< <
8 / total: 13

Клетка Мембранасы

Башында илим чөйрөлөрүндө эң кичине жандык бирдиги катары клетка кабыл алынган эле. Бирок кийинчерээк клетканы орогон жана көлөмү жагынан андан бир топ кичине болгон клетка мембранасы изилдөөчүлөрдүн алдына жаңы бир жандык түрүндөй болуп чыкты. Себеби клетканы толук ороп турган бул мембрана (кабыкча) бир жандыктын, болгондо да, аң-сезимдүү бир жандыктын, б.а. адамдын негизги өзгөчөлүктөрүнөн болгон чечим алуу, эстөө, анализ кылуу сыяктуу касиеттерди көрсөткөн. Калыңдыгы 1 милиметрдин жүз миңден бириндей болгон бир мембрана мындай касиеттерге кантип жеткен?

hücre zarı, fosfolipit, yapısı

1. Water

2. Lipid  Membrane

Figure 6.1
The phospholipid structure of the cell membrane, only one hundred-thousandth of a millimeter thick.

Биз өмүр бою эч сезбестен жашаган бул мембранадан 100 триллион даанасы тынымсыз денебизде чечимдер алып, азыр да аларды турмушка ашырышууда.

Клетка мембранасы клетканын айланасын чектеп турган бир жапкыч. Бирок кызматы клетканы ороп туруу менен эле чектелбейт. Ал мембрана коңшу клеткалар менен байланышты камсыз кылат, жана эң негизгиси, клеткага кирип-чыгууларды өтө кылдат көзөмөлдөйт. Ушунчалык ичке болгондуктан, кадимки микроскоп менен эмес, электрондук микроскоп менен гана айырмалана алат. Курамынын кош тараптуу май катмары менен катмардын бетинде ар кайсы жерде жайгашкан белоктордон тураары аныкталган. Бир жандыктын касиеттерин көрсөтүү менен эле чектелбестен, бул мембрана жогорку чечим алуу жөндөмү, эс-тутуму жана акылы себебинен клетканын мээси деп кабыл алынат. Эми май жана белок сыяктуу аң-сезими жок молекулалардан турган бул ичке кабыктын жасаган иштерин, б.а. аны «жандуу» жана «акылдуу» дедирткен өзгөчөлүктөрүн карайлы.

Алгач ушунча ишти жасай алган клетка мембранасынын түзүлүшүнө бир көз жүгүртөлү. Мембрана кош тараптуу, ичти да, сыртты да караган май молекулаларынан турган учу-кыйырсыз бир дубалга окшошот. Бул май бөлүкчөлөрүнүн арасында клеткага кирип-чыгууну камсыз кылган эшиктер менен мембрананын сырткы чөйрөнү таанышын камсыз кылган сезгичтер (кабылдагычтар) бар. Ал эшиктер менен кабылдагычтар белок молекулаларынан жасалган. Клетка дубалынын бетинде жайгашышат жана клеткага болгон бүт кирип-чыгууларды өтө кылдат көзөмөлдөшөт.

Контроль Кимде?

pankreas, hücre, hücre zarı

A. Cell Surface
B. Cytoplasm

1. Oligosaccharide group
2. Recognition protein
3. Channel protein

4. Transport protein
5. Electron-transport proteins
6. Receptor protein
7. Cholesterol
8. Phospholipid

Figure 6.2
Cell membrane of a pancreatic cell (right). In the above diagram, the mosaic model of this membrane is magnified. 

Клетка мембранасынын биринчи кызматы – бул клетканын органеллдерин ороп, чогуу кармап туруу. Бирок мындан алда канча татаал дагы бир жумушту жасайт; ал органеллдердеги процесстер менен клетканын өмүрү уланышы үчүн керектүү заттарды тышкы чөйрөдөн камсыз кылат. Клетканын сыртындагы чөйрөдө сансыз химиялык заттар бар. Ал алардын арасынан клеткага керектүүлөрүн таанып, ошолорду гана ичкери киргизет. Өтө сарамжалдуу; клеткага керектүү көлөмдөн ашыкчасын эч качан киргизбейт. Муну менен эле чектелбейт; бир тараптан клетканын ичиндеги зыяндуу калдыктарды заматта аныктап, эч убакыт жоготпостон аларды сыртка чыгарат. Мембрананын дагы бир кызматы – бул мээден же дененин ар кайсы аймактарынан гормондор аркылуу алып келинген кабарларды тездик менен клетканын борборуна жеткирүү.

Бул иштерди жасай алышы үчүн клетканын ичиндеги бүт иш-аракеттерди жана болуп өткөндөрдү билиши, керектүү же ашыкча заттардын тизмесин чыгарышы, запастарды контрольдошу, жана жогорку бир эс-тутум жана чечим алуу жөндөмүнө ээ болушу зарыл.

Кайсы «кокустук» ушундай «акылдуу» бир май жыйындысын пайда кыла алат?...

Бүт эволюция теориясын бир өзү бир заматта кыйраткан бул суроодон да татаал бир суроо узаталы; бул процесстер учурундагы «акыл» мембранага тиешелүү бир акылбы?

Көңүл буруңуз; бул саналган иштерди жасаган – бир компьютер же робот эмес, болгону клетканын айланасын орогон, майдан түзүлгөн жана бетинин ар кайсы жеринде белоктор жайгашкан бир жапкыч (кабык) гана. Ушунчалык татаал ишти катасыз жасай алган клетка мембранасында бир ойлонуу борборун же мээ издеп да убара болбоңуз. Таба албайсыз. Себеби аты айтып да тургандай ал болгону бир «кабыкча».

Эч бир ойлонуу жөндөмү болушу ыктымалсыз болгон ушундай бир түзүлүштө мынчалык жогорку касиеттерди көрсөткөн Аллахтын адамдарга Өзүнүн бар экенин далилдеген мынчалык ачык дагы бир далилди сунушу көрүп туруп Аны тангандарды дагы бир жолу шылтоосуз калтырууда.

Клетканын Эшиктери

Клетка Мембранасында Кээде бир насос, кээде болсо бир эшик сыяктуу кызмат аткарган механизмдер бар. Алар клеткага керектүү заттарды таанып, тандап, көп аракет менен ал заттарды клетка ичине киргизишет. Бул бир сүйлөм менен айтып өтүп кете турган нерсе эмес, себеби бул процесс учурунда дагы көптөгөн кереметтер болот. Бул өткөрүү процесстериндеги көп кубулуштун сыры дагы эле чечиле алган жок. Клетка өмүрүн улантышы үчүн мембраналардан өтүшү керек болгон заттардын арасында электрон жана ал тургай, фотондор, моноатомдук протондор, иондор, суу сыяктуу кичинекей молекулалар, аминокислота жана шекер сыяктуу орто көлөмдөгү молекулалар, белоктор жана аягында ДНК сыяктуу макромолекулалык түзүлүштөр да бар. Кээде эшиктен бир топ чоң бир молекула көп аракеттер менен, көптөгөн ферменттердин жардамы менен, өтө аяр клетканын ичине киргизилет. Кээде өткөрүлө турган зат өтө турган эшиктен ушунчалык чоң болуп; бул ийненин тешигинен аркан жипти өткөрүүгө окшошот. Аны өткөрүү үчүн алгач тешик кеңейтилет, анан кайра мурдакы абалына кайтарылат. Бул процесс учурунда эшикке да, өткөн затка да, клеткага да эч бир зыян тийгизилбейт.

hücre zarı, aktif taşıma, difüzyon

1. External environment
2. Channel proteins
3.Transport proteins
4. Lipid layer
5. Electrochemical charges
6. Cytoplasm
7. Free diffusion
8. Diffusion via channels
9. Diffusion via transporters
10. Passive transport
11. ENERGY
12. Active transport

Figure 6.3
On the surface of the membrane, different gates allow different substances to be taken into the cell with the help of different enzymes. Generally, there are two types of protein gates: The first use energy for transport (active transport), selecting the necessary substances and transferring them in or out of the cell.

The second type of gates are channel proteins that open at the right time to allow a particular substance to pass through freely. No energy is expended in this transfer.

Some smaller molecules need no gate and they just pass freely through the membrane. This is called diffusion.

 

sodyum, potasyum

Figure 6.4
The working of the Sodium-Potassium (Na-K) pump.

1) The sodium ion settles in its own special gate within the cell.

2) ATP energy brings the pump to an active state.

3) The gate opens, and sodium ions are ejected outside the cell.

4) Potassium ion outside the cell settles in its gate.

5) The gate opens again with the energy provided by ATP.

6) Potassium is drawn into the cell.

hücre zarı kanalı

1. Closed
2. Open
3. External Environment
4. Gate

5. Cell membrane
6. Hydrophobic surface
7. Cytoplasm
8. Ion-selective filter

Figure 6.5
The cell membrane channels, in their open and closed state. It is not known what decides whether these channels stay open or closed.

 

hücre zarı

1. Outside The Cell
2. Solution
3. Channel Proteins
4. Outer Membrane
5. Space Between Two Membranes
6. The Periplasmic Substrate Binding Protein And The Solution It Binds To
7. Free Periplasmic Substrate Binding Protein
8. Transport Protein
9. Inner Membrane

 

 

 

Figure 6.6
In some cells, exchange of materials takes place in a number of stages. The diagram shows how a bacterial cell's double-layered membrane takes up a solution. The solution passing through the channel proteins in the first membrane is captured by a periplasmic substrate protein, found in the periplasmic space. The protein/solution complex attaches to a selectively permeable gate in the second membrane. Changes taking place in the protein's structure allow the solid substance to pass through the selective gate. With the energy acquired from a process known as ATP hydrolysis, the substance is taken into the cell.

 

hücre zarı

1. Cytochrome
2. M protein
3. L protein
4. Lipid layer
5. Cytoplasm
6. H protein

Figure 6.7
Protein gates within the cell membrane have a highly complex and superior structure. Different gates have different functions. This diagram shows the photosynthetic reaction center of a particular bacterium (Rhodopseudomonas viridis), made clearer with the help of X-rays. This gate's duty is to utilize light energy for the electron-transport reaction. It transfers an electron, using energy obtained from the sun in the form of photons, to the inside of the cell within a nanosecond (a billionth of a second). Once in the cell, the electron is captured by the electron-transport system and is made to take place in its reactions.

The protein complex is formed from the coming together of four different proteins: (L, M, H and cytochrome). The dark regions in the upper part of the diagram represent the electron-carrying proteins.

Such a highly developed mechanism for capturing just one electron for reaction in an area 250 millionths of a meter, and its taking place in a billionth of a second, are by themselves proofs of creation.

Клетканын Жутушу

Пиноцитоз жана экзопиноцитоз; Клетка өз мембранасынан чөйчөкчөлөр жасайт. Ал чөйчөкчөлөр аркылуу кампалоо жана транспорттук иштер жасалат. Пиноцитоз деп аталган процессте клетка мембранасы бир аз чукурайат, пайда болгон чуңкурдун ичине клетка сыртындагы молекулалар кирет. Ал чуңкур ичкери көздөй жакшылап сүңгүп, клетка ичине киргизилип, бир чөйчөкчө пайда кылынат. Кандайдыр бир мааниде клетка өзүнө керектүү заттарды жуткан болот.

Экзопиноцитоз деп аталган процессте болсо клетка өз ичинде бир чөйчөкчө жасайт. Калдык заттарга ал чөйчөктү толтуруп, клетка мембранасынан сыртка чыгарат. Ушундайча чөйчөкчөдөгү заттар сырткы чөйрөгө чыгарылат.

pinositoz pinositoz

1. Pinocytosis
2. Nutrient

3. Lysosome
4. Lysosomes surrounding the vesicle

1. Exopinocytosis

Figure 6.9

a) Substances are removed from the cell by the fusion of a vesicle formed within the cell with the cell membrane.

b) Necessary substances are taken into the cell with the help of a vesicle formed from the cell membrane.

Figure 6.8
Pinocytosis seen in an amoeba, a single-celled organism. The substance taken inside is digested with lysosomes, which contain digestive enzymes.

Кемчиликсиз Гармония Жана Кызматташтык

Денедеги триллиондогон клетка бир-бири менен укмуш кызматташтык кылышат. Мисалы, чачтарыңыздын баарынын бирдей узарышы баш териси клеткаларынын кызматташтыгы себептүү болот.

Мындай тыгыз байланыш клетка мембранасында жайгашкан жана башка клеткалар менен байланышты камсыз кылган атайын белоктор менен илмектерге окшогон бутактар аркылуу жасалат. Бул механизмдер адам эне курсагында бир түйүлдүк кезде эле пайда болуп баштайт. Бөлүнүү учурунда кээ бир клеткалар белгисиз себептен бир заматта башкача белокторду өндүрүп башташат. Мындай башкача өндүрүштүн натыйжасында клеткалар арасындагы түзүлүштүк айырмалар келип чыгат. Бул өзгөрүү клетка мембранасына да таасир тийгизет жана сырткы бетинде илмек сыяктуу бутактар пайда болот. Ал бутактар аркылуу өз тибиндеги клеткаларга гана тутуна алышат. Ошентип миллиардаган окшош клеткалар чогулуп органдарды түзүшөт.

Бул илмектердин эмне себептен жана кантип пайда болоору болсо эволюция теориясынын дагы бир туюгу. Себеби алар пландуу бир жаратуу бар экенин дагы бир жолу көрсөтүүдө.

Уюшкан 100 Триллион Кызматчы:

makrofaj, fagositoz

Figure 6.10
Phagocytosis – a process in which macrophages reach out and swallow many bacteria.

Бир автомобиль заводунун кантип иштээрин элестетели. Заводдогу мисалы миң жумушчунун баары дисциплиналуу жана гармонияда иштеши керек. Муну уюштуруу үчүн көптөгөн көзөмөл системасы менен башчылык чынжыры курулган. Ар бир бөлүм андан талап кылынган тетикти өндүрөт. Мисалы, бир жерде мотор бөлүктөрү, башка бир бөлүмдө болсо эшиктер жасалат. Баары кайсы продукттун каерде колдонулаарын билет. Бүт нерсе контрольдонуп турат.

Бирок, эгер ушул эле заводго машина өндүрүшүнөн эч кабары жок, такыр билими жок миң адам киргизилип коюлса жана алардан эмнени кантип өндүрүүнү өзүңөр тапкыла деп талап кылынса, чоң бир башаламандык менен хаос келип чыгаары анык.

Ал эми адам денесинде болсо миң эмес, 100 триллион «жумушчу» өтө гармониялуу иштешет. Демек булар – бир заводдогу жумушчулардан алда канча аң-сезимдүү жана билимдүү клеткалар. Алардын ичиндеги керемет процесстер эле эмес, бир-бири арасындагы координация дагы өтө укмуш. Бир-бирлерин мембраналарындагы таануу системалары менен таанышат. Ашказан клеткасы ашказан клеткасын, чач клеткасы чач клеткасын тааныйт.

Бул жерде дагы суроолор туулат: эки мембрана бир-бирин кантип тааныйт? Бул жумушчуларды ким окуткан? Кандайча болуп өз жумуштарын өтө берилүү менен жасашат?

100 триллион клетканын ар бири дене үчүн андан талап кылынганды жасайт. Ар бир клетка тынымсыз эмне кылышы керек экенин кайдан билет? Мисалы, бөлүнүшү талап кылынган аймактагы клеткаларга мээ «бөлүн» деген буйрук берет. Бул үчүн чыгарылган гормон деп аталган атайын элчилер бар. Ар бир гормон тиешелүү клеткага барып мээнин сөзүн жеткирет. Элчи клеткага келгенде кабарын клетка мембранасында жайгашкан кабылдагыч белокко билдирет. Белок алган кабарын борборго билдирет. Клетка болсо ал буйрукту түшүнүп, чечим алып, ошого жараша ишке киришет.

Сизден кайра сурайлы; бир май деңизинин бетиндеги белок аралынын берилген буйрукту түшүнүшү, аны клетканын борборуна кабар бериши, клетканын ал буйрукка моюн сунушу жана өмүрүн каерде колдонулаарын билбеген бир затты өндүрүүгө арнашы катардагы, жөнөкөй бир маалыматпы? Албетте, андай эмес.

Болгондо да, бир аз мурда да айтылгандай, мембрана бетинде жайгашкан жүздөгөн өтүү пункттары, кабылдагычтар, контролерлор баары бир-биринен кабардар, өтө гармониялуу иштешет.

Бирок булардын баары аң-сезими жок белоктор. Клетка мембранасынын бул саналган өзгөчөлүктөргө өз башынча жетпегени, бул системанын башка бирөө тарабынан жаратылганы анык.

makrofajlar, fagositoz, savunma sistemi makrofajlar, fagositoz, savunma sistemi

Figure 6.11
Macrophages (literally, "big eaters") are soldiers in the first rank of the body's defense system, swallowing and ingesting all manner of foreign agents found in the blood. Another of their duties is to alert T cells to help fight against enemies. The diagram on right shows a macrophage using its extensions to capture a bacterium. Above, a macrophage trying to engulf fat droplets that have entered the body.

Мындай бир система, албетте, бир максатта жаратылган. Мындагы максат – бул адамдын аны жараткан чексиз мээримдүү жана боорукер Аллахтын бар экенин жакшыраак түшүнө алышы. Абийирдүү жана акылдуу бир адам бул далилдерди көрүп, Аллахты жакшыраак тааныйт. Куранда ыймандуулардын мындай көз-карашы төмөнкүдөй айтылат:

Күмөнсүз, асмандардын жана жердин жаратылышында, түн менен күндүздүн алмашышында таза акыл ээлери үчүн чындыгында аяттар (белгилер) бар. Алар турганда да, отурганда да, жатканда да Аллахты эстешет жана асмандардын жана жердин жаратылышы жөнүндө ой жүгүртүшөт. (Жана айтышат:) «Раббибиз, Сен муну максатсыз жараткан жоксуң. Сен – абдан Улуксуң, бизди оттун азабынан сакта.» (Али Имран Сүрөсү, 190-191)

«Кандуу» Согуш, Жакындан Жолугуу

Адам денесинин иммундук системасында көзгө көрүнбөгөн чоң бир согуш болуп өтөт. Ал согуш күн сайын, мүнөт сайын, ал тургай, секунда сайын болуп турат. Уруш денени коргоочу клеткалар менен денеге сырттан кирген микроб, вирустар арасында болот. Согуш эң күчтүү болгон кез – бул жакындан жолугуу болгон учур.

Бул жакындан жолугуу учурунда кээ бир коргонуу клеткаларынын мембраналары маанилүү роль ойнойт. Согуштун алдыңкы саптарында кызмат кылган бул клеткалар ар кандай жат затты кармап жутууга милдеттүү. Муну болсо мембраналары аркылуу жасашат. Иммундук клеткалардын мембраналары денеге кирген зыяндуу жат заттарды аныкташат. Мембрананын бутактары керек учурда узарып, бактерияларды, микробдорду кармайт. Душман кармалган соң мембрананын ичинен өткөрүлүп, клетка тарабынан жутулат. Клетка мембранасы бул согушта душманды таанып, кармап, жутат. Клетка душманды сиңирет жана андан чыккан заттарды кайра колдонуп денеге пайдалуу абалга алып келет. Кээде атайын кээ бир клеткалар жат затка жабышып, аны кыймылдай албас кылып коюшат. Ушундайча душманды жоокер клеткаларга таанытып коюшат. Бул согуштун этаптары, албетте, бул жерде жазылгандай жөнөкөй эмес. Ар бир этапта кабар алуу, анализдөө, жана архивдөө сыяктуу алдыңкы «маалымат топтоо» ыкмалары колдонулат.

Көрүнүп тургандай, бул жерде өтө комплекстүү бир согуш механизми жана өтө жогорку бир технология иштөөдө. Адам акылы учурдагы алдыңкы технология, илим деңгээли менен да туурай албаган бул механизм миңдеген жылдан бери эч кемчиликсиз иштеп келе жатат. Мындан кандай жыйынтыкка барабыз? Микроскоп менен да көрүү кыйын болгон жана көпчүлүгү май молекулаларынан гана турган клетка мембранасы адамзаттан акылдуураакпы? Же бул мембрана да, эң жогору, эң акылдуумун деген адам да алардан алда канча жогору бир акылдын аларга илхам кылганын жасап жатышабы? Мына чындык ушундай, жана муну мындай эмес деген бир адам клетканын акылынын анын акылынан өйдөлүгүн кабыл алууга мажбур болот.

Кээ бир адамдар болсо бүт баарын мээге байланыштырып, «буйруктарды берүүчү бир мээ бар, баарын ошол башкарат» деген сыяктуу бир пикирди айтышып өз ойлорунда бүт окуялардын жообун таптык деп ойлошот. Ушул жөнөкөй логика менен чоң бир сырды чечтим деп ишенген адам калганын ойлонуунун кажети жок дейт. Убактылуу өзүн жоошуткан болот. Өзүн тынчсыздандырган абийирин белгилүү убакытка басып койгон болот. Тереңирээк ойлонсо, кайрадан ичинен чыга албай турган суроолорго туш болоорун түшүнөт: «Мээ деп аталган бул орган да ошол эле клеткалардан турат го? Мээ берген буйруктарды мээдеги ошол микроскопиялык май менен белок жыйындылары чечип жатабы? Эгер ушундай болсо мээнин кайсы клеткалары буйрук берип жатат? Же бир бөлүгү чогулуп орток чечимдер алып жатышабы? Бул акылсыз, аң-сезими жок клеткалар чогулганда, бир заматта кабар алуу, чечим чыгаруу, буйрук берүү сыяктуу абстракттуу түшүнүктөрдү кайдан үйрөнүп, аны турмушка ашырып башташат?..»

Адам али жалгыз клетка кезинде жана мээ деген нерсе жок убакта ал клетканын бөлүнүшүн, бөлүнгөн клеткалардын ар кандай түрдө болушун, алардын арасындагы укмуш координацияны кайсы мээ башкарат? Энесинин мээсиби? Бирок эненин каны да наристеникине аралашпайт... Дагы эле ынанган жок дейли. Анда, сыртта уруктандыруу аркылуу жалгыз клетка кезинде банкада өрчүп баштаган бир «идиштеги наристе» буйруктарды кайсы мээден алат. Же тоок үстүнө отуруп жылыткан уруктанган бир жумуртка кичинекей бир жөжөгө айланганга чейин кайсы мээ тарабынан башкарылат? Жалгыз клеткадан жөжөнү же адам баласын мээси менен бирге жараткан башка бир жашыруун мээ барбы?...

Атеист, каапыр адам ойлонуп баштаганда ушул сыяктуу суроолорго жолугаарын жана аягында Аллахтын апачык бар экенин жана бүт нерсени жаратканын түшүнөөрүн билет. Ушул себептен окуяларды терең жана кеңири масштабдуу ойлонуудан дайыма качат.

Себеби атеисттиктин (каапырдыктын) логикасы дайыма Аллахка жолугуудан качууга, Аны эстеткен, Ага алып барган, Анын бар экенин далилдеген бүт нерсеге көзүн жумууга жана Анын ордун толтурат деп ойлогон кичинекей бир ыктымалдыкка да болгон күчү менен жабышууга таянат. Ушул себептен Аллахты тааныбаган атеист, кааласа каалабаса, өзүнүн жаратылуусун жана өмүрүнүн уланышын триллиондогон клеткага, ал тургай, аларды түзгөн молекулаларга жана атомдорго таяйт же башкача айтканда, ушунча көп санда кудайлар тутунуп алган.

Жогоруда баяндалган кемчиликсиз координацияны камсыз кылган жана булагын биз эч жерден көрө албаган буйруктар болсо, ал буйруктардын каяктан жана эмне үчүн келээри бир аятта төмөнкүдөй кабар берилет:

Аллах жети асманды жана жерден да алардын окшошун жаратты. Буйрук булардын арасында токтобостон түшүп турат; силердин чынында Аллахтын бүт нерсеге кудуреттүү экенин жана чынында Аллахтын илими менен бүт нерсени курчаганын билишиңер, үйрөнүшүңөр үчүн.
(Талак Сүрөсү, 12)

fotosentez

He is Lord of the heavens and the Earth and everything in between them, so worship Him and persevere in His worship.
Do you know of any other with His Name?
(Qur’an, 19:65)

 

8 / total 13
You can read Harun Yahya's book Клеткадагы Керемет online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."