташуучу РНК тизилгенде, жондорундагы аминокислоталар да тизилген болот. Тизилген ушул аминокислоталар бир-бири менен туташып, протеинди синтездеп башташат. Мына ушул кезде жумушу бүткөн ташуучу РНК жүгү жок абалда кабарчы РНКдан байланышын үзөт жана рибосомадан бөлүнөт (тереңирээк маалымат үчүн караңыз: Ha¬run Yah¬ya, Pro¬te¬in Mu¬ci¬ze¬si, Araş¬tır¬ma Ya¬yın¬cı-lık).

Mesajdaki Bilgilere Göre Protein Üretimi, Yaratılışın Delillerindendir
protein üretimi

1. Büyük  Alt-Birim
2. Küçük Alt-Birim
3. mRNA
5. tRNA
4. Amino Asit
6. Anti-Kodon
7. Ribozom

8. Ikinci Kodon
9. Başla Kodonu
10. Peptid Bağı
11. Ayrılan tRNA
12. Ribozom mRNA boyunca  hareket eder.
13. Gelişen Protein
14. Gelişen Protein

15. Ayrılan Protein
16. Dur Kodonu
17. Tamamlanan Protein
18. Adenin
19. Sitozin
20. Guanin
21. Urasil

A) mRNA, ribozomun önce küçük, sonra büyük alt birimiyle iş birliği yapar.Bunun ardından ribozomun birimleri birbirlerine eklenir.

B) Belirli bir tRNA, belirli bir amino asidi taşır.

C) tRNA anti-kodonu, mRNA kodonuna bağlanır.

D) Bir sonraki tRNA, taşıdığı amino asitle birlikte mRNA üzerinde konum almak üzere ilerler.

E) Amino asitler peptid bağıyla bağlanırlar ve ilk tRNA ayrılır.

F) tRNA'lar tarafından daha fazla amino asit taşındıkça, aşamalı olarak protein de uzar.

G) Dur kodonu, protein sentezini durdurur ve protein bırakılır.

H) Protein sentezinin ardından, ribozom birimleri ayrılır.

I) Ribozomun, mRNA boyunca hareketinin özeti.

Minyatür Boyutlardaki Dev Tesis

Hücre içinde 200.000 çeşit protein üretebilecek donanım ve yapım planı mevcuttur. Üretilen proteinlerin aralarındaki işlevsel farklar ise, en az uçakla televizyonun arasındaki fark kadar büyüktür. Bu bakımdan hücrede gerçekleşen bu üretim çeşitliliğinin, en gelişmiş teknolojik ortamlarda bile benzeri yoktur.

* Üretim emri veriliyor
Vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyulduğu zaman, bu ihtiyacı ifade eden bir mesaj, üretimi gerçekleştirecek olan hücrelerin çekirdeklerinde bulunan DNA molekülüne ulaştırılır.

* Üretim için proje detayları alınıyor
Talimatın alınmasından sonra ilk işlem, üretilmesi istenen proteinle ilgili bilgilerin DNA'dan seçilip alınmasıdır.

*Proje detayları kopyalanıyor
Üretilecek proteinle ilgili bilgi, DNA molekülü üzerinde bulunduktan sonra, bu bilgi üretim yerine gidecek şekilde kopyalanmalıdır. Sipariş edilen molekülün yapı planı, mesajcı RNA (m-RNA) molekülü üzerine kopyalanır.

*Ham maddeler üretim merkezine ulaştırılıyor
Proteinin bilgilerini taşıyan m-RNA ribozoma yerleştikten sonra, m-RNA'daki her şifrenin karşılığı olan amino asit, taşıyıcı RNA (t-RNA) tarafından ribozoma getirilir ve bu ham maddeler uygun yerlere yapıştırılır.

 *Proje detayları tercüme ediliyor
Artık sipariş yani üretilecek proteine ait bilgi ve gerekli hammaddeler hazırdır. Üretim bilgisi yani sipariş, DNA'da özel bir dilde yazılmıştır. Ancak DNA'dan gelen üretim bilgisi amino asitlerin anlayacağı dilden değildir. Sonuç olarak, bir dilden diğerine tercüme yapılır.

* Üretim tamamlanıyor
Ribozom, ulaştırılan bu bilgi doğrultusunda, DNA'nın kendisinden istediği siparişi tam olarak üretir.

* Kalite kontrol
Tek bir proteinin üretimi sırasında yapılması gereken kontrol işlemi için birçok enzim çalışır. Bu enzimler, ürün hakkında çok detaylı bilgiye sahip olmalı ve üretimin her aşamasından haberdar olmalıdır.

* Ürün teslimatı yapılıyor
Hücre içinde üretilen proteinler, üretilip oldukları yerde bırakılmazlar. Kullanılacakları yere veya kullanılacakları zamana kadar, depolanacakları yere yine çok özel yöntemlerle taşınırlar.

Burada birkaç cümlede en genel hatlarıyla özetlediğimiz bu olay, gerçekte çok daha kompleks ara işlemler sonucunda gerçekleşir. Ayrıntılara inildikçe görülen mucizevi işlemler, aklın kavrama sınırlarının çok ötesindedir. Gözle görülemeyen, şuursuz moleküllerden oluşan hücre, nasıl olur da üretim ihtiyacı duyabilir? İhtiyaca göre üretim kararı nasıl alabilir? Karbon, hidrojen, oksijen, azot atomlarından oluşmuş moleküller nasıl öngörü sahibi olup tedbir alabilir? Elbette bu yeteneklerin sahibi şuursuz moleküller değildir, bu kararları hücreye yaptıran ve hücreyi bu karar doğrultusunda çalıştıran Yüce bir Güç vardır. Bu kusursuz sistemleri yaratan, her detayı olması gereken yere yerleştiren ve tüm bunların birbiriyle uyum içinde işlemesini sağlayan, tüm canlıların Yaratıcısı olan sonsuz ilim sahibi Allah'tır.

Өндүрүш учурунда бир даана аминокислотанын туура эмес бир жерге уланышы протеинди ишке жарабас бир молекулага айлантууга жетиштүү. Бирок бул процесс бүт жандык клеткаларында кемчиликсиз иштейт. Ташуу кызматын аткарган ар ташуучу РНК алып келген ар бир аминокислотаны өндүрүш буйругунда көрсөтүлгөн жерге алпарат жана өндүрүш процессинин бузулбашын камсыздайт. Молекулярдык биолог Майкл Дентон бул жердеге кереметтүү тартипке мындайча көңүл бурат:

Эгер геном бетинде белгилүү аймактарды ишараттоо үчүн колдонулган максат тизмектер эч күмөн жаратпай турган абалда окшош эмес болбогондо, албетте хаос болмок. Геном ар кайсы тартмасында бир эле этикеткалар орун алган бир документ шкафына окшоп калмак.86

Аң-сезимсиз молекулаларда кездешкен бул кемчиликсиз дисциплина түшүнүгү, аң-сезим жана жоопкерчилик талап кылган кыймыл-аракеттер алардын жогорку акыл жана күч-кудурет ээси Аллахка моюн сунгандыгынын жана Анын башкаруусунда кыймыл-аракет жасагандыгынын бир көрсөткүчү. Куранда мындайча билдирилүүдө:

Айткын: Адамдардын Раббисинен коргоо тилеймин. Адамдардын Малигинен (Падышасынан), Адамдардын (чыныгы) Кудайынан. (Нас Сүрөсү, 1-3)

Ansiklopedinin Arasından Bir Kaç Satır Bilgiyi Bulup Çıkaran Enzim:
RNA Polimeraz
rna polimeraz

1.RNA molekülünü yapan protein: RNA polimeraz

2. Kopyalama ifllemi için gerekli di¤er kompleks proteinler

3. Kopyalama işlemi için DNA şeritleri ayrılıyor.

4. RNA polimeraz, DNA boyunca hareket ediyor.

Bir hücrede, belli bir proteinin üretilmesi gerektiğinde, RNA polimeraz isimli bir enzim, hücrenin bilgi bankası olan DNA'ya gider ve DNA'dan üretilecek proteinle ilgili bilgileri bularak kendisine bir kopyasını alır. Herşeyden önce, 3 milyar harften oluşan DNA molekülünün içinden, üretilecek proteinle ilgili gerekli harfleri seçip alması gerekmektedir. Polimeraz enziminin 3 milyar harften oluşan DNA molekülünün içinden, birkaç satırlık bir bilgiyi bulup çıkarması, 1.000 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfasına saklanmış, birkaç satırlık özel bir yazıyı hiçbir tarif olmadan o anda bulmaya benzer.

Ancak bazen tek bir proteinle ilgili bilgiler, DNA'nın farklı bölgelerinde dağınık olarak bulunur. Bu nedenle, RNA polimeraz enzimi bilginin başladığı yerden bittiği yere kadar olan bölümün tamamını kopyaladığında, arada işine yaramayan yerleri de kopyalamış olur. Aralarda gereksiz bilgilerin bulunması ise, farklı ve işe yaramaz bir proteinin üretilmesine neden olacaktır. İşte bu aşamada "spliceosome" isimli enzimler yardıma gelirler ve büyük bir ustalıkla yüzbinlerce bilginin içinden gereksiz olanları kesip çıkartarak, kalan parçaları birbirlerine eklerler.

RNA'nın kesilmesi işleminde, birkaç atomun birleşmesiyle meydana gelen moleküller, çok mucizevi bir davranış göstermektedirler. Adeta bir redaktör gibi çalışarak, yazıdaki eksikleri, hataları düzeltmektedirler. Bu atomlar, RNA polimeraz'ın hangi proteini üretmeye çalıştığını bilmekte, bu proteinin meydana gelmesi için gerekli ve gereksiz olan bilgiyi birbirinden ayırt edebilmekte, üstelik yüz binlerce bilgi arasında hiç hata yapmadan bu işi gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca, kendilerine her ihtiyaç olduğunda bunu hemen anlayarak hiç gecikmeden olay yerine gelip, görevlerine başlamaktadırlar.

İnsan DNA'sında yer alan bilgilerin okunması için dünya çapında yürütülen İnsan Genomu Projesi (Human Genom Project) dahilinde, dünyanın önde gelen yüzlerce bilim adamı, en gelişmiş ve en yüksek teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda, 10 yılı aşkın süredir yoğun şekilde çalışarak DNA'daki bilgiyi okuyabilmiştir. Üstelik hangi harflerin hangi proteinin yapımı için kullanıldığını henüz belirleyememişlerdir. Buna karşın, vücudumuzda 100 trilyon hücrenin içinde, her an trilyonlarca RNA polimeraz enzimi, DNA'daki bilgiyi baştan sona okumakta ve üstelik kendisinden istenen bilgiyi eksiksiz, hatasız ve kusursuz bir şekilde çıkartıp verebilmektedir. Elbette bu olağanüstü olay, RNA polimeraz enzimini yaratanın ve ona bu yeteneği verenin herşeyin Yaratıcısı olan Yüce Allah olduğunun apaçık delilidir.

Апачык Бир Керемет: Протеин Синтезин Протеиндер Жасоодо

Протеин синтезинин баскычтарын караганыбызда көңүл бурган жагдайлардын бири – бул бир даана протеин молекуласын өндүрүү үчүн жүздөгөн түрдүү протеин менен энзимге муктаждык болушу. Мындан тышкары көптөгөн молекула менен ион (электрдик заряддуу атом) да болушу керек. Андай болсо, алгачкы протеин кантип пайда болгон? Мына ушул суроо – эволюционисттерди жарга такаган эң негизги жагдайлардын бири. Эволюционист биолог Carly P. Has¬kings Ame¬ri¬can Sci¬en¬tist журналында жарык көргөн бир макаласында эволюциянын бул туюгун мындайча баяндайт:

... Бирок биохимиялык генетика урматында эволюция жөнүндөгү көптөгөн маанилүү суроого дагы эле жооп бериле элек... Бүт жандыктарда ДНК жупташуусу да, алардагы коддордун протеиндерге айлантылышы да абдан спецификалык жана ылайыктуу энзимдер урматында болууда. Ошол эле учурда бул энзим молекулаларынын түзүлүшү да түздөн-түз ДНК тарабынан аныкталат. Мына ушул чындык эволюцияда абдан сырдуу бир көйгөйдү жаратууда. Эволюция учурунда коддун өзү жана бул коддун ичинен протеиндердин синтезинде керек болгон башка энзимдер чогуу пайда болду бекен? Бул кошулмалардын кереметтүү татаалдыгы менен синтезделиши үчүн өз ара эч кемчиликсиз бир координациянын болушу талабын эске алганда, мындай убакыт дал келишинен сөз кылуу абдан тантык сөз болууда. Бул суроого Дарвиндин көз-караштарынан тышкары жооп издешибиз керек. Себеби бул абал атайын (пландуу) жаратууну жактаган абдан күчтүү бир далилди пайда кылууда.87

protein üretimi

A. BAŞLA Emri

B. DUR Emri

1- Protein üretimi başlıyor,

2- Mesajcı RNA (mRNA),
3- Büyüyen polipeptid zinciri,
4- Ribozomu oluşturan parçalar ayrılıyor,
5- Protein üretimi tamamlanıyor.

Protein molekülleri bir evin tuğla üstüne tuğla konularak inşa edilmesi gibi "bloklar halinde" üretilir. Akıl, şuur sahibi olmayan bir maddenin, bir başka şeyi denetleme, kontrol etme, işlere müdahelede bulunma gibi yetkilere sahip olamayacağı çok açıktır. Şuursuz atomları, olağanüstü bir düzen içerisinde görevlendiren ve bunları emrimize veren Yüce Rabbimiz Allah'tır.

Бул илимпоз да айткандай, протеин синтези болушу үчүн клетка ичиндеги бүт системалар бирге бар болушу керек. Бул системанын бөлүктөрүнөн бири эле кем болсо, протеин өндүрүлө албайт жана натыйжада жашоо болбойт. Эволюционисттер болсо алгач протеиндер кокустан пайда болгон, анан протеиндер кокустан биригип клеткалар пайда болгон дешет. Бирок бул бөлүктөрдүн бири болбостон экинчисинин эч пайда болбошу апачык. Бул болсо, жогорудагы илимпоздун сөзүндө да айтылгандай, Аллахтын бүт жандыктарды, бүт системалары менен бирге жараткандыгынын ачык бир далили. Аллахтын кемчиликсиз жаратканы Куранда мындайча билдирилет:

Ал – Аллах, Ал – жаратуучу, кемчиликсиз бар кылуучу, «калып жана келбет» берүүчү. Эң сонун ысымдар Аныкы. Асмандарда жана жердегилердин баары Аны тасбих кылууда. Ал – Азиз, Хаким. (Хашр Сүрөсү, 24)

Мындан тышкары, бул молекулалардын аң-сезимсиз атомдордон тураарын унутпоо, натыйжада төмөнкү суроолорду суроо зарыл. Акылы, аң-сезими жок бир зат кандайча болуп башка бир нерсени көзөмөлдөө, контролдоо, иштерге аралашуу сыяктуу жөндөмдөргө ээ боло алат? Буйруктарды жөнөтүп, белгилүү бир максатты көздөгөн абдан системалуу кыймыл-аракетти кантип кыла алат? Дарвинисттик көз-караштын таасирине кирген адамдар булардын баары сокур жана аң-сезимсиз кокустуктардын натыйжасында пайда болгон дешет.

Бирок клеткалардын бар экенин билбеген бул молекулалардын алар муктаж болгон протеиндерди өндүрүүнү өз жоопкерчилигине алышы, бул үчүн чечим алышы мүмкүн эмес. Шексиз, бул жердеги улуу акыл, илим жана аң-сезим талап кылган кызматтарды аң-сезимсиз атомдордун аныкташы мүмкүн эмес. Алар болгону өздөрү үчүн аныкталган кызматтарды кемчиликсиз аткарышат жана аларга бул милдетти тапшырган, аларды бул системанын бөлүгү кылып жараткан Аллахка моюн сунушат.

Бир Куран аятында мындайча билдирилет:

«Силердин Кудайыңар бир гана Аллах, Андан башка кудай жок. Ал илим жагынан бүт нерсени ороп-курчаган.» (Таха Сүрөсү, 98)

Tesadüfler, Planlı ve Organize Üretim Yapamaz
nükleotid

Yukarıda gördüğünüz tablodaki harfler rastgele dizilmemişlerdir. Bu harfler aslında kanınızda oksijen taşımakla görevli hemoglobin proteininin tarifinin bir bölümüdür. Bu tarif, vücutla ilgili tüm bilgilerin bulunduğu DNA'da kayıtlıdır. Hemoglobin üretilmesi gerektiğinde, DNA'daki 3 milyar harf içinden bu harfler seçilir. Bu seçme işlemini, RNA polimeraz adındaki enzim yapar. Bu enzim o kadar dikkatli ve titizdir ki, hiçbir zaman okumada ve doğru harfleri seçme konusunda bir hata yapmaz. Her seferinde milyonlarca harf arasından doğru olanları seçer.

Doğru harfleri seçerek, proteinin tarifini aldıktan sonra üretim için, hücre içindeki üretim merkezine, yani ribozoma gider. Ribozom da, bu tarifi aynı titizlikle dikkatlice okur, anlar ve hemen kusursuzca üretimi başlatır. Bu, son derece ileri teknolojiye sahip bir gökdelenin planının mimar ve mühendisler tarafından oluşturulduktan sonra, inşasının gerçekleştirilmesi için ilgili uzman ve teknisyenlere emanet edilmesi gibi planlı ve organize bir olaydır.

Darwinistler ise, gözle görülmeyecek kadar küçük bir alanda oluşan bu yüksek seviyeli organizasyonun, tesadüfen oluştuğunu iddia ederler. Cansız, kör ve şuursuz atomlardan oluşan moleküllerin sürekli akıl göstererek, kusursuz bir planın ve düzenin yöneticileri ve uygulayıcıları olduğunu iddia ederler. Darwinizm'in bu iddialarına inanmak, çocuk masallarını gerçek sanmaktan daha mantıksız ve inanılmazdır.

Булактар

73. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 187.

74. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 172.

75. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 187.

76. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 214.

77. Albert L. Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, Principles of Biochemistry, 2. baskı, Worth Publishers, 1993, New York, s. 892.

78. David S. Goodsell, The Machinery of Life, Springer-Verlag, New York Inc., 1993, s. 45.

79. Albert L. Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, Principles of Biochemistry, 2. baskı, Worth Publishers, 1993, New York, s. 892.

80. David S. Goodsell, The Machinery of Life, Springer-Verlag, New York Inc., 1993, s. 17.

81. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 158.

82. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 157.

83. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 157.

84. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 159.

85. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 73.

86. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 417.

87. Carly P. Haskings, "Advances and Challenges in Science", American Scientist, cilt 59, 1971, s. 298.

8 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."