< <
9 / total: 13

Эне Курсагындагы Өрчүү

Бүт адамдардын өмүрүндө өтө кызыктуу бир окуя, сөзсүз, бар болушу керек. Бирок ал окуя канчалык кызыктуу болсо да, башыбыздан өткөн жана учурда көп адамдар сезип да койбогон чоң окуяга салыштырмалуу өтө жөнөкөй болуп калат. Ал окуя башталган күнү – өмүрүңүздөгү эң маанилүү күн. Мектепке окуп баштаган күнүңүз, жумушка кирген күнүңүз, үйлөнгөн күнүңүз, жана ушуларга окшогон бүт күндөрдөн алда канча маанилүү бир күн. Ал күн сиз «бөлүнүп» баштаган күн.

yumurta ve spermler

Figure 7.1 - A newly fertilized egg cell surrounded by sperm cells

Азыр канча жашта болбоңуз, бүгүнкү датадан жашыңызды жана болжол менен тогуз айды кемитсеңиз, ошол бөлүнүү күнүнө жетесиз. Ал кезде сиз бир гана клеткадан турчусуз. Энеңиздин курсагында жаңы уруктанган бир даана жумуртка клетка азыркы «мен» деген нерсеңизди түзчү. Анан бөлүнүп, эки жаңы клетка болдуңуз. Анан кайра бөлүндүңүз, төрт клетка болдуңуз. Бул бөлүнүү тездик менен уланды. Белгилүү убактан соң –эмбрион деп аталган- бир тиштем эт болдуңуз. Анан сөөктөрүңүз, тамырларыңыз, жүрөгүңүз, териңиз, көзүңүз, кулагыңыз, ички органдарыңыз пайда болду. Белгилүү убактан соң жүрөгүңүз согуп баштады. Көрүп, угуп, сезип, сүйлөп жана ойлоно турган абалга келдиңиз.

Жана булардын баары көзүбүзгө көрүнбөгөн бир клетканын бөлүнүп башташынан келип чыкты. Жер жүзүндө жашаган жандыктардын баары, адам денесинен бир атка, пилге же бир чиркейге чейин баары бир кездерде жалгыз клетка гана эле. Бирок ар жолкусунда ал жалгыз клетка бөлүнүп көбөйдү жана аягында ошол алгачкы клеткадан 100 миллион эсе чоң, 6 миллиард эсе оор болгон адамдар дүйнөгө келишти.

Адамга «Калып Жана Келбет» Берилиши

embriyonun gelişimi

Figure 7.2
a)A four-week-old embryo, 7    mm (0.28 in) in length
b) The embryo at five weeks is 12 mm (0.47 in)long
c) The embryo in its 9th week
d) The embryo in its 16th week.

Жогоруда сөз кылынган «бөлүнүү» процесси, албетте, жөнөкөй бир иш эмес. Бөлүнүп көбөйүү үчүн алгачкы клетка өзүнүн копиясын жасашы, ал копиялар да кезеги келгенде бөлүнүп өзүнө окшош копиялар жасашы, ошентип убакыттын өтүшү менен бир клеткадан миллиондогон копия пайда болушу керек. Бирок бул процесстердин баары көрүнгөндөн алда канча татаал жана табышмактуу. Себеби бөлүнүү процессинин бир этабында копияланган клеткалардын кээ бирлери кайдан келгени белгисиз болгон бир буйрук менен башка «бир туугандарынан» айырмаланып, такыр башка формада болуп башташат. Натыйжада орток бир баштапкы клеткадан келип чыккан клеткалар бөлүнүү процессинде акырындап бир-биринен айырмаланып башка башка кыртыштарды жана орган системаларын түзүшөт. Кээ бирлери жарыкты сезүүчү көз клеткаларын, кээ бирлери боор клеткаларын, кээ бирлери ысык-суукту же ооруну кабылдоочу нерв клеткаларын же үн толкундарын сезе турган клеткаларды түзүшөт.

Мындай эмгек бөлүшүү кантип жасалат; бир клетка өз башынча көз клеткасы болууну чече албайт, андай болсо бул чечим кимге тиешелүү?

Бул клеткалардагы ДНК, б.а. генетикалык маалымат бирдей. Ортодогу айырма болсо – алар өндүргөн белоктордо. Башка башка белокторду өндүргөн эки клетка түзүлүшү жагынан да ар түрдүү болуп калат. Бул бир тууган клеткалар бир клеткадан келип чыгып, бирдей генетикалык маалыматка ээ болуп туруп, кантип бир кезде башка башка белокторду өндүрүп, түзүлүшү жана өзгөчөлүктөрү жагынан бир-биринен айырмаланып башташат? Толугу менен бир-биринин копиясы болсо, аларга башка башка белокторду өндүрүү буйругун ким берген?

Бул суроолордун баары, албетте, бул жерде бир жаратуу бар экенин апачык көрсөтүүдө. Куранда бизге адамдын жаратылуусу төмөнкүдөй баяндалат:

Ант болсун, Биз адамды сүзүп (тандалып) алынган бир ылайдан жараттык. Кийин аны бир суу тамчысы абалында бекем корголгон бир жерге жайгаштырдык. Кийин ал суу тамчысын бир алак (эмбрион) кылып жараттык; анан ал алакты бир тиштем эт кылып жараттык; андан соң ал бир тиштем этти сөөк кылып жараттык; ошентип сөөктөргө эт кийгиздик; андан соң башка бир келбетте аны жасадык. Жаратуучулардын эң сонуну болгон Аллах кандай Улук. (Мүминун Сүрөсү, 12-14)

Адам клеткаларынын бөлүнүү процессинде кемчиликсиз бир эсеп жана гармонияда адам денесин пайда кылышынын сыры жогорудагы аяттарда айтылган жаратуу сырынан, Аллахтын чексиз кудуретинен келип чыгууда. Ар бир клетка Аллах ага тапшырган кызматты орундатып, Ал ага «Бол» буйругу менен эмне болууга буйруса, ошого айланууда. Ушул себептен адамдын денеси Аллахтын эрки менен, эч бир эрки жок клеткалар тарабынан кооз келбетте жасалат. Клеткалар бөлүнүп көбөйүшүп, кемчиликсиз бир адам мурдун, колун, көз кабагын же бөйрөктү пайда кылышат. Керегинче көбөйүп, өз убактысында токтошот. Бул клеткалардын контрольсуз көбөйүүнү уланта бербеши, мисалы, адам мурдун бир пилдин мурдундай кылып салбашы алардын контрольдонуп тураарын апачык көрсөтөт. Б.а. бул аң-сезими жок, аңкоо жандыктардын өтө ылдам бөлүнүшү натыйжасында ички органдары жагынан да, тышкы көрүнүшү жагынан да, кемчиликсиз, келбеттүү бир адамдын келип чыгышы Аллахтын чексиз кудуретинин далилдеринен.

Адамды жараткан эрк бул клеткаларга тиешелүү эмес. Жаратуучу бир гана Аллах; Ал бүт ааламды Өзүнө моюн сундургандай, адам денесиндеги эң кичине бөлүктү да буйругуна моюн сундурган. Куранда мындай деп айтылат:

Күмөнсүз, жерде жана асманда Аллахка эч нерсе жашыруун калбайт. Жатындарда силерге каалагандай келбетти Ал берген. Андан башка кудай жок; улуу жана кудуреттүү, өкүмдар жана даанышман. (Али Имран Сүрөсү, 5-6)

Башка бир аятта адамдарга төмөнкүдөй кабар берилет:

Аллах жер бетин силер үчүн бир тегиздик, асмандарды бир там кылды; силерге келбет берди, келбетиңерди эң кооз (бир көрүнүш жана чеберчиликте) кылды жана силерге кооз-таза нерселерден ырыскы берди. Мына силердин Раббиңер – Аллах ушул. Ааламдардын Раббиси Аллах – кандай Улук. (Момун сүрөсү, 64)

Башка аяттарда болсо Аллах мындай деп билдирет:

Оо инсан, сени Улук Раббиң жөнүндө (туура ойлонуудан) эмне алдап-жаңылтып койду? Ал сени жаратып, келбетиңди келиштирген эле. Жана Ал сени Өзү каалаган сүрөттө калыптандырган. (Инфитар Сүрөсү, 6-8)

Адамдын Аллах тарабынан жаратылганы апачык көрүнүп турат. Кайсы жакты караса да, жаратуунун издерин көрө алат. Бирок адамдын ойлорун бүдөмүккө салган жана аны бул улуу чындыкка карата сокур кылган, жогорудагы аятта айтылгандай «алдап-жаңылткан» бир нерселер бар. Эволюция – мына ушул «алдап-жаңылтуучулардын» алдыңкыларынан. Бирок ааламдын эң улуу акыйкатын жокко чыгарууга аракеттенген бул теория, жашоонун ар бир этабы каралган сайын, табигый түрдө дагы бир жолу кыйроого туш болууда.

Жогоруда каралган клетканын бөлүнүү процесси да ушулардын бири. Эволюциянын өжөр жактоочуларынан немец илимпоз Гоймар фон Дитфурт (Hoimar von Ditfurth) эне курсагындагы табышмактуу өрчүү жөнүндө мындай дейт:

Жалгыз жумуртка клеткасынын бөлүнүшүнүн кантип бир-биринен ушунчалык айырмалуу сансыз клетканын келип чыгышына жол ачаары, ал клеткалар арасында табияттан бар болгон байланыш жана кызматташтык илимпоздордун акылы жетпеген окуялардын башында турат. Учурда окуяларды аздыр-көптүр түшүндүрө ала турган теориялык негиздер түзүлгөнү менен, окуя толугу менен бир суроолор жыйындысынан турууда.13

Фон Дитфурт эволюциянын жеңилүүсүн жашыруу үчүн керектүү «теориялык негиздер» бар деген мааниси жок бир кошумча жасаганы менен, окуянын эволюция тарабынан эч түшүндүрүлө албашын кабыл алууга мажбур. Эволюциянын башка алдыңкы жактоочулары да бир клетканын өрчүп, ар башка орган, кыртыштарды түзүп, 100 триллион клеткалуу бир адамга айланышын түшүндүрө албай, бул кереметти эволюциянын караңгы бир чекити дешүүдө.

Өтө Маанилүү Чечим

hücre bölünmesi

Figure 7.4
Dividing cells just about to separate.

Жогоруда клеткалардын бөлүнүү жана ар башка клеткаларга айлануу процессинен үстүртөн гана сөз кылдык. Иш жүзүндө бул окуя өтө татаал жана детальдуу.

Бөлүнүү натыйжасында бир-бирине опокшош эки клетка келип чыгат. Ал эки клетка да чоңоюп бөлүнүп, бир-бирине окшош төрт клетка пайда болот жана бул процесс ушундайча уланат. Эгер бул «нормалдуу» процесс улана берсе, эне курсагынан бир наристе эмес, чоң бир эт жыйындысы чыгат.

Бирок кээ бир бөлүнүүлөрдөн соң түзүлүшү жана функциясы жагынан бир-биринин копиясы болушу керек болгон клеткалардын бирөөсүндө бир ачкыч буралгандай болот. Жана клетка бөлүнүүнү улантуунун ордуна бир заматта өз түзүлүшүн аныктай турган өзгөчө бир белокту өндүрүп баштайт. Берки клетка болсо эгиз бир тууганындай болуп бир нерсе өндүрбөйт жана бөлүнүүсүн уланта берет. Андан төрт-беш бөлүнүүдөн соң келип чыккан клеткалардын бири дагы бир заматта башкача болуп калат. Ал да такыр башка бир белок өндүрүп баштайт. Ошентип бирдей түзүлүштөгү клеткалардан бир-биринен башка башка өзгөчөлүктүү жүздөгөн клетка келип чыгат.

embriyo

Figure 7.3
After 18 weeks, the embryo reaches a height of 18 cm (7 in).

Эволюционисттер айткан «илим» бүт бул окуяларга байкоо жүргүзө алат, бирок логикасын түшүндүрө албайт. Эволюционисттер кабыл алгысы келбеген бир Эрк убактысы келгенде клеткага бөлүнүү же башка клеткага айлануу буйругун берүүдө. Бирок, китептин башында айтылган пульт менен башкарылчу машина мисалындагы сыяктуу, эволюционист бул процессти тантык ойлору менен «түшүндүрүүгө» аракет кылат. Бул окуяларды «табият керемети» деп атоо сыяктуу.

Башка башка клеткаларга айлануу процессинде клеткалар өз кызматын билгендей кыймыл-аракет жасашат. Өндүргөн белоктору эле эмес, өз формалары да келечектеги кызматына ылайык өзгөрөт. Нерв клеткасы боло турган клеткалар электрдик сигналдарды өткөрүүгө мүмкүн боло тургандай, созулган форманы алышат. Муун клеткалары болсо басымга чыдамкай болгон тоголок форманы тандашат.

Сөөк клеткалары да башкалар сыяктуу эмбрион этабында пайда болот. Кадимки көрүнүштөгү кээ бир клеткаларда көзгө көрүнөөрлүк эч бир себепсиз кальций чогулуп баштайт жана натыйжада өтө катуу бир кыртыш келип чыгат. Бул катуу кыртыш өтө күчтүү, канчалаган килограмм салмакты өмүр бою көтөрүп жүрө ала турган касиетте жасалган. Сынган кезде өзүн кайрадан оңдой алат. Андай чыдамкайлыктагы бир затка салыштырмалуу бир топ жеңил. Ичиндеги боштуктар жеңил, ийкемдүү жана чыдамкай болушуна шарт түзөт.

Эгер сөөктүн ичинде бул боштуктардын ийкемдүүлүгү болбогондо, кичине эле соккуда сөөк сынып кетмек. Учурдагы заманбап курулуштарда колдонулган «тор (капас) системалары» сөөктөгү ушул кемчиликсиз түзүлүштү тууроодон келип чыккан. Булар сөөктөгүдөй чыдамкайлык менен ийкемдүүлүктү камсыз кылышат.

virüs saldırısı, kan hücresi, virüs

God brought you out of your mothers’ wombs knowing nothing at all, and gave you hearing, sight and hearts so that perhaps you would show thanks.
(Qur’an, 16:78)

 

Examples of Simple Epithelial Cells

hücre çeşitleri, epitel hücre çeşitleri hücre çeşitleri

Type: Cells in the form of simple scales (squamous cells)
Description: Groups of single-layered cells
Location: Capillary walls, air sacs in lungs
Function: Diffusion

Type: Simple cubic
Description: Single-layered cubic cells
Location: Digestive pathways, membrane of the windpipe
Function: Secretion and absorption

Type: Simple column-shaped cells
Description: Long cylinder-shaped cells
Location: Digestive pathways and membrane of the windpipe
Function: Secretion and absorption

Connective Tissue Cells

hücre çeşitleri, epitel hücre çeşitleri hücre çeşitleri

1. Elastic fiber
2. Collagen tissue
3. Fibroblast

1. Collagen tissue
2. Fibroblast

1. Fat Droplets
2. Nucleus
3. Plasma Membrane

Type: Loose
Location: Beneath the skin, generally in the mucosa
Function: Support and elasticity

Type: Dense and tightly packed
Location: Tendons, skin and capsule around kidney
Function: Support and elasticity

Type: Fat storage
Location: Beneath the skin, around the kidneys and heart
Function: Energy reserve, insulation, storage

Skeletal, Smooth and Heart Muscle Cells

hücre çeşitleri hücre çeşitleri hücre çeşitleri

1. Width of heart cell
2. Nucleus

1. Cells, here shown separated for clarity

1. Regions where adjacent cells are fused together

Type: Skeletal muscle
Description: Long, straight cells with a single nucleus
Location: Muscles attached to the bones
Function: Facilitate the ability to move freely

Type: Smooth muscle
Description: Long, thin muscles
Location: Hollow internal structures such as the stomach

Type: Heart muscle
Description: Long, linear muscles
Location: Heart tissue
Function: Pumping of blood through the circulatory system

Figure 7.5
Different Cell Types
Even though they've arisen from the same original cell, cells attain different features and structures during the process of fetal development. Some form red blood cells that transport oxygen in the blood, others form light- receptive retinal cells, or fat cells that store fuel in the body, and still others harden by storing calcium to form bone cells. Each cell has its own particular duty, but how do they know what their duties are? What commands them to differentiate from each other? Why do they produce different products? These events can't be explained by anything other than creation.

Алдын Ала Белгилүү Убак – Келечекти Билүү

kan hücreleri

1. Capillary
Figure 7.6 Red blood cells

Эне курсагында акырындап пайда болгон ар түрдүү клеткалардын эмбрион өрчүгөн сайын бир-бирине муктаж экени ачыкка чыгат. Булчуң клеткалары аларга кычкылтек ташый турган кызыл кан клеткаларына муктаж. Кызыл кан клеткалары болсо пайда болуу үчүн жилик чучугу клеткаларына муктаж болушат.

Бирок эмбриондун өрчүү этабында колдоно турган булчуңу да, булчуңга муктаждык жарала турган бир шарт да болбойт. Кан клеткаларын ташый турган бир айлануу системасы да жок. Ушундай шартта эне курсагындагы «бир тиштем эт» келечекти көрүп, келечекте кабыла турган чөйрөгө, муктаж боло турган өзгөчөлүктөргө жараша керектүү материалдарды алдын ала ойлонуп өндүрөт. Мындай өндүрүштү жасоо үчүн клетканын маалымат кампасы болгон ДНКдагы керектүү маалыматтардын файлдары (гендери) алдын ала белгилүү бир убакта ачылышы керек. Мындай убакыт пландоосун клеткалардын жасай албашы, бул системанын клетка ичинде программаланган абалда даяр тураары анык. Жана албетте, ар бир программанын бир программисти болгон сыяктуу, клетка ичинде программаланып даяр турган бул системанын ээси – бул бүт нерсенин Жаратуучусу Аллах.

sinir hücreleri, sinir hücresi, çeşitleri, nöronlar, nöron

1. Dendrite
2. Receptor cell
3. Side extensions
4. Axon tip
5. Body of cell
6. Axon

7. Node of Ranvier
8. Central extension
9. Neuron-muscle connection
10. Myelin sheath
11. Axon terminals
12. Muscle

Figure 7.7  NERVE CELLS

As can be seen, nerve cells have been created differently, depending on their different duties. Two different extensions transmit signals between nerve cells: dendrites, which receive incoming signals, and axons, which pass them on.

a) A nerve cell with needle-like dendrites and a single axon

b) A brain cell with many dendrites and a single axon. The dendrites connect to hundreds of other brain cells.

c) A motor neuron signaling a muscle cell. Generally, motor neurons have one axon, which binds to the cell that they stimulate.

d) A spinal nerve cell, which generally has two types of extension. One transmits the signal received from receptor cells to the body of the cell, and the other transmits it to the brain or spine.

Клетканын Убакыт Жана Орун Планы

nöron, sinir hücresi, beyin

Figure 7.8 A brain cell with hundreds of connections

Адам денесинин өрчүшүн бир имараттын курулушуна окшоштурган элек. Имараттын курулушу сыяктуу клетканын жасалышында да белгилүү бир план колдонулат. Бирок организмди куруу үчүн курулуш планынын өзү эле жетиштүү болбойт. Ошол эле учурда кайсы иштин качан, кандай кезек менен жасалаарын көрсөткөн бир убакыт планы да талап кылынат. Курулуштун каерде жана качан башталаарын жана пландын ар бир бөлүгүнүн кандай кезек менен жасалаарын көрсөткөн долбоорлор жок болсо, эң жакшы план да бир ишке жарабайт. Бир имаратты куруп жатканда пайдубалдан баштап, дубалдар бүткөн соң эң аягында чатырды коюу керек экенин билебиз. Бирок электр менен сууну тартып бүтпөй туруп шыбакка өтө албайбыз. Дубал курулуп жаткан кезде эле кийин электрдик кабельдер менен суу түтүктөрү ичинен өтө турган керектүү боштуктар калтырылышы керек болот.

Ар кандай курулушта колдонулган бир курулуш планынан тышкары, кылдат бир убакыт жөнгө салынуусу да бар.

Адамдын курулушу менен клеткалар үчүн да ушундай бир пландоо талап кылынат. Бирок клеткаларда кайсы пландын беркисинен мурдараак жасалаары жөнүндө дээрлик эч маалымат жок. Клетканын колундагы пландын кайсы бөлүгүн качан токтотушу керек экенин жана муну кимдин контроль кылаарын биологдор алигече таба алышкан жок. Кээ бир гендер, б.а. ар бир өзгөчөлүк менен органга тиешелүү файлдар дал керектүү учурда жана туура убакта тосулуп, кээ бирлериндеги кулпулардын кантип алып салынаары, басып туруучу гендер менен басымды алып салуучу гендерди ишке киргизүүчү буйруктарды кимдин берээри илимпоздор үчүн толугу менен белгисиз, жооп күткөн суроолор болууда.

koni hücreleri, çubuk hücreleri, retina

Figure 7.9 Rod and cone cells found in the eye, which convert the image formed on the retina into electrical signals passed along to the brain

Көзгө көрүнбөгөн бир бийлик гендердин керектүү убакта жана керектүү жерде, кантип, качан ишке киришиши керектигин аныктоодо. Натыйжада ар бир клетка өзү адистеше турган тармагында өндүрүштү баштап, керектүү белокторду жасайт. Мисалы, тери клеткалары кератин деп аталган өзгөчө бир белокко бай. Кератин териге атайын коргоо касиетин берүүчү белок. Булчуң клеткалары миозин деп аталган бир белок менен оролгон. Бул белоктун өзгөчө касиети – бул анын башка белок менен өз ара таасирге кирип узундугун өзгөртө алышы. Ушундайча булчуң жипчелеринин жыйрылышына шарт түзөт. Мээ клеткалары болсо электрдик заряд өткөрүүгө көмөкчү белокторду камтышат. Башка бүт адистешкен кыртыштардын клеткалары клетканын өзгөчө мүнөзүн аныктоочу өзгөчө белокторду өндүрүшөт.

Ошентип кээ бир клеткалар тери клеткасы болуу үчүн кератин өндүрүп, башкалары булчуң клеткасы боло алуу үчүн миозин өндүрүп башташат. Негизи бүт клеткалардагы ДНКларда кератин үчүн да, миозин үчүн да керектүү бүт гендер болот. Башкача айтканда, гендер колдонууга даяр абалда күтүшөт. Бирок тери клеткаларында кератин үчүн керектүү гендер колдонулуп, миозин менен байланыштуу гендер аттап кетилет. Кабарчы РНКны өндүргөн фермент ДНКдан кератин менен байланыштуу гендерди гана окуп, аларды клетканын өндүрүш борбору болгон рибосомага алпарат. Натыйжада клетка миозин же өзүнө тиешесиз башка кандайдыр бир белокту эмес, кератинди өндүрөт. Эми башка кайсы бир клетка эмес, тери клеткасы абалына келген болот. Булчуң клеткаларында болсо ДНКнын миозин өндүрүүчү гени окулат, кератин менен байланыштуу ген аттап кетилет.

Эмбрион өрчүп жатканда, ДНК программалуу бир кезек менен гендеринин ар бирин кезеги келгенде колдонуп, калгандарын аттай алышы керек болот. Белгилүү түрдөгү бир клетканын пайда болушу жүздөгөн белок талап кылат. Башкача айтканда, бул клеткаларда бир канча ген колдонулуп, бир топ көбү болсо (башка клеткалар адистешкен белокторду коддогон гендер) колдонулбайт. ДНК бүт гендер менен бирге ал гендердин качан ишке кошулаарын, качан кошулбашын да билиши керек. Эгер ДНКнын мындай контролу болбосо, б.а. клеткалар муктаж болгон гендер менен бирге керексиз башка гендер да ишке киришсе, дене бир-бирине аралашып кеткен ар кандай түрдөгү клеткалардан турган бир эт тобуна айланат.

Натыйжада кайра эле бир чындыкты көрөбүз. Бул жерде керемет бир план менен акыл бар, бирок көрүнүштө мындай акылы бар эч нерсе жок. Бул бизге төмөнкү чындыкты көрсөтөт: бүт бул пландын жана керемет системанын ээси ааламдардын Рабби Аллах жана Андан башка Кудай жок.

Керемет Сапар

Эне курсагындагы өрчүү учурунда миллиарддаган клетканын ар бири өзүнө тиешелүү жерге жайгашышы керек. Бул үчүн клеткалар эмбрион ичинде пайда болгон жерден өзүнүн ордун көздөй таң калыштуу бир сапарга чыгышат. Бул «клетка көчү» деп аталат. Бул сапар учурунда бара турган даректин тууралыгы да, убакыт да өтө маанилүү. Эне курсагындагы бул өрчүү учурунда миллиметрдин жүздөн бириндей кичинекей бир орун жаңылыштыгы, же секунданын жүздөн бириндей бир убакыт жаңылыштыгы буттарды баштан, кулактарды көкүрөктөн чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок система ушунчалык керемет иштегендиктен, эч бир ката кетирилбейт.

Клеткалар бара турган жерине чейин эмбрион ичинде узун сапар жасайт, бул сапарда атайын бир жолдо жүрүшөт. Бара турган жерине жеткенде ал жерди таанып токтошот. Б.а. миллиарддаган клетка жүрө турган жолдорун, бара турган жерлерин алдын ала билишет жана, ал тургай, жолго чыгууну, өз ордуна жеткенде болсо токтоону чечишет. Бул процесстердин натыйжасында, мисалы, эч качан ашказан клеткалары менен боор клеткалары бир-бирине аралашпайт. Эч кемчиликсиз иштеген ички органдар, колдор, буттар, б.а. адам денесиндеги органдар аралашып, бир эт жыйындысына айланышпайт. Башындагы бир тиштем эт ошентип акырындап адам формасына келет. Бүт бул процесстер учурунда кичинекей бир башаламандык да, тартипсиздик да болбойт.

Бул кубулушта көчкөн клеткалар менен алар жеткен жерде кармана турган клеткалар бир-бирлерин тааныгандай кыймыл-аракет жасашат. Мисалы, нерв системасы өрчүп жатканда миллиондогон нейрон (нерв клеткасы) бир-бири менен байланыш куруу үчүн түгөйлөрүн табууга аракет кылаары байкалган. Түгөйлөрүн таап эле тим болбой, пайда кыла турган органдын формасын жана түзүлүшүн курай турган укмуш бир инженерия долбоору негизинде катасыз биригишет. Мисалы, мээ клеткалары араларында керектүү маалыматтык байланышты камсыз кыла турган болжол менен 120 триллион электрдик байланышты түзүшөт. Бул эч теңдешсиз, керемет электрондук жабдыкта бир эле туура эмес байланыштын же чукул туташуунун (короткое замыкание) эмнеге алпараарын болжолдоо кыйын эмес.

Триллиондогон клетканын бир-бири менен гармонияда кыймыл-аракет жасаарын, жана триллиондогон клетканын катасыз бир эсеп жана план менен түгөйлөрүн табаарын айттык. Бирок эч кандай ойлонуу, пландоо, жолун табуу сыяктуу жөндөмдөрү болбогон клетканын мындай башаламандыктан өз алдынча чыгышы жана жолун таап туура жерге жетиши мүмкүн эмес. Ага жолун көрсөткөн, барышы керек болгон жерге жеткирген, бүт нерсени контрольдоп, башкарып турган бир күчтүн жол башчылыгы астында кыймылдаары апачык көрүнүп турат. Ушул себептен жолунан адашпайт, жаңылып башка жерге барбайт же түгөйлөрүнөн жаңылышпайт.

Өрчүүдөгү Керемет Гармония

Эне курсагындагы өрчүүдө байкалган дагы бир керемет болсо – бул органдардын бир учурда, бирдей катышта чоңоюшу.

Ар бир органдын белгилүү бир чоңдугу бар. Ал чоңдукка эч кем же ашыкчасыз жете алышы үчүн болсо өрчүүнүн убактысы абдан жакшы жөнгө салынышы керек. Кол, бут, кулак, көз сыяктуу бүт жуп органдар бир учурда калыптанып баштап, чоңоюшу бир учурда токтошу керек, чоңоюу токтогондо бирдей чоңдукка жеткен болушу зарыл. Ошондой эле, пайда болгон органдардын симметриялуу болушу да клеткалардын бирдей, туура мөөнөттө кыймыл-аракет жасашы натыйжасында келип чыгат.

Органдардын бир убакта чоңоюшунун канчалык улуу жана маанилүү бир керемет экенин мунун тескерисин ойлогондо жакшыраак түшүнөбүз. Органдар ар кандай ылдамдыкта, бир-биринен көз-карандысыз чоңойот деп элестетели. Мындан келип чыга турган балээни элестете аласызбы? Мисалы, мээнин аны ороп турган баш сөөгүнөн ылдамыраак чоңоюп жатканын элестетиңиз. Көлөмү жетиштүү деңгээлде чоңойбогон баш сөөгү мээни кысып, анын эзилишине, натыйжада наристенин кыска убакытта өлүмүнө себеп болмок. Же болбосо, мээ баш сөөгүн талкалап чыгып чоңоюшун улантмак, аягында мээси да, баш сөөгү да жабыркаган бир түрү суук көз жармак. Же тери дене сөөгүнө караганда жайыраак өрчүсө, бат чоңойгон скелет менен кол-буттар терини алгач чоюп, белгилүү убактан соң айрып чыгып чоңоюуну улантышмак. Аягында бетинде оңдоого мүмкүн болбогон тери бөлүктөрү бар, жамактуу жана жийиркеничтүү бир көрүнүштөгү бир дене келип чыкмак. Бул багытта клетка мембранасы менен клетка органеллдеринин гармониялуу өрчүшүнөн скелет менен ички органдар арасындагы тең салмактуу чоңоюуга чейин көптөгөн мисалдарды берүүгө болот.

insan vücudu

Muscular System

Facilitates movement. Maintenance of posture. Heat production.

Skeletal System

Protection and support of organs. Production of blood cells. Storage of calcium andphosphate.

Nervous System

Detection of internal and external stimuli. Control and coordination of responses to stimuli. Integration of all organ systems' activities.

Endocrine (Hormonal) System

Hormonal control of bodily functions. Works in harmony with the nervous system.

Circulatory System

Transport of many substances to cells and waste products away from cells. Stabilization of pH and internal temperature.

 

insan vücudu

Lymphatic System

Return of cellular fluid to blood. Important role in immune system.

Respiratory System

Provides oxygen to cells and removes waste CO2 from body.

Digestive System

Digestion of nutrients, preparation of nutrients for energy production.

Urinary System

Removal of waste fluids from cells.

Reproductive System

Male: Production and transport of sperm.
Female: Production of egg cells and development of embryo.

Figure 7.10
Well-defined systems in the human body. Each system is dependent on the others. Without the full development of the nervous system, the skeletal system is useless. Without the circulatory system, the respiratory system will not work. Each system has been created to carry out its particular duty in the most perfect way. Blood vessels making up the circulatory system are thousands of kilometers in length, resulting in each of the body's 100 trillion cells being reached and nourished. The body is able to move thanks to thousands of different muscles doing their jobs. The digestive system breaks down nutrients in thousands of complex chemical reactions. Each highly complex system works with the other in great harmony. A ridiculous notion like coincidence cannot explain such highly developed systems.

Бул саналган балээлердин баарынын «кокустуктар натыйжасында» боло турган бир өрчүүнүн табигый натыйжалары болоорун унутпаш керек. Башкача айтканда, эгер адам эне курсагында «кокустуктар натыйжасында» өрчүп жаткан болсо, жогоруда саналган өлүмчүл кырсыктардын келип чыкпашына эч бир себеп жок. Булардын келип чыкпашынын жана биздин дүйнөгө келбеттүү бир адам кейпинде келишибиздин жалгыз себеби – Аллах тарабынан контрольдонгон бир жаратуу менен жаратылышыбыз. Куранда адамдын жаратылуусу жөнүндө мындай деп айтылат:

Аллах силерди энеңердин курсагынан эч нерсе билбеген абалыңарда чыгарды жана шүгүр кылышаар деп угуу, көрүү (сезүү органдарын) жана көңүлдөр берди. (Нахл Сүрөсү, 78)

Башка бир аятта болсо адамдын жаратылуусу төмөнкүчө баяндалат:

Силерди бир напсиден (жандан) жаратты, анан андан өз жубайын жаратты жана силер үчүн малдардан сегиз жуп түшүрдү. Силерди энелериңердин курсактарында, үч караңгылык ичинде бир жаратылыштан соң (башка бир) жаратылышка (айлантып) жаратууда. Раббиңер Аллах мына ушул, мүлк Аныкы. Андан башка кудай жок. Ошого карабастан, кантип бурулуп (адашып) жатасыңар? (Зүмер Сүрөсү, 6)

Эне курсагындагы өрчүү жүрүп жатканда, жогоруда айтылгандардан да керемет бир окуя болот: бөлүнгөн клеткалар көбөйүүнү улантып жатышканда кээ бир клеткалар өздөрүн өлтүрүп органдардын бир формага келишине шарт түзүшөт. Мисалы, кол же буттун өрчүшү учурунда кээ бир клеткалардын белгилүү бир калыпка жараша өлүшү манжалардын келип чыгышына шарт түзөт.

Албетте, бул жерде мындай суроо туулат: бул өлгөн клеткалар кол менен буттун формасын алдын ала билишип, келечекте төрөлүп жашап баштай турган жандык аларды колдонсун деп өздөрүн өздөрү өлтүрүп, башка бирөө үчүн өз жанын кыйышабы? Өлгөн клеткалар эмне үчүн өлгөнүн эле билип тим болбостон, ал үчүн өлгөн органдын түзүлүшүн, формасын, ал тургай, ал органдын иштөө механизмдерин да билүүлөрү керек.

el, parmaklar, embriyo, yaratılış

Figure 7.11
Development of a human hand as a result of cell division. The cells that divide separately can be seen more clearly in figure (e).

Бир саамга булардын баарын алдын ала абдан жакшы билишет деп кабыл алалы. Бул жерде да эволюциянын логикасын тамырынан кыйраткан бир жагдайды көрөбүз. Эволюция ар бир жандык жашоо үчүн күрөшөт деген көз-карашка таянат. Бул жерде болсо кээ бир клеткалар адамдарда да сейрек кездешүүчү мындай бир жан аябастык сезимине кантип жетишишкен?

Чындыгында, бүт нерселер сыяктуу адамдын дене өзгөчөлүктөрү да Аллахтын эрки жана буйругу менен пайда болот. Бир аз мурда айтылгандай, колуңузду сиз бир эмбрион кезиңизде Аллах аларга өлүүнү буйруган клеткалардын өлүмдөрү натыйжасында колдун формасын пайда кылышына карыздарсыз. Адамдын жүзүнүн формасы, аны бой көтөрткөн сулуулугу, бою жана өзүмдүкү деп ойлогон башка бүт өзгөчөлүктөрү «клетка» деп аталган кичинекей жандыктарга Аллах тарабынан жасатылган кыймыл-аракеттер натыйжасында келип чыгат.

Бир аятта Аллахтын жаратуусу төмөнкүчө сүрөттөлөт:

«Ал Аллах, жаратуучу, кемчиликсиз пайда кылуучу, «калып жана келбет» берүүчү.» (Хашр Сүрөсү, 24)

Бул жаратуу ушундай керемет болуп; бир эт жыйындысынын бир канча миллиметрлик бир жапкыч (тери) менен оролушу натыйжасында эң сулуу жандык болгон адам келип чыгат.

Бүт адамдардын мурду дээрлик бирдей чоңдукта болот. Мунун миңдеген жылдан бери дээрлик бирдей калышынын себеби – мурун калыптанып жатканда клеткалардын белгилүү убактан соң бөлүнүүнү токтотуп органдын белгилүү бир чоңдукта калышына шарт түзүшү. Натыйжада эч кимдин мурду пил мурдундай узун да болбойт, эч кимдин бетинде толук өрчүп бүтпөгөн жарым бир мурун да болбойт. Бүт органдар бир-бири менен гармонияда дайыма аларга буйрулганчалык чоңоюшат.

Көлөмдөрү бирдей болгонуна карабастан, бүт адамдардын жүзүнүн ар кандай болушу өзүнчө бир керемет. Бүт адамдардын эки кулагы, эки көзү, эки кашы, бир мурду жана бир оозу бар, бирок дүйнөдө жашаган миллиарддаган адамдын ар биринин жүзү ар башка. Б.а. бул кемчиликсиз уюштуруу ар адамда ар башка болуп, сансыз көп түрдүүлүк келип чыгат.

Аллах кээде бул кемчиликсиз системанын канчалык чоң бир жакшылык экенин эскертүү үчүн адамга сабак болчу нерселерди да көрсөтөт. Аллахтын бул пландоону кичине өзгөртүшү натыйжасында олуттуу майыптыктар, ал тургай, түрү сууктар келип чыгат. Ошондой эле, Аллахтын буйругу менен клеткалар бөлүнүүнү токтото албай, көбөйүүнү улантышканда болсо рак деп аталган оору келип чыгат. Мындагы даанышмандыктардын бири – адамга колундагы бүт нерсеси үчүн Аллахка шүгүр кылышы керектигин эскертүү. Эгер Ага шүгүр кылбаса «...сени топурактан, анан бир тамчы суудан жараткан, анан сени жарашыктуу бир адам кылганды тандыңбы?» (Кехф Сүрөсү, 37) суроосуна туш болуп, акыретте тангандыгынын (каапырдыгынын) жазасын тартат.

Рак

Көзүңүз менен эч качан көрө албаган, күнүмдүк жашооңузда эч сезбеген, маани да бербеген кандайдыр бир органыңыздагы кайсы бир клетка... Бул клетка башка триллиондогон достору менен гармонияда жашап жатканда, бир заматта эмнеден келип чыкканы белгисиз бир катанын себебинен кылбашы керек болгон бир нерсени кылып баштаса эмне болот? Бул кичинекей жандык ошол күнгө чейин 24 саат өз милдетин жасап жатып, бир заматта башка бир ишке киришсе, болгондо да, бөлүнбөшү керек болгон бир учурда бөлүнүп баштаса жана айланасына эч маани бербестен көбөйүүнү улантса эмне болот?

Сиз эч сезбеген мына ушул кичинекей жандык миллиондогон адамдын өлүмүнө себеп болгон рак клеткасы болуп калат.

Оорулуу Клеткалар

cilt kanseri, mutasyon, hücre, kanser, deri

Рак – жалпысынын айтканда, клетка тарабынан жасалган жана себеби али аныктала албаган анормалдуу бир кыймыл-аракет. Бул анормалдуу кыймыл-аракет дененин ар кайсы жеринде кандайдыр бир клеткада жана ар кандай убакта башталышы мүмкүн.

Рак клеткалары кошуна жайгашкан нормалдуу клеткаларга караганда ылдамыраак көбөйүшөт. Мурдакы бөлүмдөрдө каралгандай, нормалдуу клеткалардын чоңоюу этаптары бар, бирок бул кийинчерээк жетилген кезде токтойт. Рак клеткалары болсо азык тапса эле, эч качан бөлүнүүнү токтотушпайт.

Рак клеткалардын айланаларындагы клеткалар менен болгон кадимки мамилелеринде бир өзгөрүү болот. Мурдакыга караганда көз-карандысыз, «өзүмчүл», ал тургай, «жаман кошунадай» мамиле жасашат. Мисалы, клетка жабышчаактыгын жоготушат. Мындай жабышчаактык өрчүүнүн эң негизги факторлорунун бири; бөлүнгөн клеткалар беттериндеги атайын белоктор аркылуу кошуналары менен бир-бирине жабышуу тенденциясында болушат. Нормалдуу клеткалардын бул негизги касиетинин жоголушу зыяндуу өсүүгө, б.а. ракка себеп болчу маанилүү бир жагдай болот.

Жогорудагы эки өзгөчөлүктүн биригиши, б.а. клетка бөлүнүшүнүн ылдамдыгынын өсүшү менен бирге, клетка жабышчаактыгынын жоголушу өлүмгө алпарат. Бул жаңы жана тоң моюн, кызыктай бир кыртыштын пайда болгон жеринен тездик менен жайылып чоңоюшу деген мааниге келет. Мындан да жаманы болушу мүмкүн; рак клеткалары «метастаз» кылышы мүмкүн, башкача айтканда, кан айлануу аркылуу дененин башка жерлерине барып, ал жерде жаңы рак клеткалары колонияларын пайда кылышы мүмкүн. Акырындап бул зыяндуу клеткалар ичинде пайда болгон денени өлтүрүшөт.

Нормалдуу клеткаларда бөлүнүү программасын токтотуучу чектөөлөр менен тыюулар бар. Клетка бөлүнүшүнө клеткалар белгилүү бир боштукту толтурганда же алдын ала белгиленген бир жыйынды массага жеткенде тыюу салынат. Бул чектин эмнелиги, кантип иштеши, бөлүнүүнүн башталыш жана бүтүү буйруктарынын кайдан келээри медицинада азырынча белгисиз. Бул тыюулардын жоюлушунун рак башталды деген мааниге келээри гана белгилүү.

Рак клеткалары азык тапса эле болду, чексиз көбөйө беришет. Азык булагын болсо ичинде жашап жаткан дене камсыз кылат. Денеде 100 триллион клетканы азыктандырган кан айлануу системасы, б.а. кан рак клеткаларга да азык алпарат. Рак клеткалары тездик менен көбөйүп, тамырлар бул ач көз жандыктарды азыктандырууга жетишсиз болуп калат. Бирок рак клеткалары бул тоскоолдуктан да өтүшөт. Жакындарындагы тамыр клеткаларын жаңы кан тамырларды өндүрүүгө мажбурлашат. Кан тамырлары натыйжада рак массасынын ичине чейин узарып, рак клеткалары кайрадан бөлүнүп башташат. Кан тамырлары чоңоюп, көбүрөөк азык ташыган сайын рак массасы да барган сайын чоңойот. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр рак клеткаларынын кан тамырларынын чоңоюшуна себеп болчу бир секреция чыгараарын көрсөтүүдө. Бул секрециянын эмне экени, өзгөчөлүктөрү жана клеткаларга кандайча таасир берээри медицина тарабынан али аныктала элек.

Бул чындап өтө таң калыштуу нерсе. Рак клеткасы өмүрүн улантуу үчүн заманбап технология менен синтезделе албаган, ал тургай, эмнелиги да эч аныктала албай жаткан бир затты чыгарууда. Ушундайча тамыр клеткаларына таасир тийгизип, өзүнө азык ташый турган жаңы тамырларды жасатууда. Бул жерде сөзсүз мындай бир суроо туулат: рак клеткасы бүт бул маалыматтарга кантип жеткен?

Бул ишти «өз башынча» жасай алышы үчүн тамыр клеткасынын көбөйүү механизминдеги биз билбеген сырларды түшүнүп, жана ал маалыматтардын негизинде өндүргөн затын чыгарып, тамыр клеткаларын ишке киргизиши жана өзүнө кызмат кылдырышы керек. Анда, рак клеткасын бизден өтө акылдуу деп кабыл алышыбыз керек болот.

Унутпаш керек болгон дагы бир маанилүү жагдай бар: денедеги ракты баштаган алгачкы оорулуу клетка да негизи жаралган кезден баштап рак клеткасы болбойт. Нормалдуу клетка кезинде бир заматта кайдан келгени белгисиз бир буйрук менен бузулат жана бир рак клеткасына айланат. Андай болсо, бир рак клеткасына кийин айланса, тамыр клеткаларына таасир тийгизип, ракты азыктандыра турган жаңы тамырларды өндүрүүчү жогоруда айтылган ал «укмуш» суюктуктун формуласын кайдан үйрөнүүдө?

Албетте, Аллахтын ушундай жол менен ракты жаратышынын артында улуу бир план жана маанилүү бир максат бар. Аллах рак аркылуу жараткан системасындагы кичинекей эле өзгөрүүнүн кандай оор натыйжаларга алып бараарын көрсөтүп, адамдарга Аллахтын алдындагы алсыздыгын эске салууда.

Ким билет, балким мындан белгилүү убакыт өткөн соң медицина ракты айыктыруунун чарасын табат чыгаар. Бирок бул чара табылганда, Аллах жараткан системанын канчалык керемет экени дагы бир жолу көрүнөт. Эгер бул көйгөй чечиле алса, жаратылган бир механизм терең изилденип, Аллахтын жаратуу чеберчилигиндеги назиктик, кемчиликсиздик, улуу акыл жана илим дагы бир жолу көз алдыга тартууланган болот.

Рак Жана Мутация

Бир клетканын мындай токтотула алгыс болуп калышына эмнелер себеп болушу мүмкүн? Бул алигече белгисиз. Мындай бурулуунун машаасына эмненин басаары чоң бир суроо. Бирок денеде рактын башталыш формасы жөнүндө алынган кээ бир ачылыштар мутацияны, башкача айтканда, жалгыз (бир даана) клетканын ДНКсындагы бир өзгөрүүнү эске салууда.

Ракты мутация менен байланыштырган бул ачылыштар төмөнкүдөй:

1) Рак дайыма бир даана клеткадагы кокус бир өзгөрүү натыйжасында башталат.

2) Клетка оорулуу болуп калган соң андан чыккандардын баары оорулуу болушат. Б.а. жаман касиет клеткадан клеткага өтүүдө.

3) Рак клеткалары, белгилүү болгондой, алардан келип чыккан кадимки клеткаларга салыштырмалуу чыдамкайыраак болушат жана өмүрүн улантууда артыкчылыктуу болушат.

4) Ракка себеп болгон заттардын көпчүлүгү, мисалы, химиялык заттар, рентген нурлары жана ультра-кызгылт нурлар мутацияга да себеп болушат.

Ошондуктан рактын эң ыктымалдуу себеби – бул ДНКдагы бир өзгөрүү, б.а. мутация. Албетте, муну тескерисинче айтууга да болот; б.а. ДНКда өзгөрүүгө себеп болгон бир мутация адамдын рак болушуна себеп болот.

Бул болсо эволюция теориясын дагы бир жолу кыйраткан маанилүү бир далил. Себеби, эсиңизде болсо, эволюционисттер жандыктардын кантип бир тамырдан (бир «атадан») келип чыгып, ушунча көп түрдүү болуп калганын түшүндүрүү үчүн колдонгон эң негизги түшүндүрмөсү – бул мутация. Мутациялар жандыктарда «туш келди» өзгөрүүлөргө себеп болгон жана ал кокустуктардын кээ бирлери «пайдалуу» болгон; натыйжада пайдалуу бир өзгөчөлүк кошулган жаңы жандык түрлөрү келип чыккан дешет. Бирок, мурдакы бөлүмдөрдө да каралгандай, эволюционисттер мындай дегени менен, чындыгында «пайдалуу мутация» деген түшүнүк жок. Мутациялардын дээрлик бардыгы рак деген өлүмгө себеп болчу оорулар менен, Хиросима, Нагасаки, Чернобльдагы сыяктуу жарааттар менен аяктоодо. Көрүнүп тургандай, эволюционисттер түрлөрдүн келип чыгышын түшүндүрүү үчүн колдонгон акыркы чарасы мутациялар колдогу даяр системаны бузууда.

Мутациянын мындай зыяндуу өзгөчөлүгү натыйжасында ДНКда жазылган миллиондогон коддук маалыматтын кереметтүүлүгү дагы бир жолу көрүнөт. Өтө кылдат тактыкта жазылган ДНКнын өзгөрүшү жандыктын өлүмүнө себеп болушу мүмкүн. Бир эле өзгөрүүнүн да ракка себеп болушу адамдын ДНКсынын жана натыйжада денесинин эч бир бөлүгүнүн кокустан пайда боло албашын дагы бир жолу апачык көрсөтөт.

Кыскасы, ден-соолук «кокустан» пайда боло албайт. Атайын жаратуунун натыйжасы, Аллах тарабынан берилген бир немат-жакшылык. Бул үчүн болсо Аллахка шүгүр кылуу керек. Себеби Аллах кааласа бул ден-соолукту оңой гана алып койо алаарын, дененин белгисиз бир жеринде өлүмгө алпарчу бир оору жаратып койоорун бизге күн сайын мисалдары менен көрсөтүүдө.

Адамдын милдети – ага ден-соолук берип, аны «келбеттүү бир адам кылган» (Кехф Сүрөсү, 37) Аллахка шүгүр кылуу. Ооруганда болсо оорунун да, шыпаанын да Андан келээрин билип, Аз. Ибрахим сыяктуу «ооруганымда мага шыпаа берүүчү Ал» (Шуара Сүрөсү, 80) деп Аллахтан жардам сурашы керек.

 

Footnotes

13-Hoimar von Ditfurth, Im Amfang War Der Wasserstoff, p. 126.

9 / total 13
You can read Harun Yahya's book Клеткадагы Керемет online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Сайт жөнүндө | Негизги бет кылып тандаңыз | Тандалмаларга кош | RSS Feed
Бул сайтта жарыяланган бүт материалдарды сайтты булак катары көрсөтүү менен эч акы төлөбөстөн копиялай аласыз жана көбөйтө аласыз.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхья. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."