Дарвин Днкны Билгенде

КИТЕПТИ ЖҮКТӨ

Download (DOC)
Жоромолдор

КИТЕПТИН БӨЛҮМДӨРҮ

< <
13 / total: 15

11- Бөлүм Дарвинизмдин ДНК Жөнүндөгү Жаңылыштыктарынын Кээ Бирлери

Кээ бир илимпоздор илимдин өнүгүшүнө салым кошуунун ордуна эмгек менен убактысынын көбүн эволюция теориясын сактап калуу максатында коротушууда. Дарвинизмди эң башынан бир догма катары кабыл алганы үчүн, жасаган илимий изилдөөлөрүндө да туура эмес жыйынтыктарга багытталышууда. Молекулярдык биология тармагында эволюция теориясына калп далилдерди түзүү үчүн, эч кандай илимий мааниси жок ар кандай түшүнүк, гипотезаларды чыгарышууда. Болгондо да, бул гипотеза же түшүнүктөр, эч кандай илимий мааниси болбосо да, дарвинисттик медиадан колдоо көрүп, калкка чындык сыяктуу сунулууда. Бирок өнүккөн илим менен технология бул пикирлердин акылга сыйбастыгын көз алдыга тартууда. Материалист дүйнө көз-карашын сактап калуу аракетинен келип чыккан бир жактуу жоромолдор, бурмалоолор, бир жактуу кабарлардын Улуу Аллахтын бүт тарапты ороп курчаган илимин, чеберчилигин, акылын жашырууга күчү жетпөөдө. Куранда көп аяттарда акыйкаттын жалгандан жогорулугу билдирилет. Булардын кээ бирлери төмөнкүлөр:

Айткын: «Шексиз Раббим акыйкатты (жалгандын ордуна же каалаган адамдын жүрөгүнө) койот. Ал кайыптарды билүүчү. Айткын: «Акыйкат келди; жалган (батыл) болсо (бир нерсе) чыгара да албайт, артка кайтара да албайт.» (Саба Сүрөсү, 48-49)

... Аллах жалганды жок кылып салат жана Өз сөздөрү менен акыйкатты чындап бекемдейт (ишке ашырат). Себеби Ал көкүрөктөгү (сыр)ларды билүүчү. (Шура Сүрөсү, 24)

Аллах, кылмышкер-күнөөкөрлөр каалабаса да, акыйкатты (чындап) Өз сөздөрү менен ишке ашырат. (Йунус Сүрөсү, 82)

Бул бөлүмдө эволюция теориясына колдоо болот деген кыял менен чыгарылган натыйжасыз пикирлердин бир канчасына үстүртөн токтолобуз:

Эволюциондук Сабатсыздыктын Бир Мисалы: Калдык ДНК Жаңылыштыгы

Адам геному долбоору менен бирге ушул күнгө чейин ДНКдагы код тизмеги гана аныктала алды. Бирок бул коддордун адам денесинде кайсы функцияларды аныктаары, бир канча генден тышкары, дагы эле белгисиз. ДНК тизмегинде протеин коддогон, б.а. активдүү иштээри аныкталган болжол менен 30 миң ген бар. Бирок бул адам ДНКсынын 3%ын гана түзөт. Калган узун ДНК тизмегинин болсо эмне иш аткараары али белгисиз.

Мына ушул жерде эволюционисттердин бул белгисиз тарап жөнүндөгү бир жактуу жоромолдору аралашууда. Дарвинист илимпоздор бул гендердин эч кандай максаты жок, алар «туш келди» же «акыр-чикир, калдык» тизмектер гана дешет. Миллиондогон жылдык ойдон чыгарылган эволюция процессинде бул аймактар эми функцияларын жоготкон гендер дешет. Бирок алдын-ала өкүм кылынып айтылган бул көз-караш учурда жаңы илимий ачылыштар тарабынан кыйратылды. «Калдык ДНК» түшүнүгү 5-6 жыл мурдага чейин илимпоздор функцияларын билбеген чоң ДНК жыйындыларына берген ат эле. Ген деп айта албаган бул узун тизмектерди ошол кезде «junk DNA» (калдык/акыр-чикир/бош ДНК) дешчү. Бирок тескерисинче, ишке жарабайт деген бөлүмдөрдүн негизи өтө маанилүү функцияларды башкараары, иштеген бөлүктөрдү оңдоодо өтө чоң мааниге ээ экени аныкталды.145 Болгондо да, генетика илими ДНКнын функцияларын аныктоодо али жаңы гана эмгектеп жатат.

2002-жыл 13-майдагы Nature Genetics журналында жарык көргөн бир макалада др. Жон В. Моран менен командасы калдык ДНКнын кыймылдуу бөлүктөрүнүн геном үчүн оңдоо кызматын көрсөткөн ДНК бөлүктөрү экенин айтышты.146 Булар геном айланасында кыймылдай алат жана сөз операциясы учурунда копияла койго (copy paste) окшогон бир ишти жасап өз копияларын чыгарышат. Бул өзгөчөлүк ДНКнын жуп спиралы бөлүнүп баштаганда абдан пайдалуу. Жуп спираль клеткага химикаттар аралашканда же кандайдыр бир басым болгондо жарылып, клетка өлүмүнө себеп болушу мүмкүн. Калдык ДНК деп айтылган бөлүмдүн бул бөлүктөрү геном ичинде кыдырып жүрүшөт жана мындай бөлүнүүлөрдү аныкташат; мындай бир нерсени көргөндө өздөрүн ортого салышат жана бул аймакты кайрадан бириктиришет.147

Эволюционист булактарда жандыктардагы кээ бир органдар эч ишке жарабайт деген пикирлер көп айтылат жана булар ал жандыктардын аталарынан мураска калган, бирок колдонулбаган органдар дешет. Мисалы адамдагы аппендицит (appendiks) же куймулчак көп жылдар бою «керексиз (сокур) орган» деп саналып келген. Бирок акыркы илимий изилдөөлөр бүт бул органдардын маанилүү функциялары бар экенин көрсөттү. Эволюционисттер 20-кылымдын башында чыгарган «керексиз органдар тизмеси» учурда толугу менен кыйратылды. Эволюционист Scadding айткандай, «биология илими өнүккөн сайын, керексиз органдар тизмеси да барган сайын азайган» жана аягында жок болгон.148 (терең маалымат үчүн караңыз: Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni (Жашоонун чыныгы тамыры), Araştırma Yayıncılık). Ошол сыяктуу, эволюционисттер айткан «калдык ДНК» түшүнүгү, б.а. ДНКнын көп бөлүгү ишке жарабайт деген пикир да жаңы ачылыштар тарабынан кыйратылды.

Адам геному долбоору жана башка генетикалык изилдөөлөр натыйжасында гендердин протеин өндүрүшү учурунда бир-бири менен дайыма таасирлешүүдө болоору аныкталды. Бул өндүрүш учурунда бир гендин башка ДНК бөлүмдөрүнөн көз-карандысыз иштебеши аныкталды. Учурда илимдин жеткен чеги бир гендин иштеши учурунда, өзгөчө протеин коддоону баштоо баскычында, гендерди түзбөгөн ДНК бөлүмдөрүнүн ал генди жөнгө салаарын көрсөттү. Ошондуктан, изилдөө жыйынтыктарын жакшы билген эч бир илимпоз «калдык ДНК» түшүнүгүнө учурда маани бербейт.

Негизи ДНКнын калдык деп айтылган бөлүктөрүнүн дайыма иш-аракет абалында экени жана али белгисиз ар кандай функцияларга ээ экени, эволюционисттер жактырбаса да, көптөн бери айтылып келген бир чындык эле. Science журналында 1994-жылы жарык көргөн «Калдык ДНК өз тилинде сүйлөп жатабы?» аттуу кабарда149 Гарвард медицина факультетиндеги молекулярдык биологдор жана Бостон университетинин физиктери муну ачыкка чыгарышкан. Ар кайсы жандыктардан алынган 50.000 база жубун камтыган 37 ДНК тизмегине жасаган изилдөөлөрү натыйжасында адам ДНКсында 90% орун ээлеген «калдык» ДНКнын чынында өзгөчө бир тилде жазылганын айтышкан. Жасаган тесттери бул бөлүктөрдө бир тилге окшош өзгөчөлүктөр бар экенин ортого койгон. Алынган жыйынтыктар негизинде «калдык» деп аталган ДНКнын эч бош эмес экенин айтышкан. «Калдык ДНКдагы тилдин ишараттары» аттуу макалада болсо Бостон университетинен Евгений Стэнли (Eugene Stanley) жасаган изилдөөлөрү менен ДНК тизмектеринде адам тилине окшош сыпатта маалыматтарды камтыган өзгөчөлүктөр бар экени далилденди.150

ДНК тизмектеринин мурда, 97%ынын калдык жана ишке жарабас деп аталышынын себептеринин бири – албетте сабатсыздык эле. Кливленд университетинен эволюционист илимпоз Эван Эйхлер (Evan Eichler) муну мындайча моюнга алат:

Калдык ДНК сөзү биздин сабатсыздыгыбыздын гана натыйжасы.151

Өзү да бир эволюционист Эрнст Майр (Ernst Mayr) болсо гендер жөнүндөгү маалыматтарынын аз экенине мындайча токтолот:

Илимди чектеген олуттуу бир жагдай – бул абдан комплекстүү системалардын иштешин түшүндүрүүдөгү кыйынчылык... Бул көз-караш абдан комплекстүү жана али түшүнүлө элек генетикалык маалыматтын жөнгө салуучу механизмдерине да тиешелүү.152

Scientific American журналынын 2003-ж. ноябрындагы санында жарык көргөн «Көрүнбөгөн геном: калдыктын арасындагы кооздуктар» аттуу макалада болсо Австралия Квинсленд (Queensland) университетинде молекулярдык биобилим институтунун башчысы Жон С. Мэттиктин (John S. Mattick) төмөнкү сөздөрү орун алган:

«Түшүнүлбөгөндүктөн калдык деп аталгандар [гендер] чынында адамдын комплекстүүлүгүнүн негизи болуп калышы мүмкүн.»153

Молекуляр биолог проф. Мэттик «интрон» деп аталган жана протеин синтезине түздөн-түз катышпаган бул тизмектердин мааниси жөнүндөгү туура эмес жоромолдорго мындайча токтолот:

Мунун [калдык ДНКнын] бүт маанисин түшүнбөө... молекулярдык биология тарыхындагы эң чоң каталардын бири болушу мүмкүн.154

New Scientist журналынын 2005-ж. 19-ноябрьдагы бир кабарында болсо «калдык ДНКнын» маанисинин болжонгондон бир топ жогору болушу мүмкүн экени айтылат:

... кереметтүү абалда калдык ДНКнын гендердей –болбосо андан да жогору- мааниге ээ экени аныкталышы ыктымал... Калдык ДНКнын коюлган текчелерден кайра алынышына жол ачкан, өзгөчө нерсе эмне? Геномдорду салыштыруудан бир далил ортого чыгууда... Илимпоздор али чечмелей албаган өтө маанилүү маалыматты коддогон болушу мүмкүн. Бул болсо көбүрөөк ДНК, көбүрөөк маалымат сактоо жана комплекстүү организмдерди өндүрүү кубаттуулугу дегенди билдирет. Бир нерсе анык белгилүү. Гендерибиздин картасын чыгардык, демек эми калдыкты ачып баштоонун учуру келди.155

Адам геному долбоорунун башында турган др. Фрэнсис Коллинс болсо «калдык» ДНК деп аталган бөлүктөрдүн адамдар ойлогондой калдык эмес экенин айтат:

Көп убактан бери маалыматтын 95%ын калдык деп санап, көңүлгө албаганыбыз үчүн көңүлүм тынч эмес эле, себеби али эмне функциясы бар экенин билчү эмеспиз. Мунун калдык деп аталышынын себеби – кандай функциясы бар экенин али түшүнө элек болушубуз эле. Бирок бүт генетикалык маалымат алдыңызга тартылганда, биз «калдык» деп атаган материалдын негизи чындап ишке жарай турган бир ДНК тизмеги экенин түшүнөсүз... Ушул себептен менимче генетикалык маалыматтан «калдык» термини алып салынышы керек.156

Эволюционист генетиктер калдык ДНК деп атаган бөлүктөрдү теорияларына кыйнама бир далил катары көрсөтүүнү каалашты. Эволюционисттердин бул бөлүктөрдү «калдык» сөзү менен маанисиз көрсөтүүгө аракет кылышы жана догматик эволюция ишенимине туура келтириши илимпоздордун «калдык» деп аталган бөлүктөрдү изилдешине көп жылдар бою тоскоол болгон. Science журналында бул мындайча айтылат:

Жагымдуулугуна карабастан, «калдык ДНК» түшүнүгү илимпоздорду көп жылдар бою коддобогон ДНКны изилдөөдөн алыс кармады. Геномдор менен туш келди алектенген кичинекей бир топтон тышкары, геном таштандысын кимдин изилдегиси келсин? Бирок, кадимки жашоодогу сыяктуу, илимде да бош убактысы бар, шылдың болуу рискине макул болгон жана популярдуу эмес тармактарды изилдегендер бар. Алардын урматында калдык ДНК көз-карашы, өзгөчө кайталанган бөлүктөр, 1990-жылдардын башында өзгөрүп баштады.157

Эволюция теориясынын илимий туюктарын көп эмгектери менен ортого койгон др. Пол Нельсон (Paul Nelson) болсо «Калдык сатуучусу эми калдык сатпайт» темалуу макаласында калдык ДНК түшүнүгү жөнүндө мындай дейт:

Карл Саган (Carl Sagan) Shadows of Forgotten Ancestors (Унутулган аталардын көлөкөлөрү) аттуу китебинде «генетикалык таштандынын» ДНКдагы «ашыкчалардын, кекечтенүүлөрдүн (керексиз кайталоолор) жана копия кылынбаган бош нерселердин» жашоонун негизинде терең кемчиликтер бар экенин далилдейт деген. Мындай жоромолдор мурда биология китептеринде көп кездешчү, бирок эми мындай жоромолдор жасалбай калды. Эмне үчүнбү? Себеби эми генетиктер генетикалык таштанды катары белгилүү болгон бөлүктөрдүн функцияларын ачышууда.158

Хелен Пирсон (Helen Pearson) «Калдык ДНК өтө маанилүү бир рольду ортого койууда: түшүнүксүз генетикалык тизмектер өтө маанилүү көрүнөт» аттуу макаласында мындай дейт:

Илимпоздор сырга толо бүт омурткалуулардын өмүрүн улантышында абдан чоң мааниге ээ ДНК бөлүктөрүнөн турган бир коллекцияга карап табышмакты чечмелешүүдө. Бирок булардын функциялары толугу менен белгисиз... бул бөлүктөр эч бир протеин коддобогон геномдун кенен бөлүмдөрүндө турат. Бул бөлүктөрдүн болушу көбүнчө калдык ДНК деп аталып маани берилбеген бул аймактардын маанисинин бир адамдын божомолунан бир топ жогору болушу мүмкүн деген багытта далилдерди көбөйтүүдө.159

Perlegen илимдери фирмасында ДНКнын калдык деп аталган бөлүктөрүн изилдеген др. Келли А. Фрейзер (Kelly A. Frazer) «Бул [табылгалар] адамдардын кызыгуусун ойготот. Бул адамдарды таң калтыруучу нерселерден.» десе, Cambridge Broad институтунан генетик Керстин Линдблад-Тох (Kerstin Lindblad-Toh) жасалган изилдөөлөр жөнүндө «булар айсбергдин үстү гана» дейт.160

DNA’nin Keşfedilmeyi Bekleyen Kısımları, Yaratılıştaki Mucizelerden Biridir

DNA'nın kopyasını taşıyan mesajcı RNA üzerinde iki ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar, “ekzon” denilen protein kodlayan kısımlar ve “intron” denilen protein kodlamayan kısımlar. İntronlar görevleri daha yeni yeni anlaşılmaya başlanan uzun DNA şeritleridir. Mesajcı RNA üzerindeki protein kodlamayan ve araya giren bu kısımlar, kesim enzimleri tarafından kesilerek aradan çıkarılır. 1977'de keşfedilen intronlar, protein kodlayan talimatların arasına girdikleri için önceleri “araya giren (intervening) genler” olarak adlandırıldılar. Science dergisinde yayınlanan “Hurda DNA'da Hazine Avcılığı” makalesine göre, şu an intronların “hücrenin yaşamı için hayati öneme sahip farklı bir DNA bölümünün kompleks karışımı” olduğu kabul edilmektedir.1 Ayrıca haberde intronların fonksiyonları öğrenildikçe, bunların kanser tedavisinde tümör belirleyici olarak kullanılmalarının söz konusu olabileceği de bildirilmektedir. İntronlardaki değişikliklerin kanser oluşumu ile doğrudan ilgili olduğuna dair bulgular, intronların insanın hayatındaki öneminin göstergesidir.

1- R. Nowak, “Mining Treasures from 'junk DNA”, Science, 1994, cilt 263, s. 608; Jerry Bergman, “The Functions of Introns: From Junk DNA to Designed DNA”, 18 Kasım 2001; http://www.rae.org/introns.html

dna

1. (DNA'nın protein kodlayan kısımları)
2. (DNA'nın protein kodlamayan kısımları)
3. (DNA'nın protein kodlayan kısımları)
4. Kesim Bölgesi
5. Kesim Bölgesi
6. Spliceosome denilen kesim enzimleri devreye girer.

7. Aradan çıkarılan ve protein kodlamasına girmeyen kısım -intron- eskiden cehaletle hurda zannedilirken, günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.
8. Spliceosome enzimleri protein kodlamayan kısımları -intronları- keserek aradan çıkarırlar. Kesim sonrası kalan parçalar- ekzonlar- birbirlerine eklenir.

Бул табылгаларга карабастан, эволюционисттердин көпчүлүгү максатына туура келген «калдык ДНК» түшүнүгүн көпкө чейин жактоону улантышты. Эволюционисттер өз көз-карашына калп далил көрсөтүү үчүн колдонгон ДНК түшүнүгү да жок болду. ДНКга жасалган көп изилдөөлөр, бул ДНК бөлүктөрү өтө чоң мааниге ээ болгону үчүн, керектүү, пайдалуу ДНК бөлүктөрү экенин далилдеди. Ошентип дарвинисттердин дагы бир одоно жаңылыштыгы илим адабиятына кирди.

Митохондриялык Обо (Ева) Гипотезасынын Жараксыздыгы

Клетканын ичинде протеиндерден турган митохондрия бир электрдик станция сыяктуу иштейт жана клетка муктаж болгон энергияны өндүрөт. Бул станцияларда азыктардан алынган химиялык энергиялар клетка колдоно алчу ATP деп аталган энергия пакеттерине айлантылат. Клетка ичинде жашоону камсыз кылган бүт окуялар митохондрияларда өндүрүлгөн, колдонууга даяр ушул энергияга пакеттери урматында ишке ашат. ДНК клетка ядросунда болуу менен бирге, энергия өндүрүш борборлору болгон бул митохондрияларда да болот.

Митохондрияларда митохондриялык ДНК (mtDNA) болот. Эволюционисттер митохондриялык ДНКлардын тукум куучулук менен ар түрдүү болушун бир «эволюция» деп жоромолдошот жана бул гипотезаны «молекулярдык саат» деп аталган башка бир гипотеза менен бириктиришет. 1965-жылы чыгарылган молекулярдык саат гипотезасы нуклеотид жана протеиндердеги тизмекте убакыт ичинде белгилүү аралыктар менен өзгөрүүлөр болоорун айткан. Бул гипотезага таянып, mtDNA өзгөрүүлөрү анализ кылынган жандыктардын орток бир атадан качан бөлүнгөнүн табууга болот деп кабыл алынган.

Бирок муну mtDNA'да жайгашкан жана жандыктарды белгилүү убакыт аралыктары менен өзгөрүүгө дуушар кылган бир саат механизмасы бар деп түшүнбөш керек. Бир жандыктын фоссилдешкен сөөктөрү абдан бат бузулчу ДНК молекулаларын камтыбайт. Ошондуктан ДНК молекуласына таянып табият тарыхын изилдөө мүмкүн эмес. Бул анализдер – эволюционисттердин жандыктар тарыхын өз гипотезаларына мажбурлуу түрдө ылайыкташтыруу аракеттери.

Эволюционисттер бул стереотипке таянып эволюция санжыра дарагынын кайсы датада каерде башталганын аныктоого аракеттенишкен. Митохондриялык ДНКдагы ар түрдүүлүк эң көп африкалыктарда кездешкендиктен, алардын урпагы эң байыркы деп чечишкен. Мунун натыйжасында учурда жашаган бүт адам расалары 130.000 жыл мурда Африкада жашаган бир аялдан төрөлгөн, бул аял болсо «эволюция» менен пайда болгон, хомо сапиенстин алгачкы өкүлү дешкен.

Бул аял менен байланыштуу божомолдор митохондриялык ДНК анализдерине таянгандыктан, бул ойдон чыгарылган аял «митохондриялык Обо» деп аталууда. Бирок бул эмгекте колдонулган ыкма объективдүү илимий көз менен каралганда, алгачкы адамдарга тиешелүү тарых же географиялык жерди аныктоодо колдонууга болбошу оңой гана көрүнөт. Эволюционисттер таянган гипотезалар – далилденбеген, эксперимент жана байкоолор менен тастыкталбаган пикирлер. Бул гипотезанын илимий бир мааниси жок экени учурда эволюция теориясын жактаган көп илимпоз тарабынан да кабыл алынууда.

Атактуу Nature журналынын редактор кеңешинен Генри Джи (Henry Gee) «Африка бейиши үстүндөгү статистикалык булут» аттуу макаласында митохондриялык ДНК (mtDNA) изилдөө жыйынтыктарын «тантырактык, маанисиз маалымат» деп баалаган.161 Джинин макаласында колдогу 136 mtDNA сериясы каралганда, сызылган санжыра дарактарынын санынын 1 миллиарддан ашаары айтылган. Б.а. жасалган бул эмгекте 1 миллиарддай туш келди санжыра дарагы көрмөксөн болунуп, шимпанзе менен адамдын «орток эволюциялык» өтмүшү бар деген гипотезага ылайыктуу бир санжыра дарагы тандалган.

Баарынан мурда, бүт бул гипотезалар эволюция теориясына эч кандай илимий далил болбойт. Мисалы, молекулярдык саат анализи боюнча, адам менен шимпанзе 10 миллион жыл мурда бир-биринен бөлүнгөн болушу керек деп айткан бир эволюционист башынан эле эки жандык эволюциялык тууган деген ишенимге далилсиз ишенип алган. Бул жерде чыкпас айлампа ичинде ойлонушууда жана гипотезалар үстүнө курулган мындай эмгектер убакыт жоготуудан башка эч нерсеге жарабайт.

Вашингтон университетинен генетик Алан Темплтон (Alan Templeton) болсо ДНК серияларына таянып, адамдын тамырына тарых жазуунун мүмкүн эмес экенин айткан. Себеби ДНКлар адам коомдору арасында абдан аралашып кеткен.162 Бул абал математикалык жактан каралганда, санжыра дарагында жалгыз бир адамга тиешелүү mtDNA'ны да айырмалоо мүмкүн эмес деген мааниге келет. Бул гипотезанын ээлери да моюндарына алышкан. 1992-жылы бул изилдөөнү кайталаган топтон Марк Стоункинг (Mark Stoneking) (Пенсильвания штаттык университети) Science журналына жазган бир катта «Африкалык Обо» пикиринин жараксыз экенин кабыл алган.163

Мындан тышкары, митохондриялык ДНК анализи митохондрия эне жагынан гана берилет, натыйжада митохондриялык ДНК бөлүктөрүндөгү өзгөрүүлөрдү эне, тайэне, чоң тайэне ж.б. каналы менен эң байыркы атага чейин изилдөөгө болот деп кабыл алынып жасалат. Бирок митохондрия энеден гана берилет деген пикир учурда бир жомок гана. Себеби митохондриянын атадан да берилээрин көрсөткөн илимий табылгалар бар. Атактуу New Scientist журналында «Митохондрия энеден да, атадан да берилет» темалуу кабарда даниялык бир оорулуунун митохондрияларынын 90%ын атасынан алганы айтылган. Демек эволюция сценарийлерине колдоо деп көрсөтүлгөн бүт mtDNA изилдөөлөрүнүн чынында эч мааниси жок экени ачыкка чыкты. New Scientist журналында бул мындайча айтылат:

Эволюция биологдору түрлөрдүн бир-биринен бөлүнүшүнө митохондриялык ДНК тизмектериндеги айырмачылыктарга таянып дата беришкен. Митохондриялык ДНКнын кээ-кээде болсо да атадан берилиши изилдөөлөрүнүн көпчүлүгүн жараксыз кылууга жетиштүү болот.164

Белгилүү Nature журналы эволюционист бир журнал болсо да, бул табылгалардын «митохондриялык ДНК гипотезаларын жараксыз кылаарын» моюнга алган:

Митохнодрия берилишинде атадан өткөн ДНК ыктымалдыгы тарыхтан мурдакы окуяларга убакыт коюуда адамдын митохондриялык ДНКсынан пайдаланылган көптөгөн эволюциялык жана молекулярдык антропологиялык эмгекти кайрадан карап чыгуу керек деген мааниге келиши мүмкүн.165

mitokondri

A. HÜCRE

1. Kromozom
2. Çekirdek

3. Mitokondri
4. Nükleer DNA
5. Mitokondriyel DNA

DNA, hücre çekirdeğinde bulunmasının yanı sıra, enerji üretim merkezleri olan bu mitokondrilerde de bulunur.

Аягында, Annals of Human Genetics журналында чыккан бир макалада бүгүнкү күнгө чейин басылган бүт митохондриялык ДНК анализдеринин жарымынан көбүнүн туура эмес экени билдирилген.166 Кабар боюнча, эволюционисттер колдонгон митохондриялык ДНК маалымат банктары туура эмес алынган маалыматтарга таянган эле. Петер Форстер (Peter Forster) аттуу изилдөөчү ортого койгон бул абалды Nature журналы мындайча кабар кылган:

Каталар ушунчалык көп, генетиктер адам популяциялары жана эволюция изилдөөлөрүндө туура эмес жыйынтыктарга барышууда... эволюция дарактары жөнүндөгү туура эмес-изилдөө ыкмасы бул каталардын болжонгондон көп экенин көрсөтүүдө.167

Ошентип, Форстердин бул жыйынтыгы менен бирге эволюционисттер изилдөөлөрүндө колдонгон статистикалык маалыматтардын ишенимсиздиги андан да бекемделген. Көрүнүп тургандай, учурда жашаган адамдардын гендерине карап, толугу менен туура эмес бир ыкма менен жасалган жана эволюционисттик стереотиптер менен гана жоромолдонгон генетикалык анализдер эволюцияга бир далил эмес. Митохондриялык ДНК анализдеринин логикасыздыгын далилдеген так илимий далилдер бул тармактагы эволюционист көз-караштарды жокко чыгарууда. Чындап ишке ашкан бир эволюциялык процесс болбогондуктан, бүт баары өз оюнан бир сценарий чыгарууда. Митохондриялык Обо гипотезасы да оор соккуларды алып, илим тарыхына көмүлгөнү калган эволюция теориясын күч менен сактап калуу аракеттеринин бири.

Өзүмчүл Ген, Аң-Сезимдүү Ген Көз-Караштарынын Жараксыздыгы

Дарвинисттердин ойдон чыгарган сөздөрүнүн дагы бири – бул «өзүмчүл ген теориясы (ген тандалуу теориясы)». Бул теория боюнча, белгилүү ген түрлөрү өмүрүн улантуу жана көбөйүүдө жакшыраак жандыктарды жасап же өнүктүрүп, өзүнүн өмүрүн улантуу мүмкүнчүлүгүн өстүрүшүүдө. Ушул себептен өз гендерин кийинки урпактарга өткөрүүдө жакшыраак болгон, өсүмдүк жана жаныбар өндүрө алган ген түрлөрүнүн дүйнөгө өкүмчүлүк кылаары айтылат.168

Теориянын жараксыздыгына өтүүдөн мурда, теорияны кыскача кароодо пайда бар. Ген тандоочулугу философтор редукционизм деп атаган ой жүгүртүүгө бир мисал. Редукционисттер, адам акылын да кошо, бүт нерсени затка таяганга болот дешет. Бирок мурдакы бөлүмдө терең каралгандай, «жашоо заттан гана турат» деген көз-караш апачык бир жаңылыштык. Ошондуктан бул философияны адамга тууралаган жана эволюция теориясынын күчтүү жактоочусу Ричард Доукинстин (Richard Dawkins) сөздөрү да туура эмес, ал тургай, тантырактык. Доукинстин ою боюнча: «биз өмүрдү улантуучу машиналарбыз, гендер деп аталган өзүмчүл молекулаларды коргоо үчүн сокур программаланган робот каражаттарбыз.»169 Ричард Доукинс "The Selfish Gene" (Өзүмчүл ген) аттуу китебинде бүт жандыктар негизи «өзүмчүл, өз кызыкчылыгын ойлогон жана өзүн көбөйтүп өмүрүн улантууга аракет кылган гендерден гана турат» жана «жашоонун жалгыз максаты – бул ДНКнын өмүрүн улантышы» дейт. Бирок бул пикирдин эч негизи жок жана абдан акылсыз бир гипотезага –гендердин бир акылы, аң-сезими жана ал тургай «кыял-жоругу» бар деген гипотезага- таянат. Бул – учурдагы материалист редукционизмдин канчалык туура эмес жыйынтыктарга барышы мүмкүн экендигинин бир көрсөткүчү.

Бул гипотезанын аңкоолугун көрүү үчүн болсо гендердин эмне экенин эстөө жетиштүү: гендер – бул бир-бирине уланган жана өзгөчө бир «кабаттоо жана пакеттөө» ыкмасы менен кысылган ДНК бөлүктөрү. ДНК болсо, мурдакы бөлүмдөрдө терең каралгандай, белгилүү бир кодду камтый турган абалда бир-бирине уланган узун ири бир молекула. Албетте, сокур жана аң-сезимсиз атомдордун биригишинен турган бир молекуланын «өзүмчүл» болушу, «өзүн көбөйүү аркылуу көбөйтүүнү максат кылышы» же башка бир аң-сезимдүү максатка ээ болушу мүмкүн эмес. ДНК – негизи бир атомдор чынжыры, жана эч бир атом акыл жана аң-сезимге, өзгөчө «өзүмчүлдүккө» ээ эмес. Ошондуктан Доукинс чыгарган «өзүмчүл ген» гипотезасы акыл жана илимге сыйбас бир жомок гана.

Австралиялык илимпоз Люси Г. Салливан (Lucy G. Sullivan) Доукинсти «жазгандарынын жасалма-илимий теориялардын бутактанышына жол ачканы жана адабияттын темасы боло турган темалардын илимге киришине себеп болгону» үчүн сындаган.170 Гарвард университетинен эволюция генетиги Ричард Левонтин (Richard Lewontin) Доукинсти «базарда саткан жомоктору туура эмес же чындыкка туура келбес пикирлерге орун берген» авторлор арасына кошкон:

Жетиштүү далилге таянбаган пикирлер илим литературасын, өзгөчө популярдуу илим литературасын толтурууда. Карл Сагандын «илимдин популярдашуусуна салым кошкон эң жакшы заманбап жазуучулар тизмеги Е. О. Уилсон, Льюис Томас жана Ричард Доукинсти камтыйт; булардын баары базарда саткан жомокторунун ичинде тастыкталбаган же чындыкка каршы пикирлерге орун беришкен.171

Доукинс өзү да кылганынын бир жактуулук экенин, гипотезасынын илимий бир гипотеза эмес экенин моюнга алуу менен булардын баарын пропаганда максатында жасаганын көрсөтүүдө. The Extended Phenotype (Кеңейтилген фенотип) аттуу китебинин биринчи бетинде мындай деп жазат:

Бул эмгегим уятсыз бир жактуулук. Жаныбар жана өсүмдүктөргө кароо жана кылгандарын эмне үчүн кылганына кызыгуу үчүн белгилүү бир ыкманы жактагым келип жатат. Мен жактаган нерсе – жаңы бир теория, тастыктала турган же жокко чыгарыла турган жаңы бир гипотеза же болбосо божомолдору менен ишке жарай турган бир модель дагы эмес.172

Эволюционисттер адамдын рухунун бар экенин кабыл алгылары келбегендиктен, адамды бир зат жыйындысы катары гана карашууда, жана ошондуктан бул зат жыйындысынын бир жерине кандайдыр бир жол менен аң-сезим таңуулоого аракет кылышууда. Гендерге аң-сезим таңуулай турганчалык тантырак бир пикирди чыгарышы болсо канчалык кыйын абалда калгандыгынын бир көрсөткүчү. Илгери тактадан же таштан жасалган путтарда (идолдордо) акыл менен аң-сезим бар деп ойлогон путпарасттардын ордун бүгүн молекулаларда, бул молекулаларды түзгөн жансыз атомдордо акыл менен аң-сезим бар деп ойлогон эволюционисттер ээледи.

Бул жалган ишенимдин натыйжасында зомбулук, зордуктоо, кол салуу, жырткычтык, кызганычтык сыяктуу мүнөздөр адамдарга «айбан» аталарынан мураска калган жана мындай иштер эволюциянын табигый бир натыйжасы деп жакталууда. Бул пикирдин түбүндө болсо адам гендерден турган бир машина, гендер болсо аң-сезимдүү бир нерсе имиш сыяктуу тынымсыз «эволюциялашуу жана өмүрүн улантуу» максатын көздөйт деген эволюционист бир жалган ишеним турат.

Бир китептин «өзүмчүл» болушу, «өзүн төрөө жолу менен көбөйтүүнү максат кылышы» же кандайдыр бир аң-сезимге ээ болушу мүмкүн эмес болгон сыяктуу, ДНКнын да андай болушу мүмкүн эмес. Себеби ДНК – аң-сезимсиз жана жансыз атомдордон турган бир молекула чынжыры, жана эч бир молекула акыл менен аң-сезимге ээ эмес. Мындан тышкары, израилдик илимпоз Жеральд Л. Шредер клетканын бөлүнүп ДНКсын беришинин, алар жактагандай өзүмчүлдүк менен эмес, жан аябас бир иш-аракет экенине көңүл бурууда:

Мейоз бөлүнүүнүн чечилбеген тараптарынын бири – бул клетканын жан аябас табиятта болушу. Бир клетка эмне үчүн хромосомалык маалыматынын жарымынан баш тартып, өндүрүлө турган клетканын өзүнүн копиясы болбошуна кепилдик берген бир келишимге өз каалоосу менен катышсын? Мен бул жан аябастык өзүн-кыйратууга ишарат кылат деп ойлойм. Себеби бир «ата-эненин» хромосомаларын башка бирөөнүн хромосомалары менен аралаштырышы - ата-эне балада кайрадан толугу менен жашабаганы үчүн, кандайдыр бир мааниде өзүн-кыйратууну билдирет. Бүтүндөй өзүмчүл болгон бир клетканын бул жерде да өзүмчүлдүк кылышы эч таң калыштуу болмок эмес... Индивид мейоз бөлүнүүдөн эчтеке утпайт.173

Ошондуктан өзүмчүл ген көз-карашынын чындыкка эч тиешеси жок жана бул пикир кыялдануу гана. Адамдарды айбан деп сыпаттаган, бир адамды гендерин алып жүрүүгө жана кийинки урпакка берүүгө жооптуу бир робот сыяктуу гана көргөн дарвинисттик көз-караш 20-кылымда абдан көбөйгөн зомбулуктардын, геноциддердин, заалымдыктардын, ахлактык бузулуунун да эң чоң себепчиси болду. Себеби мындай көз-караш бүт заалымдыктарга, зомбулуктарга, ахлаксыздыкка калп «илимий» бир фундамент түздү. 20-кылымдын эң чоң кыргындарын жасаган Гитлер да өзүнө дарвинизмди колдоо катары көрсөткөн. Ойдон чыгарылган «жогорку расадан» башка расалардын жашашы кажет эмес деген, аларды өлтүрүүнү айбандарды өлтүрүүгө теңеген Гитлерге заалымдык жана зомбулукта колдоо көрсөткөн да дарвинизм болгон.

Адамдар генетикалык жактан зомбулукчу, таш боор, атаандашчы, өзүмчүл, киши өлтүргүч болушу мүмкүн деп жактаган дарвинизм бүт кылмыштарды кадыресе көрсөтүү үчүн колдонулган бир тантырак пикир. Ар адам Аллах ага үйлөгөн рухту алып жүрөт жана аны жоктон жараткан Раббибиздин алдында жоопкерчиликке ээ. Аллах Куранда өзүн ээн баш элестеткендерге жаратылышын жана өлүмдөн кийин кайра тирилтилээрин мындайча билдирүүдө:

Адам «өз башымча жана жоопкерчиликсизмин» деп ойлойбу? Өзү куюлган маниден бир тамчы суу эмес беле? Анан бир алак (эмбрион) болду, анан (Аллах аны) жаратты жана бир «көрктүү калып берди.» Ошентип андан эркек жана аял кылып жуп жасады. (Андай болсо Аллах) Өлүктөрдү тирилтүүгө кудуреттүү эмеспи? (Кыямат Сүрөсү, 36-40)

manzara

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine,
İnsanların (gerçek) İlahına;
(Nas Suresi, 1-3)

Жыйынтык

Идеологиялык тынчсыздануулардан арылып, эволюционисттердин бир жактуу жоромолдорунан көз-карандысыз иштеген бир илим, албетте, ылдам өнүгүп баштайт. Логика, акыл жана илим көрсөткөн багытта чындыктар эске алынса, жандуулуктун келип чыгышы «кокустук» тантырагын көздөбөстөн изилденсе, аалам жана жашоо кантип пайда болду деген суроого эң ачык жана ыкчам жооптуу алуу да мүмкүн болот. Ушундайча чыныгы илимдин жолу ачылып, илимий өнүгүүлөр ылдамдап, жасалма далилдерди чыгаруу үчүн эмгек, убакыт жана акча коротулбайт, жана илим кокустук деген логикасыз, карама-каршылыктарга толо түшүнүктөрдү, тантык пикирлерди жактоо сыяктуу пайдасыз максаттардан кутулган болот. Бир аятта Раббибиз мындайча буюрууда:

«Жана, албетте, бизден Мусулмандар да бар, зулумдук кылгандар дагы. (Аллахка) Моюн сунгандар, алар «чындыкты жана туураны» изилдеп-тапкандар.» (Жин Сұрөсү, 14)

Булактар

145. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-05/uomh-pop051002.php

146. Denyse O'Leary, By Design or By Chance?, Castle Ovay Books, Kanada, 2004, s. 235.

147. Denyse O'Leary, By Design or By Chance?, Castle Ovay Books, Kanada, 2004, s. 235.

148. S. R. Scadding, "Do Vestigial Organs Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, cilt 5, Mays 1981, s. 175.

149. Elizabeth Pennisi, "Does Nonsense DNA Speak Its Own Dialect?", Science News, cilt 164 , 10 Aralk 1994.

150. Michael J. Denton, Nature's Destiny, Free Press, New York, 1998, s. 290; ["Mining Treasures form Junk DNA", Science, 4 Şubat 1994; "Hints of a Language in Junk DNA", Science, 25 Kasım 1994].

151. Gretchen Vogel, " Objection #2: Why Sequence the Junk?", Science, cilt 291, no. 5507,16 Şubat 2001, s. 1184.

152. Ernst Mayr, This is Biology, The Science of the Living World, The Belknap Press of Harvard University Press, 7. baskı, ABD, 1999, s. 105.

153. W. Wayt Gibbs, "The Unseen Genome," Scientific American, Kasım 2003, s. 53.

154. W. Wayt Gibbs, "The Unseen Genome," Scientific American, Kasım 2003, ss. 49-50.

155. "The Word: Junk DNA", New Scientist, 19 Kasım 2005.

156. Francis S. Collins, "Faith and the Human Genome Project", Perspectives on Science and Christian Faith, cilt 55, no. 3, Eylül 2003, s. 147.

157. Wojciech Makalowski, "Not Junk After All", Science, 23 Mayıs 2003, cilt 300, no. 5623, ss. 1246-1247.

158. Paul Nelson, "The Junk Dealer Ain't Selling That No More", 1997; http://www.arn.org/docs/

odesign/od182/ls182.htm#anchor569108

159. Helen Pearson, "'Junk' DNA reveals vital role: Inscrutable genetic sequences seem indispensable", 7 Mayıs 2004; http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=956

160. Helen Pearson, "'Junk' DNA reveals vital role: Inscrutable genetic sequences seem indispensable", 7 Mayıs 2004; http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=956

161. Henry Gee, "Statistical Cloud over African Eden", Nature, 13 Şubat 1992, cilt 355, s. 583.

162. Marcia Barinaga, "'African Eve' Backers Beat a Retreat", Science, 7 Şubat 1992, cilt 255, s. 687.

163. S. Blair Hedges, Sudhir Kumar, Koichiro Tamura, Mark Stoneking, "Human Origins and Analysis of Mitochondrial DNA Sequences", Science, 7 Şubat 1992, cilt 255, ss. 737-739.

164. Danny Penman, "Mitochondria Can Be Inherited From Both Parents", New Scientist, 23 Ağustos 2002; http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992716

165. Eleanor Lawrence, "Fathers Can Be Influential Too", 18 Mart 1999: http://www.nature.com/nsu/990318/990318-5.html

166. P.M. Forster, "To Err is Human", Annals of Human Genetics, Ocak 2003, cilt 67, no. 1. ss. 2-4.

167. Carina Dennis, "Error Reports Threaten to Unravel Databases of Mitochondrial DNA", Nature, 20 Şubat  2003, cilt. 421, ss. 773-774.

168. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, InterVarsity Press, Illionis, 1997, s. 69.

169. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, InterVarsity Press, Illionis, 1997, ss. 69-70.

170. http://www.arn.org/docs/odesign/od171/ls171.htm

171. Richard Lewontin, "Billions and Billions of Demons", review of "The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark" by Carl Sagan, New York Review, 9 Ocak 1997, ss. 28-32.

172. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, W. W. Norton, New York, s. 1.

173. Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 80-81.

13 / total 15
You can read Harun Yahya's book Дарвин Днкны Билгенде online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."